Om Kristian Kongstad Holm

profil billede holm 1
Kristian Kongstad Holm

Serie entreprenør – Iværksætter – Business Angel – in Danish see below for English
Vellykket action-fokuseret serie iværksætter med succesfulde exits på flere geografier. I øjeblikket fokuserer på Mobile App og it-investeringer og Real Estate, men åben for enhver investering udsagn “business angels”
1992 – 1999 
Kristian Kongstad Holm Medstifter Bildillen, en franchise kæde af butikker i Danmark, som i 1999 havde 21 butikker på landsplan. Solgt til Franchise medlemmer
1999 – 2007
 Kristian Kongstad Holm Bygget BilXperten fra opstart til matching konkurrent ved franchise-butik numre på bare 2 år. BilXperten købte Bildillen i 2004 og blev solgt til Thansen i slutningen af 2007.
2005 – 2008
 Kristian Kongstad Holm Grundlagt og administrerende direktør for agenturet for LG og VSX elektronik i Danmark. Visionen bag nogle af de største messer i Danmark såsom Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB og RaceX.
2008 – nuværende administrator for europæisk baseret byggefirma med fokus på bolig renoveringer. Reageret på en udbredt efterspørgsel efter byggefirmaer så mange virksomheder er blevet ramt af den finansielle krise og boligpriserne falder. Virksomheden tilbyder konstruktion finansiering til renoveringer, hvilket betyder, at boligejeren betaler kun for det arbejde, når det er 100% gennemført.
2008 – nuværende administrerende direktør og 
Aktiv investor i flere App / it-projekter.  Kontakt mig gerne hvis du har et projekt som mangler penge, erfarring og know how.
Kristian flyttet fra Danmark i 2009 og bor i dag i Monaco og Dubai. Altid interesseret i at diskutere nye projekter og investeringsmuligheder. Se mere på About.me og  www.kongstadholm.com 
Motto: Hvis du kan drømme det, kan du gøre det! 
Vinderne er tabere, der bare ikke give op!
English
profil billede holm 1
Kristian Kongstad Holm
Serial entrepreneur
Successful action-focused entrepreneur with successful exits in multiple geographies. Currently focused on Mobile App and IT investments, new media and Real Estate, but open to any investment propositions “ Business angel “
1992 – 1999 Kristian Holm Co-founded Bildillen, a franchise chain of stores in Denmark, which in 1999 had 21 stores nationwide. Sold to Franchise members
1999 – 2007 
Kristian Holm built BilXperten from start-up to matching competitor by franchise store numbers in just 2 years. BilXperten bought Bildillen in 2004 and was sold to Thansen at the end of 2007.
2005 – 2008
 Kristian Holm founded and CEO of the agency for LG and VSX electronics in Denmark. Vision behind some of the largest fairs in Denmark such as Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX.
2008 – present Kristian Holm is Ceo of Kongsholm Invest Ltd.
CEO of European based construction firm focusing on residential renovations. Responded to a widespread demand for construction companies as many firms had been hit by the financial crisis and house price falls. The company offers construction financing for renovations, which means that the home owner only pays for the work when it is 100% complete.
2008 – present Kristian Holm is Ceo of Victoria Capital II Ltd. and various other companies.
Active investor in multiple App / IT / New media projects. Interested in innovative new ideas.
Kristian Kongstad Holm moved from Denmark in 2009 and lives today in Monaco and Dubai. Always interested in discussing new projects and investment opportunities. See more at About.me or www.kongstadholm.com
Kristian Kongstad Holm Motto´s is: If you can dream it, you can do it!
 Winners are losers that just didn´t give up!