onsdag den 21. september 2011

Fakta om Kristian Holm 1974-2011Om Kristian Kongstad Holm

Historien omkring Ceo Kristian Kongstad Holm
1992 - 1999 har Kristian Kongstad Holm været med til at opbygge franchise kæden Bildillen som i 1999 havde 21
butikker i Danmark og var landsdækkende.1999 - 2007 opbyggede Kristian Kongstad Holm BilXperten, som på kun 2 år nået lige så mange butikker i franchise
kæden som konkurrenten Bildillen. Over de næste år endte BilXperten med at opkøbe Bildillen, som ultimo
2007 havde 27 landsdækkende butikker. Kristian Kongstad Holm forlod detail branchen ultimo 2007 hvor den blev solgt til
Thansen.2005 - 2008 har Kristian Kongstad Holm haft sideløbende forretninger som bla. agenturet for LG og VSX (elektronik)
i Danmark. Ydermere har han været manden bag Danmarks største bilmesser som Biler i Bella med over
90.000 besøgende over 10 dage, Cph Motorshow, DHB og RaceX.2007 - I dag er det ejendomsbranchen som optager ham. Målsætningen er at opbygge en ejendomskoncern
som vokser i takt med solvensen holdes over 30 % og ved kun at have ejendomme, som er realkredit
finansieret. Vores lejede ejendomme som fremudlejes er en god forretning som vi ønsker at forsætte med.
Det samme gælder vores samarbejde med kreditforeninger og advokater, som tilbyder os at købe/udvikle
ejendomme for dem, hvilket vi har gjort med stor succes.2008 – I dag har Kristian Holm opbygget et bygge- og entreprise firma, som i dag har over 25 ansatte på
landsplan. Kristian Kongstad Holm forventer meget af denne branche, da mange af konkurrenterne er bukket under
i finanskrisen. Kristian Kongstad Holm tilbyder bygge finansiering til ombygninger, som betyder at du som bolig
ejer først skal betale for arbejdet når det er 100 % færdigt, og godkendt af din bank. Dette gør at du ikke
behøver dyre byggelån, men blot optage et realkredit lån til en langt lavere rente og omkostning.2008 – i dag har Kristian Kongstad Holm rådgivet og investeret i guld og valuta, men pga. uroen på markedet i 2010
har koncernen valgt at gå i kontanter (Singapore Dollar).Overskud - realiseret overskud i koncernen drevet i Danmark, allerede fra starten af hvor han tiltrådte som
direktør for Kongsholm Invest Ltd. datterselskaber i Danmark har Kristian Kongstad Holm formået at skabe gode
resultater. I dag har koncernen Kongsholm Invest Ltd. ca. 59 datterselskaber under sine vinger.2007 3 mdr. regnskab        = 1,0 mio. efter skat
2008 9 mdr. regnskab        = 3,7 mio. efter skat
2009 12 mdr. regnskab      = 15 mio. efter skat
2010 12 mdr. regnskab      = 40 mio. efter skat2011 – frem Kristian Holm forventer at koncernen vil investere i det Amerikanske boligmarked, samt det
Sydfranske boligmarked. Kristian Kongstad Holm forudser endnu et dyk på ejendomsmarked og rente stigning i Danmark i løbet af 2013, så derfor holdes
de Danske investeringer i ro i 2011 og 2012. vi har fokus på færdiggørelse af igangværende projekter, samt salg og
udlejning, så tomgang holdes på et minimum afslutter Kristian Kongstad Holm

English
Kristian Kongstad Holm1992 - 1999, Kristian Kongstad Holm helped build franchise chain Bildillen who in 1999 had 21 stores and Nationwide.1999 - 2007 built Kristian Kongstad Holm BilXperten that in just 2 years reached as many shops in the franchise chain as competitor BildillenOver the next year ended BilXperten to buy Bildillen by the end of 2007 had 27 stores nationwideKristian Kongstad Holm left theretail industry at the end of 2007 when it was sold to Thansen.2005 - 2008, Kristian Kongstad Holm had concurrent shops blah. The Agency for LG andVSX in Denmark. Furthermore, he has been the man behind the largest fairs in Denmark as a car Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX.Siden 2008 -Today, Kristian Kongstad Holm built a building and construction firm, today nationwidegroup expects much of this industry since many of its competitors have gonebankrupt during the financial crisis. Kristian Kongstad Holm offers construction financingfor renovations, which means that you as a home owner must first pay for the work when it is 100% complete. 2008 - present, Kristian Kongstad Holm advised andinvested in gold and currency, the results are created due to the market turmoilin 2010, says Director of Kongsholm Invest Ltdour subsidiaries in Denmarkhave managed to achieve good results. Today, the Group Kongsholm Invest Ltdca59 subsidiaries, which in 2010 created more than 10 million. € in profitafter tax in Denmark aloneKristian Kongstad Holm moved from Denmark in 2009 and today he lives with his family in France.


Kristian Kongstad Holm1992 - 1999, Kristian a aidé à construire la chaîne de franchise Bildillen qui, en 1999comptait 21 magasins et Landsdækkende.1999 - 2007 KristianBilXperten construite que dans seulement 2 ansatteint que de nombreux magasins de la chaîne de franchise comme Bildillen concurrent. Durant la prochaine année terminée BilXperten pour acheter Bildillen d'ici la fin de l'année 2007 avait 27 magasins partout au pays.Kristian Kongstad Holm quitté l'industrie theretail à la fin de 2007 quand il fut vendu à Thansen.2005 - 2008, Kristian Kongstad Holm avait simultanées bla magasins. L'Agence pour LG andVSX au Danemark. En outre, il a été l'homme derrière le plus gros salons au Danemark en tant que Bella voiture, Cph Motor ShowDHB etRaceX.Siden 2008-Aujourd'hui, Kristian Holm a construit un bâtiment et de constructionnationwidegroupaujourd'hui attend beaucoup de cette industrie puisque beaucoup de ses concurrents ont gonebankrupt pendant la crise financièreKristian Holm propose la construction rénovations financingforce qui signifie que vous en tant que propriétaire d'une maison doit d'abord payer le travail quand il est 100% complet. 2008 - présentHolmKristian conseillé andinvested en or et en devises, les résultats sont créés en raison du marché turmoilin 2010,affirme le directeur de Kongsholm Invest Ltd nos filiales en Denmarkhave réussi à obtenir de bons résultats.Aujourd'hui, le Groupe Kongsholm Invest Ltdca. 59 filiales, qui en 2010 a créé plus de 10 millions d'euros. € en impôts au Danemark profitafter seul. Kristian Holm quitté le Danemark en 2009 et aujourd'hui, il vit avec safamille en France.

mandag den 20. juni 2011

Børsen 20 juni 2011 og mine svar


Nedenstående er mine svar på Børsen artikel bragt 20 juni 2011.

Link til de to avis artikler :

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3174246/artikel.html?hl=S3Jpc3RpYW4gSG9sbQ,,


Fra: Nicolai Raastrup <nira@borsen.dk>
Dato: 17. jun. 2011 11.04.41 CEST
Til: Kristian Holm - HolmGroup <kongstadholm@gmail.com>
Emne: SV: Interview, Børsen
Kære Kristian

Tak for samtalen.

Som nævnt vil jeg gerne have at du forholder dig til konkursbegæringer fra bl.a. Ligro Lighting, Uggerly og DONG. Som nævnt kan jeg også konstatere, at rækken af utilfredse forretnings-forbindelser er stor - du kender dem bedre end jeg gør, men det er velkendt at der er tvister med bl.a. Autohuset i Valby, kollegiet Søndre fasanvej og K/S Pentatrade samt konkursboet efter KBJ.
Vi er vidende om, at Uggerly El har forsøgt sig med skræmmekonkurser, men at den blev afvist inden retsmødet fandt sted, men vi kan naturligvis kun tage afstand fra sådan praksis. Herudover har vi ikke kendskab til konkursbegæring mod andre selskaber i koncernen. Men det ligger jo fast, at forudsætningen for at begære konkurs er, at det pågældende selskab ikke har de fornødne midler til at betale kreditor eller der er gjort indsigelser eller er tvist i sagen.
Vedrørende Mammut Development, så kan vi ikke kommentere på forhold vedrørende dette, i det jeg er afgået som direktør pr. 10. april og selskabet er frasolgt koncernen. Men jeg var ikke vidende om nogen skræmmekonkursbegæringer da jeg fratrådte som direktør. Da Sdr. Fasanvej er en del af et selskab som ikke længere indgår i koncernen, kan vi naturligvis ikke kommenterer herpå.
Vedrørende Uggerly, så må vi henvise til, at der verserer en konflikt i sagen, og at denne ikke endnu er afgjort. Jeg kan derfor ikke kommenterer indgående på denne, da jeg forventer at det skal afgøres ved retten. Uggely har dog rigtignok forsøgt med en konkurs af selskabet Holm Estate 4, men er blevet afvist i skifteretten i det vi havde gjort rettidige indsigelser over for hans arbejde og fordi der var rigelig med betalingsevne i selskabet til at afdække hans eventuelle tilgodehavende. I mellemtiden har Uggerly taget usædvanlige metoder i brug, ved at tage arrest i indeståendet, som var reserveret til betaling af de sidste kreditorer på ejendommen. Så nu kan resten af kreditorerne risikere at skulle vente på en retslig afgørelse mellem os og Uggerly, før de vil kunne få deres penge. Vi er uforstående overfor at Uggerly skulle have et tilgodehavende, i det Uggerly ikke har formået at afslutte sin entreprise rettidigt med store omkostninger for os til følge.
Vi har ikke modtaget konkursbegæring fra DONG. Tvært i mod har der været udført et indgående arbejde fra vores administrations side for at få styr på DONG og deres relation til vores forskellige ejendomme. Der henstår i dag ikke udeståender mellem koncernens selskaber og DONG.
Vedrørende Autohuset Valby, så må jeg henvise til vores besvarelse af emails til DR Kontant som fyldestgørende redegør herfor. Vi fremsender senere i dag en redegørelse i denne sag, med dokumentation af de forskellige forhold herom.
Vedrørende KBJ konkursen, så mener jeg at der er blevet skrevet og kommenteret alt det som kan kommenteres på den sag. Det er jo en gammel sag som for længst er afsluttet i mine øjne. Dog kan vi nævne at efter den sidste artikel den 16. marts 2011, indeholdende en påstand om at jeg skulle være blevet politianmeldt, så har vi haft kontakt til politiet, som har oplyst pr. brev til min advokat, at vi ville høre fra politiet inden for en måned, hvor der måtte foreligge en politianmeldelse. Herudover finder vi det dog mærkværdigt, at Børsen gør en særlig sag ud af, at konkursboet overleverer sagen til politiet efter konkurslovens §110. Dette er jo helt normal praksis, og ikke har nogen praktisk betydning.

Endelig håber jeg du vil forholde dig til, hvordan det kan være, at der er så mange tvister i dine forretninger? Det er utrolig svært for mig at kommentere på et så bredt formuleret spørgsmål. I det omfang at vi har konflikter, så er de almindeligvis begrundet. Men du bliver nødt til at stille spørgsmålet mere præcist før jeg kan svare. Vi er dog utrolig ærgerlige over den behandling vi har fået af DR Kontant i deres seneste udsendelse, i det deres metoder er utrolig presseetisk anløbne. Desuden har de fremstillet deres sager utrolig ensidigt og uden at udføre en rimelig kildekritik forinden. Vi har endvidere ikke fået mulighed for at svare vores sag ved andet end et interview til kamera, hvilket vi ikke har ønsket grundet risikoen for at blive redigeret til ukendelighed. Jeg håber derfor du forstår, at vi derfor kun ønsker at forholde os til helt konkrete problemstillinger, da alt andet hurtigt kan føre til misforståelser, som vi gerne ser undgået.