onsdag den 21. september 2011

Fakta om Kristian Holm 1974-2011Om Kristian Kongstad Holm

Historien omkring Ceo Kristian Kongstad Holm
1992 - 1999 har Kristian Kongstad Holm været med til at opbygge franchise kæden Bildillen som i 1999 havde 21
butikker i Danmark og var landsdækkende.1999 - 2007 opbyggede Kristian Kongstad Holm BilXperten, som på kun 2 år nået lige så mange butikker i franchise
kæden som konkurrenten Bildillen. Over de næste år endte BilXperten med at opkøbe Bildillen, som ultimo
2007 havde 27 landsdækkende butikker. Kristian Kongstad Holm forlod detail branchen ultimo 2007 hvor den blev solgt til
Thansen.2005 - 2008 har Kristian Kongstad Holm haft sideløbende forretninger som bla. agenturet for LG og VSX (elektronik)
i Danmark. Ydermere har han været manden bag Danmarks største bilmesser som Biler i Bella med over
90.000 besøgende over 10 dage, Cph Motorshow, DHB og RaceX.2007 - I dag er det ejendomsbranchen som optager ham. Målsætningen er at opbygge en ejendomskoncern
som vokser i takt med solvensen holdes over 30 % og ved kun at have ejendomme, som er realkredit
finansieret. Vores lejede ejendomme som fremudlejes er en god forretning som vi ønsker at forsætte med.
Det samme gælder vores samarbejde med kreditforeninger og advokater, som tilbyder os at købe/udvikle
ejendomme for dem, hvilket vi har gjort med stor succes.2008 – I dag har Kristian Holm opbygget et bygge- og entreprise firma, som i dag har over 25 ansatte på
landsplan. Kristian Kongstad Holm forventer meget af denne branche, da mange af konkurrenterne er bukket under
i finanskrisen. Kristian Kongstad Holm tilbyder bygge finansiering til ombygninger, som betyder at du som bolig
ejer først skal betale for arbejdet når det er 100 % færdigt, og godkendt af din bank. Dette gør at du ikke
behøver dyre byggelån, men blot optage et realkredit lån til en langt lavere rente og omkostning.2008 – i dag har Kristian Kongstad Holm rådgivet og investeret i guld og valuta, men pga. uroen på markedet i 2010
har koncernen valgt at gå i kontanter (Singapore Dollar).Overskud - realiseret overskud i koncernen drevet i Danmark, allerede fra starten af hvor han tiltrådte som
direktør for Kongsholm Invest Ltd. datterselskaber i Danmark har Kristian Kongstad Holm formået at skabe gode
resultater. I dag har koncernen Kongsholm Invest Ltd. ca. 59 datterselskaber under sine vinger.2007 3 mdr. regnskab        = 1,0 mio. efter skat
2008 9 mdr. regnskab        = 3,7 mio. efter skat
2009 12 mdr. regnskab      = 15 mio. efter skat
2010 12 mdr. regnskab      = 40 mio. efter skat2011 – frem Kristian Holm forventer at koncernen vil investere i det Amerikanske boligmarked, samt det
Sydfranske boligmarked. Kristian Kongstad Holm forudser endnu et dyk på ejendomsmarked og rente stigning i Danmark i løbet af 2013, så derfor holdes
de Danske investeringer i ro i 2011 og 2012. vi har fokus på færdiggørelse af igangværende projekter, samt salg og
udlejning, så tomgang holdes på et minimum afslutter Kristian Kongstad Holm

English
Kristian Kongstad Holm1992 - 1999, Kristian Kongstad Holm helped build franchise chain Bildillen who in 1999 had 21 stores and Nationwide.1999 - 2007 built Kristian Kongstad Holm BilXperten that in just 2 years reached as many shops in the franchise chain as competitor BildillenOver the next year ended BilXperten to buy Bildillen by the end of 2007 had 27 stores nationwideKristian Kongstad Holm left theretail industry at the end of 2007 when it was sold to Thansen.2005 - 2008, Kristian Kongstad Holm had concurrent shops blah. The Agency for LG andVSX in Denmark. Furthermore, he has been the man behind the largest fairs in Denmark as a car Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX.Siden 2008 -Today, Kristian Kongstad Holm built a building and construction firm, today nationwidegroup expects much of this industry since many of its competitors have gonebankrupt during the financial crisis. Kristian Kongstad Holm offers construction financingfor renovations, which means that you as a home owner must first pay for the work when it is 100% complete. 2008 - present, Kristian Kongstad Holm advised andinvested in gold and currency, the results are created due to the market turmoilin 2010, says Director of Kongsholm Invest Ltdour subsidiaries in Denmarkhave managed to achieve good results. Today, the Group Kongsholm Invest Ltdca59 subsidiaries, which in 2010 created more than 10 million. € in profitafter tax in Denmark aloneKristian Kongstad Holm moved from Denmark in 2009 and today he lives with his family in France.


Kristian Kongstad Holm1992 - 1999, Kristian a aidé à construire la chaîne de franchise Bildillen qui, en 1999comptait 21 magasins et Landsdækkende.1999 - 2007 KristianBilXperten construite que dans seulement 2 ansatteint que de nombreux magasins de la chaîne de franchise comme Bildillen concurrent. Durant la prochaine année terminée BilXperten pour acheter Bildillen d'ici la fin de l'année 2007 avait 27 magasins partout au pays.Kristian Kongstad Holm quitté l'industrie theretail à la fin de 2007 quand il fut vendu à Thansen.2005 - 2008, Kristian Kongstad Holm avait simultanées bla magasins. L'Agence pour LG andVSX au Danemark. En outre, il a été l'homme derrière le plus gros salons au Danemark en tant que Bella voiture, Cph Motor ShowDHB etRaceX.Siden 2008-Aujourd'hui, Kristian Holm a construit un bâtiment et de constructionnationwidegroupaujourd'hui attend beaucoup de cette industrie puisque beaucoup de ses concurrents ont gonebankrupt pendant la crise financièreKristian Holm propose la construction rénovations financingforce qui signifie que vous en tant que propriétaire d'une maison doit d'abord payer le travail quand il est 100% complet. 2008 - présentHolmKristian conseillé andinvested en or et en devises, les résultats sont créés en raison du marché turmoilin 2010,affirme le directeur de Kongsholm Invest Ltd nos filiales en Denmarkhave réussi à obtenir de bons résultats.Aujourd'hui, le Groupe Kongsholm Invest Ltdca. 59 filiales, qui en 2010 a créé plus de 10 millions d'euros. € en impôts au Danemark profitafter seul. Kristian Holm quitté le Danemark en 2009 et aujourd'hui, il vit avec safamille en France.