tirsdag den 30. oktober 2012

Børsen 30 okt. 2012 og mine svar + klage


Nedenstående er er min besvarselse af børsen spørgsmål i sin helhed, samt min klage til pressenævnet.

link.

Kære Læsere af Børsen 30 okt 2012.

Dette er forsøgt lagt online på børsen.dk/online debat, det er dog blevet fjernet flere gange.
Jeg Kristian Holm, og jeg har lavet en hjemmeside for at besvarer de mange påstande sensationspresse har påstået i jagten på en god historie.
Her på bloggen kan du læse uredigeret besvarelser af pressen spørgsmål, mine svar inkl. retsdomme, beviser på tryk mv. og alligevel forsætter de, selv om de på 3-5 min kan læse at kuratorenes påstande og lyst til pressen skriver om mig, kun har et mål!
At de kan retfærdigører deres mange timer og høje regninger og måske opnå at Skifteretten giver dem flere midler, til at financere deres dyre advokat timer og høje huslejer i denne krise hvor ingen andre vil betale for deres hjælp.

Dobbelt moral
Bech Bruun var fra 2009 til 2010 ultimo min private og firmaet jeg frasolgtes advokater, er man så ikke inhabil, hvis man senere ønsker at være kurator i konkursboet ?
Jeg har indberettet dem til advokatnævnet, så må vi se hvad udfaldet bliver.
Men måske ikke lært at deres tidligere dobbelt roller...?
Andre mener at hvis Danmarks mest omtalte kurator kan slippe afsted med en dobbelt rolle, så kan vi også! Her tænker jeg på Boris Frederiksen "Kammeradvokaten" og Michael Ziegler "Plesner" som begge arbejdet sammen tidligere, og på samme advokat kontor, hvor de rådgav IT Factory om Skattely og kreditor skjul, så hvor svært kan det være at finde de sidste 200 mio. hvis du selv har rådgivet om sagen, og er du ikke inhabil som advokat ?
Kuratorene slipper af sted med alt, da de ikke skal stå til regnskab for deres arbejdes metoder, eller deres regninger de sender til samfundet, her skal de blot holde sig gode venner med Torben Kuld Hansen fra Sø og Handelsretten, har godkender nemlig alle kuratorens regninger, så man kan sige de faktisk har en uendelig penge maskine....

Nedenstående er mit fulde svar til Børsen
Kære Nicolai,

jeg forstår din hang til at eksponere dit eget navn i Børsen.
Du må respektere at de sager, der verserer mod mig og evt. selskaber i koncernen er grundet mit tidligere erhverv som direktør, som jeg tidligere har haft tilknytning til, ved Sø- og Handelsretten og evt. andre retter, skal finde sin afgørelse ved retten – og ikke ”folkedomstolen”.
Under sagernes behandling vil jeg alene udtale mig indenretligt i nødvendigt omfang.
Når der foreligger endelige afgørelser af de verserende sager er du velkommen til at kontakte mig med henblik på at få mine kommentarer.

Men da jeg ved du vil bringe din, Boris og Pernille's historie alligevel, vælger jeg at svare, så jeg i det mindste ikke mister retten til, at klage over dig senere til pressenævnet / civil domstol såfremt du ikke undersøger og skriver sandheden.

Nedenstående er mine svar som jeg kun ønskes cireret for personligt, såfremt mine svar bringes i deres helhed og uændret.

Eftersom vi begge ved, at din historie kun har ét formål, nemlig at bringe et negativt ensidigt budskab på vegne af nogle kuratorer du agere budbringer for, burde du i stedet undersøge tingene som jounalister normalt har pligt til.
Alle informationer inkl. Beviser findes på www.kristian-kongstad-holm.dk som dels besvarer og modbeviser det du påstår, men dombøger og anden skriftlig dokumentation. Så frem du har spørgsmål, vil jeg gerne hjælpe dig, hvis du lover mig det ikke bliver en ensidet historie.

Jeg er ikke direktør længere, og kan derfor kun svare på mine egne vegne  som tidligere direktør.

1. Dårlig presse omtale, som koncernen oplevede mens jeg var direktør, i jounalister har ingen skrubler i jagten på Dansk sensations journalistik.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

2. Jeg afgik som direktør ultimo nov. 2011, på dette tidspunkt var ingen selskaber gået konkurs, desuden var selskaberne ikke ejet af mig.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

3. Den var tilstede da jeg stoppede som direktør, Så det må du spørge den sidste direktør om.

4. Kuratorer som Boris Frederiksen og Pernille Bigaard har kun ét mål, nemlig at skabe mest mulig ballade, for at prøve, at bevise deres værd, på denne måde tjener de jo flest penge til dem selv, husk på at begge advokatkontorer er private virksomheder, kreditorerne for sjællent noget godt ud af en konkurs.
Alle kan vel huske Bøje Nielsen sagen, og hvordan den endte ?.

5. Jeg har personligt ingen Danske aktiver, jeg solgte alt da jeg forlod Danmark i aug. 2009. Det virker dog absurd, at man kan erklæres konkurs, når man ikke bor eller har værneting i Danmark.

6. Ingen, han blev direktør efter mig, og jeg har senere bistået ham i nogle opgaver for koncernen.

7.  Autohuset Valby har intet tilgodehavende, såfremt der er afsagt en dom, er det en udeblivelses dom, som jeg ikke er bevidst om, koncernen har over 1.2 mio. Tilgode hos Wael Mohammad og Autohuset Valby Aps.
Sveahus har alle fået deres depositum retur, på www.kristian-kongstad-holm.dk er der  kopi af alle har modtaget deres depositum, underskrevet erklæringer af alle lejere.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

8.  Jeg har aldrig snydt nogen mennesker, at nogen kan være kommet i klemme, pga. Kuratoreres uetiske måde at behandle ting på, er en anden sag.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

Jeg har ikke haft noget ejerskab af nogen selskaber i Danmark, siden ultimo 2009 da jeg flyttede fra Danmark. Du har tidlige fået fremsendt dokumention herfor, det findes også på hjemmesiden.

Jeg gør dig opmærksom på, at du ikke overholder reglerne for god presseskik og må derfor bede dig genoverveje denne artikel og dens vinkel.
På hjemmesiden www.kristian-Kongstad-holm.dk findes der svar og beviser for dine spørgsmål/påstande, jeg må derfor konkludere allerede nu, at du ikke har brugt tid på at undersøge denne historie.

NB: Jeg vil gerne bede dig sende mig en kopi af din artikel så snart den udkommer, så jeg har mulighed for at overholde tidsfrister overfor pressenævnet og civile domstole.


Mvh. Kristian Holm
Den 24/10/2012 kl. 12.53 skrev Nicolai Raastrup:

Kære Kristian Holm

Jeg arbejder på en artikel om behandlingen af dit personlige konkursbo og konkursen i en række af dine selskaber. Jeg vil gerne tale med dig i den anledning. Jeg har følgende spørgsmål:

1)      30 af dine selskaber er gået konkurs – hvad er forklaringen?
2)      Der har været store fortjenester på nogle af dine forretninger, men dit konkursbo er tomt - hvor er pengene blevet af?
3)      Hvor er bogføringen?
4)      Hvorfor samarbejder du ikke med kuratorerne om at finde værdierne?
5)      Dine aktiver tæller bl.a. en båd og en Porsche Cayenne – hvor er de?
6)      Hvad er din relation til Pawel Marek Zalas?
7)      Flere afgørelser siger klart, at du skylder folk penge – bl.a. siger en byretsdom, at du skylder Autohuset i Valby en mio. kr. og Huslejenævnet fastslår, at du skylder kollegie-beboere i Sveahus penge. Hvorfor betaler du ikke?
8)      Hvordan har du det med, at så mange mennesker føler sig snydt af dig?

Jeg håber du vil ringe tilbage. Du har tidligere leveret baggrundsinformation uden for referat, men jeg gør opmærksom på, at dette ikke er en mulighed i denne omgang. Det, du svarer i et interview, er til citat.

Med venlig hilsen

Nicolai Raastrup
Journalist

+45 72 42 30 68 · direkte
+45 72 42 50 68 · mobil

<image003.png>

Dagbladet Børsen A/S · Møntergade 19 · DK-1140 København K · +45 33 32 01 02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående er min klage indsendt til pressenævnet


Børsen,
Nira@borsen.dk
soli@borsen.dk
Monaco, 6 Nov. 2012
Jeg har dags dato modtaget jeres artikler fra Børsen den 29 og 30 Okt. 2012. 

Jeg har valgt at opstille klagen i rækkefølge med jeres artikel, for at gøre det mere overskueligt.

Klage over artiklen bragt den 30 Okt. 2012 : kreditor frustreret over ejendomsmatador.

Fakta Kristian Kongstad Holm
Påstande om Politi efterforsker mig?
Det er korrekt jeg i Maj 2010 svaret til Børsen at så frem Kuratorene mener der er forgået noget ulovligt, vil jeg opfrodre dem til at politianmelde dette. Det har de efter signe så gjort, jeg har bare intet hørt til det, jeg er ligeledes heller ikke blevet sigtet her snart 3 år efter, så skal vi ikke lægge til grund at Politiet nok ikke mener der er forgået noget ulovligt.
( det er dog ikke den opfattelse som man for, når man læser jeres artikel )

Skat, håndvækere og leverandører konflikter for 30 mio.?
Fakta er der ikke findes en retsdom som beviser at selskaberne jeg har været direktør for, har en gæld til disse personer eller selvskaber mens jeg var direktør, så i giver læserne et forkert indtryk, ved jeres fordrejning af sandheden.

Hovedroller i 30 selskabers konkurs ?
Jeg afgik som Direktør ultimo Juni 2011 i næsten alle af koncernens selskaber, over 12 mdr. Senere og efter der har været to andre direktører bliver mange af selskaberne tvangsopløst pga. Manglende indsendelse af årsregnskab.
( Hvordan kan jeg på nogen måde have indflydelse på dette ? ) Dette er ren tilsvining, og Børsen bedes deminterer.

Yossi Manan Ligro Lighting ?
Fakta er det er selskabet Holm Estate 4 Aps som har penge tilgode hos Yossi, dette kan vi bevise. Ydermere har Yossi ingen retsdomme på han har en krone tilgode hos nogle af koncernes selskaber, dette har jeg tjekke op på. Så jeg vil meget gerne bede Børsen fremlægge bevis for deres påstande eller straks deminterer dette.
Vi må også gøre Børsen opmærksom på vi ingen mulighed for genmæle har haft vedr. Dette spørgsmål.
I skriver ligeledes Yossi har aldrig fået betaling fra Kristian Kongstad Holm, selv om i er vidende om jeg ikke ejerselskaberne, eller var direktør på dette tidspunkt.

Ole Andersen VVS
I skriver ”Manden er stævnet men møder ikke i retten ” Dette vil vi gerne bede jer dokumenterer, ydermere har jeg ikke haft ret til genmæle i denne sag, men vi kan oplyse på www.Kristian-kongstad-holm.dk findes der oplysninger om denne sag.

Jens Uggerly 
Påstande om Jens Uggerly skulle have penge tilgode, har vi heller ej haft ret til genmæle, ligeledes kan vi oplyse at alle dokumenter omkring denne sag er at finde på www.Kristian-kongstad-holm.dk
Adgang til spørgsmål og efter prøvelse af Børsen´s påstande inden offenliggørelsen
Fakta er at alle oplysninger om tidligere påstande/spørgsmål var at finde på www.kristian-kongstad-holm.dk, her finde kopi af retsafgørelser til fordel for Kristian Holm, svar på spørgsmål vedr. Depositum osv…

Koncernen som Kristian Holm arbejdet for
Fakta er at både pr. e mail og på www.kristian-kongstand-holm.dk var oplysninger om Kristian Holm ikke ejet koncernen, men blot arbejdet for dem, hvilke er alt afgørelsen for den tilsvinelse Kristian Holm har fået af Børsen.

Endvidere har jeg aldrig har nægtet at ville medvirke til interview. Jeg har hver gang sagt, at jeg gerne ville medvirke, blot skulle jeg have spørgsmålene på e mail, da jeg allerede følte, at der var manipuleret med sagen, og at artiklen faktisk var skrevet på forhånd.
Men hvis man ikke giver de forudrettede mulighed for genmæle, er det nemt at lave sensation aviser på andres bekostning.
Trods gentagende gange at have nævnt/bevist koncernen ikke er min og jeg blot var direktør, bliver de ved, også selv om jeg afgår som direktør ultimo Juni 2011, forsætter de med at bringe usandheder om jeg ejer koncernen og det hele er min skyld. Hvorfor tager man ikke fat i den direktør som fremgår via CVR?


At alle Børsen artikler om sagen har haft store økonomiske følger i form af konkurs m.m. ligesom min familie har oplevet ubehageligheder skal lige nævnes for fuldstændighedens skyld. Klager mener derfor ikke at mediet har overholdet følgende :

·       At Børsen ikke overholder medieansvarsloven § 36 stk. 1,stk 2, og stk 3 iht. Genmæle, Børsen har før alle artiklerne modtaget dokumentation på deres påstande, som er bevidst urigtige, ved at fremsende kopi af domme, udskrifter fra Politiet, osv. Samt de er blevet anvist hjemmesiden www.kristian-kongstad-holm.dk alligevel har vi aldrig fået genmæle.
·       At Børsen overtræder medieansvarsloven § 34 stk. 1 om overholderelse af god presseskik.


Mvh.

Kristian Kongstad Holm

Klage over artiklen bragt  den 29 Okt. 2012 Tema : Svær jagt på krakket ejendomsjonglør.

Undertegnede skal herved - efter at være taget under behandling i ovennævnte Avis - tillade mig at klage og bede jer tage konsekvenserne af jeres avis op til overvejelse.
 I avisen løb  i 29 Okt. 2012  lød overskriften ”SVÆR JAGT PÅ KRAKKET EJENDOMSJONGLØR”
Børsen påstår at bogføringen er væk, og dette kunne fælde Kristian Kongstad Holm
Hvor har Børsen denne information fra, har I talt med den sidste direktør ?
Børsen´s påstod i avisen at Kristian Holm stod I spidsen for 30 selskaber.
-        Kristian Holm afgik som direktør for 80% af koncernens selskaber I Juli 2011, såfremt Børsen havde undersøgt dette ved CVR. eller blot stillet mig spørgsmålet, så jeg havde haft mulighed for genmæle.
-        Ydermere henviste Kristian Holm til www.kristian-kongstad-holm.dk hvor han fortæller jounalisten at hank an finde dombøger og documentation, samt vores forklaring på forskellige presse sager, så Børsen udgangspunkt ikke skal stå alene.
Børsen´s påstod i avisen at vi skulle have overtaget realkredit lån og aldrig betalt.
-        Koncernen opkøbte gennem 2009-2011 ejendomme på tvangsauktioner for 250-300 mio. Tilfældes for dem alle var at største beløb typisk 20-25% af ejendomesværdi skulle betales kontant inden 8 dage, derefter kan jeg forsikre Børsen om mens jeg var direktør at alle afdrag blev betalt på samtligeejendomme.
-        Først efter DR Kontant og Børsen medie omtale baseret på påstande gjorde at mange af koncernens lejere efter Juni 2011 begynde at deponerer deres huslejebetalinger, dette skyldes lejere blev nervøse pga. den dårlige presse omtale, som betød at koncernen hereafter ikke kunne betale deres regninger.
-        Efter ejendomme nu er blevet solgt, er de deponeret penge jo udbetalt til kreditorerne, så måske fik de dem ikke da de skulle, men dette var jo ikke vores skyld.
Børsen´s påstod i avisen bl.a. at båd og luksusbiler forsvundet
-        Børsen beskylder mig for at fjerne værdier fra Konkursboet, Jeg har I mit svar til Børsen skrevet at da jeg fraflyttet Danmark I 2009 solgte jeg alle mine aktiver. Kurator fik medhold I konkursen i landsretten Medio Marts 2012.
-        hvorfor nævner Børsen så en bilhandel tilbage fra 2009, det er vel naturligt når man fraflytter landet, man sælger sin bil, endvidere har Banken modtaget hver en kroner som skyldes I lån på den bil.
-        Børsen omtaler en Porsche Cayenne ? Jeg er ikke dømt konkurs I andre lande end Danmark, Dette betyder jeg kan leve normalt alle andre steder, yderemere kan tilføjes at denne bil blev købt I Jan. 2011 altså 13 mdr. før konkursen, og på Danske Græse plader, som gælder max 30 dage, så fakta ved alle er bilen er på andre plader eller solgt. Da jeg ikke var bosiddende I Danmark, bemærker jeg at Skat som udleverer græse plader, anerkender jeg ikke bor I Danmark, men at det stadig kan lykkes kurator at få en erklæret konkurs I Danmark- meget besynderligt?
-        Dette kunne sikkert havde været afklaret hvis jeg havde fået mulighed for genmæle.

Børsen´s påstod i avisen Kristian Holm selskaber har lånt penge af hinanden på kryds og tværs.
-        Kristian Holm har forklaret pr. e-mail og fremsendt til Børsen inden deres artikel beviser for ejerskab I koncernen.
-        Kristian Holm har ikke fået ret til genmæle vedr. dette spørgsmål, hvorfor Børsen anklager nu star alene og baseret på påstande.
-        Mellemregninger I en koncern med 40 selskaber er helt naturligt, I for det blot til at lyde ulovligt.
Børsen´s påstod i avisen at Kristian Holm skulle skylde først 29 og senere 30 mio. til kreditore I 2011 skrev I 100 mio. Kan I selv finde ud af det ?
-        Kristian Holm har ikke haft mulighed for genmæle I dette spørgsmål, hvorfor Børsen påstande star alene.
-        Såfremt oplysningerne stammer fra Kristian Holm Kurator I hans Personlige konkursbo, burde man måske også huske at tilføje : at kurator ikke har fortaget prøvelser af fordringerne, og at alle værdier som Kristian Holm har været selvskylder for ikke er reliseret endnu, hvorfor man burde have oplyst at beløbet er usikkert.
Børsen´s påstod i avisen at Autohuset Valby ( Wael Mohammad ) har 1,2 mio. tilgode )
-        Havde Børsen nu valgt at læse dommen, så havde det hurtigt gået op for dem, den er baseret på at Wael Mohammad blev smidt ud af bygningerne Gl. Køgelandevej 78-80, 2500 Valby. Men fakta er jo han stadig bor til leje der, og at Kay Wilhelmsen som var udlejer, nu er gået I partnerskab med Wael Mohammad.
-        Ydermere er dommen en udeblivelsesdom som blot skal genoptages, så vinder vi den straks.
-        Børsen valgte ikke at læse vores side af denne sag, selv om vi henviste til det, og Børsen halve sandhed fremstår nu alene.
Børsen fik svar på deres henvendelse på interview, men jeg ønsket kun er blive citeret hvis det blev bragt uredigeret.
-        Udsendelsens løse påstande kom derfor til at stå alene med fatale følger for min arbejdsgiver, mig og især min familie.

-        Endnu engang fremsender jeg div. papirer som tilbageviser anklagerne, men lige meget hjalp det div.
-        Uhyrlighederne blev gentaget. 

Jeg har nu torsdag aften d. 24 okt. 2012 modtaget en e-mail fra Nicolai Rastrup Børsen, som tidligere har skrevet 3 andre artikler omkring Kristian Holm.Teamet for dem alle er en hetz mod Kristian Holm som person.
-        Nicolai Rastrup første artikel om Kristian Holm bringes 17 Juni 2011, det fleste af de emner Børsen bringer I 29 og 30 Okt. 2012 er næsten de samme, så hvorfor bringe dem igen, er der sket noget nyt?
-        Jeg har ligeledes denne gang fremsendt svar på deres fremsendte spørgsmål, dette har dog ingen indvirkning på Børsen.
-        Når jeg fremsender denne klage, skyldes det selvfølgelig, at jeg føler mig dårligt og uretfærdigt behandlet. Ligesom jeg heller ikke mener, at det kan være Børsen’s opgave at ture frem med løse påstande om "Svær jagt på krakket Ejendomsjonglør" m.m. Endvidere har denne aviomtales haft uheldssvangre betydninger for mig, min familie og mine muligheder som erhvervsmand for slet ikke at tale om de økonomiske følger der opstår på baggrund af løse og udokumenterede påstande. Jeg er klar over, at skaden for mig er sket, men jeg tillader mig herved at spørge jer hvor længe kan jeg forvente at befinde mig i Børsen’s gabestok, en stok som jeg i øvrigt troede, var afskaffet for mange år siden.


-        Er Børsen blevet talerør for Pernille BIgaard, Troels Tuxen og Boris Frederiksen, som til dato har haft anlagt mange retssager mod min tidligere arbejdesgiver, dog er sagerne vundet af os eller forliget, hvor hver part betalte sine egne omkostninger. Er Børsen den nye modérne domstol en advokat må se sig fortabt til at bruge, når ikke de kan vinde sagerne I retten, så fælder vi dem bare I medierne. Alt presse omkring min person til dato er igangsat af disse to advokater.

                  Inden avisen udkommer  oplyser jeg igen Børsen om jeg ikke er direktør eller ejer af koncerne, som der sende beviser frem for, alligevel forsætter de tilsvineriet.

-         Endvidere har jeg aldrig har nægtet at ville medvirke til interview. Jeg har hver gang sagt, at jeg gerne ville medvirke, blot skulle jeg have spørgsmålene på e mail, da jeg allerede følte, at der var manipuleret med sagen, og at artiklen faktisk var skrevet på forhånd.
Men hvis man ikke giver de forudrettede mulighed for genmæle, er det nemt at lave sensation aviser på andres bekostning.
-          Trods gentagende gange at have nævnt/bevist koncernen ikke er min og jeg blot var direktør, bliver de ved, også selv om jeg afgår som direktør ultimo Juni 2011, forsætter de med at bringe usandheder om jeg ejer koncernen og det hele er min skyld. Hvorfor tager man ikke fat i den direktør som fremgår via CVR?


-          At alle Børsen artikler om sagen har haft store økonomiske følger i form af konkurs m.m. ligesom min familie har oplevet ubehageligheder skal lige nævnes for fuldstændighedens skyld. Klager mener derfor ikke at mediet har overholdet følgende :

·       At Børsen ikke overholder medieansvarsloven § 36 stk. 1,stk 2, og stk 3 iht. Genmæle, Børsen har før alle artiklerne modtaget dokumentation på deres påstande, som er bevidst urigtige, ved at fremsende kopi af domme, udskrifter fra Politiet, osv. Samt de er blevet anvist hjemmesiden www.kristian-kongstad-holm.dk alligevel har vi aldrig fået genmæle.
·       At Børsen overtræder medieansvarsloven § 34 stk. 1 om overholderelse af god presseskik.


Mvh.

Kristian Kongstad Holm

lørdag den 22. september 2012

CV Kristian Holm


CV Kristian Holm from 1992 until 1999, Kristian Holm helped build up (co-founded) a franchise chain Bildillen which in 1999 had 21 stores and became nationwide. From 1999 until 2007 Kristian Holm built BilXperten which in just 2 years reached as many shops in the franchise chain as competitor Bildillen. During the year 2007 BilXperten bought Bildillen and by the end of 2007 the chain had 27 stores nationwide. Kristian Holm left the retail industry at the end of 2007 when BilXperten was sold to Thansen. From 2005 until 2008, Kristian Holm had the agency for LG and VSX in Denmark. Further more, he was the man behind the largest fairs in Denmark as Biler i Bella, Cph Motor Show, DHB and RaceX. Since 2008 Kristian Holm has been constructing buildings and controlling a construction firm, today nationwide groups expects much of this industry since many of its competitors have gone bankrupt during the financial crisis. Ceo Kristian Holm offers construction financing for renovations, which means that you as a home owner pays for the work when it is 100% complete. 2008 - 2010, Kristian Holm advised and invested in gold and currency, the results are created due to the market turmoilin 2010, says Director of Kongsholm Invest Ltd. our subsidiaries in Denmark have managed to achieve good results. Today, the Group of aprox 60 subsidiaries. Kristian Holm moved from Denmark in 2009 and lives today in Monaco with his family. Today Ceo Kristian Holm works as an active investor in App/it development and real estate development in EU, USA, UAE and Monaco. Do not hesitate to contact Kristian Holm if you need an active investor.
Moto: If you can dream it, you can do it! 
Winners are losers that just didn´t give up! 
best regards Kristian Holm
www.about.me/holm

søndag den 26. februar 2012

DR Kontant 20 juni 2011 mine svar og forklaringDen 14/06/2011 kl. 17.34 skrev Lisbeth Kølster DR Magasiner:

Kære Kristian Holm,
Kontants debat-felt er beregnet til seerkommentarer til udsendelsen – ikke til offentliggørelse af lange mailkorrespondancer. Da der ydermere fremsættes personangreb, har vi valgt at fjerne indlægget fra Kontants hjemmeside.
----------------------------------------------------------------------------------------------Lisbeth KølsterRedaktør, Kontant, DR1
DRDR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk


------------------------------------------------------------------------------------------
Kan du stole på DR Kontant ? læs nedenstående hvad medarbejderne blev lovet, dog blev intet overholdt. 
Til Info og jeres kommentarer !
/Dan
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lisbeth Kølster DR Magasiner [mailto:LKB@dr.dk]
Sendt: 15. juni 2011 17:57
Til: Dan Strandberg - HolmGroup
Cc: Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Emne: SV: Besøg af DR,
Kære Dan Strandberg,
DR udleverer rent principielt aldrig råmateriale.
Men jeg har gennemset hele optagelsen, hvor Kåre Quist først taler med en
medarbejder i døren, derefter med dig inde på kontoret. Jeg har ligeledes
genset den redigerede sekvens i programmet.
Medarbejderen siger: " Jeg kan desværre ikke rigtigt svare på dine spørgsmål
og jeg vil helst heller ikke på kamera, for jeg har ikke nogen indflydelse
på de ting, du spørger om.
Medarbejderen taler altså videre med Kåre Quist, mens der filmes. Det,
medarbejderen afviser, er at udtale sig om virksomheden - som han ikke har
indflydelse på.
 
Medarbejderen afviser altså at tale indholdsmæssigt om, hvad der foregår i
virksomheden, hvilket Kåre Quist giver udtryk for, at han fuldt ud forstår -
han er bare interesseret i kontaktoplysninger på Kristian Holm, og det
drejer samtalen sig om. Medarbejderen beder ikke om at få slukket for
kameraet, men går ind i kontoret for at hente dig. Vi har ingen interesse i
at lade menige medarbejdere optræde for deres firma, og derfor laver vi en
meget effektiv sløring af hans ansigt.
Mens Kåre Quist og holdet venter på dig, er der en kvinde, som siger, at hun
af private årsager ikke vil i TV. Det lover Kåre Quist. Kvinden ses ikke i
programmet.
Herefter taler Kåre Quist med dig. Halvandet minut inde i samtalen siger du,
at du "ikke har lyst til at deltage" med følgende begrundelse:
"Med risiko for at være illoyal over for den virksomhed, jeg er ansat i. KH
er stadig direktør for det selskab, så hvis jeg udtaler mig, det kan godt
være, jeg har holdninger, men jeg kan ikke udtale mig på nogen måde. Vil du
sige noget, hvis jeg slukker kameraet? Helst ikke nej, det er det samme for
mig, hvis jeg siger noget. Jeg kan sagtens forstå det".
Du henviser altså til loyalitet over for firmaet. Det, du giver udtryk for,
er, at du ikke ønsker at udtale dig om virksomheden. Heller ikke du beder
om, at kameraet bliver slukket. Samtalen fortsætter i ca. halvandet minut og
handler om Kristian Holms opholdssted, og du fortæller om jeres personaletur
til Sydfrankrig, uanfægtet af kameraerne.
Da disse oplysninger er vigtige for sagen, vælger vi at bruge nogle bidder
fra samtalen, men også du bliver sløret effektivt.
Den eneste, der siger, at eventuelle optagelser ikke må bruges, er førnævnte
kvinde.
Der bliver ikke givet nogen løfter til jer om ikke at bringe klip af
optagelserne. De klip, vi bruger, handler udelukkende om kontakten til
Kristian Holm. Vi respekterer jeres status som ansatte og ikke ansvarlige
for virksomheden og slører jer, så jeres ansigter på ingen måde kan
genkendes. I taler til synlige kameraer.
Jeg forstår, hvis I har været påvirkede af situationen og derfor ikke
husker, præcis hvordan ordene er faldet. Det er vores praksis at slukke for
optagelsen, hvis vi bliver bedt om det. Bliver vi bedt om at forlade et
sted, gør vi det. Ingen af delene sker.
Med venlig hilsen
----------------------------------------------------------------------------
----------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk
-------------------------
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 15. juni 2011 14:43
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Emne: SV: Besøg af DR,
Prioritet: Høj
Kære Lisbeth Kølster,
Dit udsagn hænger ikke sammen med den virkelighedsopfattelse vi har. Således
har min medarbejder der modtog jer i døren meddelt mig at han ikke ønskede
at blive filmet/optaget. Så du meget gerne sende mig det uredigerede
materiale fra jeres besøg hos os, og i givet fald jeg/vi har misopfattet
noget så skal jeg naturligvis beklage.  Men jeg husker normalt rimeligt
godt, og jeg ved at det blev flere gange sagt at vi ikke ønskede at komme i
tv. Og ingen på kontoret erindrer at Kåre skulle have taget et forbehold for
at vi kunne blive bragt med sløring.
Jeg skal endnu engang henvise til min efterfølgende mail til Kristian Holm
og Kåre, hvor jeg netop skriver at der er lovet at vi ikke kommer med i
udsendelsen, her kunne Kåre have påtalt dette hvis dette ikke var i
overensstemmelse med virkeligheden. Men det har han valgt ikke at gøre.
Men vi kommer nemt om med hvad der er fakta, hvis du blot sender mig det
uredigerede materiale for jeres besøg hos os (i et læseligt format).
På forhånd tak !
Med venlig hilsen
Frederikdal ejendomsadministration ApS
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M: +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lisbeth Kølster DR Magasiner [mailto:LKB@dr.dk]
Sendt: 15. juni 2011 13:27
Til: Dan Strandberg - HolmGroup; khjq@dr.dk
Emne: SV: Besøg af DR,
Kære Dan Strandberg,
Kontants medarbejdere, som besøgte jer forleden, lagde ikke skjul på, at der
blev filmet. Vi gav et løfte om, at ingen medarbejdere ville blive vist med
ansigt på TV - men vi bestrider at have lovet ikke at vise klip fra de
samtaler, Kåre Quist havde med to medarbejdere. Ingen bad om, at kameraerne
blev slukket, da samtalerne blev optaget. Vi mener, at det havde offentlig
interesse at bringe de valgte klip. Vi overholdt løftet om fuldstændig
sløring af alle ansigter.
Med venlig hilsen
----------------------------------------------------------------------------
----------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk
-------------------------
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 15. juni 2011 13:10
Til: khjq@dr.dk
Cc: Lisbeth Kølster DR Magasiner;
Emne: Besøg af DR,
Prioritet: Høj
Hej Kåre !
Det var med stor undren og en vis mængde indignation at jeg, og ligeledes
mine medarbejdere, i går aftes kunne se kontant på DR1. Jeg skal ikke
forholde mig til indholdet som sådan, men jeg er i den grad nødt til at
forholde mig til at du/i, på trods af at du to gange ved besøget, over for
undertegnede og mine medarbejdere forsikrede, at ingen af os under nogen
omstændigheder hverken i hel eller tilsløret form, ville blive en del af
udsendelsen. Det skal anføres, at vi jo ved jeres besøg netop meddelte jer
at vi ikke ønskede at komme på TV, og at der ikke skulle filmes/optages.
Jeg kan således blot konstatere, at du af 2 omgange i forbindelse med jeres
besøg hos os, valgte at optræde svigagtigt ved at lyve folk op i deres åbne
ansigter. Der er således ingen af de tilstedeværende på kontoret, der var i
tvivl om hvad du lovede og senere gentog.
Jeg vedhæfter mail til Kristian Holm, som var sendt med kopi til dig, i
hvilken jeg bl.a. netop for god ordens skyld, oplyser Direktøren i selskabet
om hvad du havde udtalt/lovet. Her havde du jo rigelig mulighed for at vende
tilbage til mig, hvis der var noget der var misopfattet.
Jeg sidder med en gruppe medarbejder der i den grad føler sig forulempet og
krænket på deres rettigheder, hvilket jeg ligeledes skal forholde mig til.
Således har en enkelt af mine medarbejdere, af private årsager, hemmeligt
nummer og adresse, hvorfor gårsdagens udsendelse fremadrettet kan medføre
voldsomme implikationer.
Jeg ved ikke om fremgangsmåden er typisk for journalister i DR, men
fremgangsmåden er i min optik ikke i overensstemmelse med hvad man kan
betragte som værende etisk korrekt. Hvorledes sagen stiller sig i forhold
til gældende love og regler forholder jeg mig ikke til p.t.
Vi overvejer naturligvis stadig det videre forløb omkring ovenstående.
Jeg imødeser en kommentar på ovenstående.
Med venlig hilsen
Frederikdal ejendomsadministration ApS
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M:  +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 9. juni 2011 14:02
Til: Kristian Holm (KH@holmgroup.dk)
Cc: khjq@dr.dk
Emne: Besøg af DR
Hej Kristian.
Vi har inden frokost, i dag haft besøg af 4 personer fra DR, herunder Kåre
Quist (vært på Kontant).
Kåre stillede nogle spørgsmål og kom samtidigt med nogle udsagn som jeg ikke
kunne svare/kommentere på.
DR var inde på matriklen og ligeledes på kontoret, hvor man valgte at filme
desuagtet af at der særskilt var blevet bedt om at der ikke blev filmet.
Kåre oplyste dog, at ingen af medarbejderne, på nogen måde, ville blive vist
i fjernsynet (ej heller i retoucheret format). Der blev desuden filmet på
vores parkeringsområde, jeg antager at dette var vore opslag samt
postkasser.
Kåre efterlyste dine kontaktoplysninger, herunder et telefonnummer.
Jeg lovede at sende kåre dine kontaktdata så han kan komme i kontakt med
dig, og med denne mail, hvor Kåre er med CC, har han således din mail.
Jeg vedlægger kopi af Kåre´s kort med hans kontaktdata.
Jeg går ud fra at du tager sagen herfra.
Med venlig hilsen
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M: +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nedenstående er den mail dialog som startet fredag den 10 Juni kl. 11 mellem DR kontant og Holm Group

hvis du har set TV programmet vil du nok være rystet over at læse sandheden om hvordan DR Kontant laver sensations TV på, og hvordan de fordrejer sandheden så programmet kan blive til underholdene TV for seere som ikke er bedre vidne. kort før Tv udsendelsen startet lagde vi alt på nettet på deres hjemmeside, som blev fjernet af DR          "censur" på statens TV kanal, hvorfor må vi ikke skrive sandheden på deres hjemmeside ? de valgte efter 1 time at lukke debatten på deres hjemmeside efter seerne gav dem massiv kritik. læs nedenstående om døm selv.

Den stakkels jura studerende som påstår hun har mere end 20.000,- tilgode lad os lige regne på det, for DR kontant fremviser jo ingen beviser.
hun udtaler hun betaler ca. 3200,- pr. mdr. i leje inkl. forbrug som El, Vand, Varme, Internet, Tv pakke, Fælles område rengøring osv.
hun siger hun har boet der i 5 mdr. 5 x 3200,- = 16.000,- depositum betalt iht. kontrakt 3 mdr. netto leje 2400,- x 3 = 7.200,-
tilsammen giver de to beløb 23.200,- så DR kontant og den stakkels jura studerende mener altså det lyder fair hun kun skulle betale 640,- pr. mdr. i leje inkl. alle fælles udgifter osv. jeg vil lade læserne selv bedømme om dette ville være normalt?
hun påstår ligeledes det er svært at finde ud af hvem som er udlejer pga. selvskabet har skiftet navn. Både selvskaber og personer kan skifte navn, nogen måske fordi de bliver gift, ikke kan lide sit navn, men en ting er sikkert ens CPR. NR vil altid være det samme, og sådan er det også med virksomheder, så hvis de havde læst lejekontrakten, ville de blot have kunne slået dette op på CVR.dk og fundet svaret.  

Mohammad Wael, bandemedlem af Black Cobra, højre hånd for Kay Wilhelmsen når beskidt arbejde skal udføres, ifølge BIQ virksomheds registeret har han aldrig tjent penge på at være selvstændig, dog påstår han alligevel han har brugt 2 mio. på istandsættelse som han har tabt. men hvad er det han har tabt ?
Han sidder på TV og tager telefonen i selvsamme lokaler som DR kontant hævder han er blevet smidt ud af ?
næsten Alt inventar er vores, og han har aldrig betalt dette!
Hans advokat har i en stævning inden DR kontant TV udsendelse stævnet os for ca. 900.000,- så hvordan kan dette beløb lige pludselig vokse med 1.1 mio. bare fordi det er godt TV ?
Endvidere kan Kronmann Reumert bevidne samt vi fremviste en kopi fra Sø og Handelsretten hvor direktøren i det selskab som Wael Mohammad påstår har renoveret hans lejemål med, udtalt under straffeansvar at han aldrig har udført arbejde for Wael Mohammad som nu er politi anmeldt og ventes sigtet for bedrageri, dokument falsk, samt moms svindel da han har trukket momsen på de falske fakturas.

Ligro Lightning og Uggely El kører der retssager med, som vi er overbevist om at vinde, så snart dommen er faldet vil det blive skrevet her på siden. 

vi har ikke valg at fremvise alle de støttebeviser og afgørelser som blev fremsendt til DR kontant, da de er meget personlige med CPR NR. mv.

Fra: Kristian Kongstad Holm
Dato: 14. jun. 2011 11.45.38 CEST
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Emne: Vedr.: SV: SV: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Det er fremsendt i fredags, jeg prøver at få en medarbejder til at genfremsende dette igen, med kåre og Mads har gået detBest regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 11.41 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner
Kære Kristian Holm,
Hvilken dom henviser du til?
Hvis dine advokater har beviser for, at Wael Kessie har begået ”dokumentfalsk, momssvindel og bedrageri”, må du bede dem sende os dokumentation.
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
-------------------------
Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 14. juni 2011 11:20
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Per Edren
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Det er jo løgn,
1. Jeg henviser til en dom som i kan få oplysniger om direkte hos domstolene.
2. Jeg har videre sendt hans trusels mail, som bevis hvad hans agenda er.
3. I har fået oplys hvilke Politi myndigheder som kan bekræfte det.
4. I har fået en mail fra KronmannReumert som i kan ringe til og få bekræftet at de ting Wael Mihammad har istandsat, har han og hans Advokat vedlagt regninger for i deres retssag. Disse er dokumentfalsk, momssvindel og bedrageri som både vi, Per Edren og Kronmann Reumert har anmeldt ham for til Politi og Skat.
Endvidere er han bandemedlem af Black Cobra, dette kan Politiet bandeenhed bekræfte kontakt person er sendt til jer.

Alt er sendt til jer i fredags. Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 10.55 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner
Kære Kristian Holm,
Vi har efterprøvet dine beskyldninger mod Wael Kessie. Vi har ikke modtaget skriftlig dokumentation fra dig, som underbygger dine beskyldninger og ved derfor ikke, hvilke ”gyldige beviser” eller retsbogsudskrifter du henviser til.
Med venlig hilsen
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
-------------------------
Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 14. juni 2011 10:29
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Per Edren
Emne: Re: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Lisbeth

Per Edren er en af de 3 advokat firmaer koncernen bruger i Danmark. Som vi tidligere har nævnt ønsker ejerkredsen ikke at deltage i et program som bygger deres historier på påstande og meninger. Per Edren har tavshedspligt, og han kan derfor ikke udtale sig på ejerkredsen vegne.
Jeg er stadig forundret over at et bandemedlem, bliver fremstillet på jeres hjemmeside her til morgen kl. 8.00 som et offer. Han er kilden til alt ondt, læs dog hans mails mv. Det gør mig så vred, at i vil bringe en tv udsendelse bygget på påstande fra et bandemedlem og med en straffeattest så lang som biblen. I skulle skamme jer!
Nb: Min advokat har bedt mig gøre jer opmærksom på i har været i besiddelse af gyldige beviser som kan modbevise jeres opbyggede historie, og ejerkredsen har bedt mig oplyse jer vi vil gå til de Danske domstole og efter prøve om er tv program, kan bringes på påstande, som er modbevist inden det sendes i tv. Det mener vores advokat ikke.

./. vi har referatet til en dom/retsbog som kuglegraver jeres ene deltager Wael Mohammad, faktisk så meget at advokat firmaet Kronmann Reumert har meldt ham Politiet og har er sigtet for bedrageri, dokument falsk, moms svindel i denne sag mod Lej1lager. Hvordan kan en sådan mand være troværdig ?Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 09.43 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner <
Kære Kristian Holm,
Da du ikke har ønsket at oplyse os dit opholdssted og medvirke i udsendelsen, kommer vi ikke videre. Vi interviewer i dag din advokat Per Edrén, og så må du forlade dig på, at han repræsenterer dig på bedste vis.
Med venlig hilsen
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
-------------------------
Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 13. juni 2011 22:57
Til: Mads Nilsson DR Magasiner
Cc: Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Lisbeth Kølster DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Emne: Re: SV: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Mads & Co.

Jeg er noget forundret over i kører et medie spot omkring jeres udsendelse imorgen, hvor i kalder mig en storsvindler og at politiet ikke kan finde mig. Jeres program er så uprofessionelt. Du sender mig en mail som du fik svar på samme dag, var det så svært? Hvis du på under en dag kan få fat på mig, ville politiet nok også kunne!
Man kan ikke drive en forretning, hvis ikke man er til at komme i kontakt med direktøren!
Jeg var for nylig i Danmark og få en kopi af min rene straffeattest, da den skal bruges for at få opholdtilladelse hvor jeg er udstationeret pt. Hvis politiet ville mig noget, ville de nok have sagt noget der. Ydermere er jeg i dialog med politiet næsten hver uge pga. af sagen med de bandemedlemmer som politiets bandeenhed efterforsker, som Wael Mohammad, Ifriem og Rami, Waels bande. Til Info er det disse personer i har med i programmet. Jeg har sendt dig kopi af de trusselsmail vi har modtaget, hvor han netop truer med jeres tv program hvis ikke han får et forlig. Ligeledes mail fra Nordsjællands politi der bekræfter vores politianmeldelser mv.
Jeg forstår simpelthen ikke den måde i manipulerer folk på, og de konsekvenser det giver andre bagefter.
 Undrer det jer ikke, at vi blev tvunget væk fra flere af vores lagerhoteller af black Cobra, som nu idag drives af selv samme Wael Mohammad og nu er der ikke længere problemer.
 Kan DR leve med at i bringer usandheder og påstande som der ikke er en retslig afgørelse for? Det er folks påstande i bygger jeres tv program på. I burde være mere ansvarsbevidste på en så stor statslig tv kanal.
 Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 13/06/2011 kl. 21.48 skrev "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Kære Kristian Holm

Vi er selvfølgelig kede af, at du ikke ønsker at stille op til interview til programmet.

vh

Mads Nilsson
journalist Kontant


Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 12. juni 2011 21:09
Til: Mads Nilsson DR Magasiner
Cc: Lisbeth Kølster DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner
Emne: Re: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Mads

Tak for din bekræftelse for modtagelse af vores mail. Vi ønsker dog ikke at ændre på vores holdning i tidligere fremsendt mail. Så spørgsmål er velkommen via mail, som vi vil besvare så hurtigt vi kan. Dog er det helligdag imorgen i det meste af verden, og jeg kan derfor ikke besvare enkle sager uden ejerkredsen godkendelse.

Personligt er min holdning den, at vi har gennem 2010 haft over 1500 leje mål registeret, så at du kan finde nogle lejere som føler sig dårligt behandlet, er ikke rart, da vi prøver at gøre vores bedste hverdag, men vi er ikke fejl fri, og heldigvis lever vi et retssamfund som så afgøre sådanne sager og ikke medier og Llo.
Vi har lige ledes gennemført en masse byggerier, hvor andre i branchen har fejlet. Det kan godt være nogle af vores leverandører føler sig uretfærdig behandlet, men der er jo altid to sider af en sag, og ud fra erfaring viser jeres program kun en side af sagen, hvorfor jeg personligt ikke kan se jeg skal overbevise ejerkredsen om vi deltager.

Så frem i bringer urigtige oplysninger i jeres tv program vil vi retsforfølge dette. Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 12/06/2011 kl. 13.20 skrev "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Kære Kristian Kongstad Holm

Tak for din mail. Vi forsøger selvfølgelig at efterprøve din forklaring, men understreger at, hvis du skal komme til orde i udsendelsen må vi insistere på et interview til Kamera. Vi er et tv-program og kan ikke referere din meget lange mail i udsendelsen. Jeg kan forstå, at du af mange årsager ikke har lyst til at komme til Danmark, men vi kommer meget gerne til dig. Det vil kunne lade sig gøre i morgen mandag.

Med venlig hilsen

Mads Nilsson
journalist Kontant
  Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Start på videresendt besked:
Fra: "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Dato: 12. jun. 2011 13.20.36 CEST
Til: Kristian Holm - HolmGroup
Cc: Lisbeth Kølster    DR Magasiner , Kåre Hjøllund Quist    DR Magasiner , "Dorthe Vest Andersen    DR Magasiner"
Emne: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Kære Kristian Kongstad Holm

Tak for din mail. Vi forsøger selvfølgelig at efterprøve din forklaring, men understreger at, hvis du skal komme til orde i udsendelsen må vi insistere på et interview til Kamera. Vi er et tv-program og kan ikke referere din meget lange mail i udsendelsen. Jeg kan forstå, at du af mange årsager ikke har lyst til at komme til Danmark, men vi kommer meget gerne til dig. Det vil kunne lade sig gøre i morgen mandag.

Med venlig hilsen

Mads Nilsson
journalist Kontant


Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 10. juni 2011 17:25
Til: Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner
Emne: Fwd: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant


Kære Kåre og Mads,

Tak for din mail.

Da jeg er udenlandsdansker siden 2009, er det svært for mig med så kort varsel at deltage i programmet. Endvidere er det min opfattelse, at programmet allerede forinden har besluttet vinklen på udsendelsen, og tidligere programmer viser, at min rolle og forklaringer som direktør ikke vil blive portrætteret på anden vis, end den som programmet allerede har besluttet sig for. Det er tillige den tydelige holdning fra ejerkredsen bag de selskaber jeg er direktør for, at man ikke ønsker at udtale til på TV, men alene besvare henvendelser til pressen skriftligt for at undgå misforståelser.
Jeg vil gøre jer opmærksom på paragraff 264 & 264a i straffeloven, som jeg vil bede jer overholde  i respect for ansatte, privat personer mv.
Overholdes dette ikke vil i blive retsforfulgt. Jeg har imidlertid forsøgt at besvare dine spørgsmål på bedste vis, men understreger, at de dækker over forhold som er temmelig komplicerede, hvorfor de ikke lader sig forklare udtømmende på så kort tid som jeg har fået til rådighed. I beder om, at jeg forholder mig til jeres spørgsmål på omkring 10 arbejdstimer inden udsendelsen, hvilket ikke er tilstrækkelig tid til en rimelig forberedelse.

Ad 1)               Det er meget svært for mig at besvare dette spørgsmål uden at få præsenteret de konkrete sager I henviser til. Der kan være specifikke årsager hertil, som vil kunne kommenteres, såfremt I spørger til de konkrete sager. Så hvis I præciserer sagerne, så skal jeg forsøge at kommentere mere konkret på jeres spørgsmål. Dog skal jeg understrege, at vi, grundet flere lejesager, har nedsat lejen og undladt genudlejning af værelserne på ejendommen, hvilket har belastet ejendommens økonomi. Endvidere har der været en voldsomt forbrug af el, vand og varme på ejendommen som er blevet efteropkrævet lejerne. Derfor er der ikke mange som har depositum til gode.

Jeg er uforstående over for at der skulle være problemer med hvem lejekontrakterne er udstedt af. Venligst præciser dit spørgsmål herom.

Ad 2)               Det er beklageligt, at der har været indbrud på ejendommen. I vores lejekontrakt med ejendommens ejer, er ejer forpligtet til at holde ejendommen bygningsforsikret. En forsikring som almindeligvis også dækker bygningsskader ved indbrud. Ejendommens ejer er desværre gået konkurs, og der er ikke forsikring for skaden. Vi har påpeget dette over for konkursboet, men de har ikke valgt at gøre videre. For så vidt angår indbo som er bortkommet, så er det, som altid, lejernes egne indboforsikringer, som skal dække tabet. Indboet har jo været aflåst, så forsikringsvilkårene er jo overholdt.

Ad 3)               Lejekontrakten med Waal er forhandlet indeholdende en række bestemmelser, som tager højde for den situation, at Lej1Lager som agerer på vegne af Mammut Development mister lejeforholdet med Kay Wilhelmsen på ejendommen Gammel Køge Landevej  80. Dette er specifikt forhandlet med Waal ved indgåelsen, så han kunne være tryg ved lejeforholdet. Men det fremgår tydeligt, at lejemålet kunne opsiges uagtet 10 års uopsigelighed, hvis Kay Wilhelmsen opsiger hovedlejemålet.

Da der opstår konflikt mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen, subsidiært Lej1Lager angående lejemålet, så vælger Waal at tilbageholde sine lejebetalinger, efter angiveligt at have indgået i dialog med Kay Wilhelmsen om etablering at et direkte lejeforhold med Kay Wilhelmsen jf. forlig mellem Waal og Kay Wilhelmsen. Vi opfordrer gentagne gange Waal til at lejen bliver betalt, da lejeforholdet ellers vil blive ophævet. Han modtager også lovformelige påkrav og efterfølgende ophævelse. Når en lejer dermed har misligeholdt sine forpligtelser som lejer, så bortfalder enhver rettighed i lejekontrakten, hvorefter vi har brugt depositum til at dække hans restance til os. Dette er helt efter bogen.

                        Efterfølgende forbliver Waal på ejendommen som lejer hos Kay Wilhelmsen, og han overtager sågar Mammut Developments forretning med at udleje til mindre lagerformål på ejendommen på vegne af Kay Wilhelmsen, i det konflikten mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen er endt ved at Mammut Development er blevet fjernet fra ejendommen. Dette verserer der i øvrigt en boligretssag om i det Mammut Development har stævnet Kay Wilhelmsen for ulovligt at have smidt Mammut Development ud fra ejendommen.

                        I forhold til Waal, er det således meget svært at se hvor han måtte have tabt penge i dette forhold. Han har fortsat lejemålet og fuld brug af sine istandsættelser. Han har haft lejefrihed i istandsættelsesperioden. Han har overtaget som kompensation fra Mammut Development i form af udstyr til sin forretning for et beløb på ca. kr. 150.000,00. Han driver nu udlejning på vegne af Kay Wilhelmsen, hvilket man må formode han også tjener penge på. Så hvorfor Waal er så forurettet er temmelig svært at se.

Waal har nedlagt påstand om vanhjemmel i sagen, men efter vores (og vores advokaters) opfattelse kan Mammut Development (tidl. Kristian Holm Invest), som den oprindelige lejer, fremleje. I dette tilfælde har vi valgt at fremleje til at Lej1Lager Valby ApS, der siden hen har videreudlejet til Mohammed Wael. Denne opdeling beror på en koncernintern vurdering, idet det momsmæssigt var lettere at håndtere ved at Lej1Lager ApS var udlejer i relation til Mohammed Wael. Hvorvidt Lej1Lager ApS eller Kristian Holm Invest var udlejer i relation til Mohammed Wael er for så vidt underordenet, dels da begge selskaber indgår i den samme koncern og dels eftersom lejemålet blev uden problemer eller indsigelser fra ejendommens ejer Kay Wilhelmsen stillet til Mohammed Waels disposition. Udlejningen er således ikke sket i strid med ejers rettigheder.Det er dog korrekt, at Lej1Lager Valby skulle have stået som direkte lejer i relation til Kay Wilhelmsen, men som følge af andre omstændigheder, blev disse direkte aftaler med Kay Wilhelmsen aldrig endeligt indgået.Mohammed Wael har da også siden hen betalt depositum og den leje han valgte at deponere uden accept fra Lej1lager Valby Aps vedrørte ikke spørgsmålet om, hvorvidt Lej1Lager Valby ApS eller Kristian Holm Invest var rette udlejer men om lejemålet mellem Kay Willhemsen og Kristian Holm Invest var udlejet.Mht. spørgsmålet om opsigelse som følge af, at ejendommen skulle udvikles af Kay Wilhelmsen fremgår det meget klart af lejekontrakten mellem Lej1Lager Valby og Mohammed Wael, at lejemålet, der er uopsigeligt i en 10 årig periode, kan opsiges af Lej1Lager Valby, såfremt Kay Wilhelmsen opsiger hovedlejemålet med henblik på udvikling af ejendommen.

                        Sagen om Gammel Køge Landevej 80 kompliceres dog yderligerer af, at Waal og Kay Wilhelmsen undervejs indblandede bandemedlemmer til at true ejendommens lejere til at stoppe lejeindbetalinger til Mammut Development, og repræsentanter fra Mammut Development blev fysisk smidt fra ejendommen af disse bandemedlemmer ved brug af trusler om fysisk vold. Dette forhold er i øvrigt blevet politianmeldt, og politiet har været tilkaldt hertil et utal af gange. I forlængelse heraf og med frygt for repressalier fra disse kriminelle elementer, forlod Mammut Development ejendommen og stævnede i stedet Kay Wilhelmsen herfor.

                        Waal har efterfølgende truet og chikaneret både mig, vores advokat samt koncernens ansatte via mails og sms, og disse forhold er blevet politianmeldt. Men det vidner om, at Waals troværdighed som sandhedsvidne i denne sag  er uhyre belastet, og bør derfor omgås med forsigtighed. Samtlige mails og sms er naturligvis gemt og videregivet til Nordsjællands Politi.

                       Waal har yderligere, hvilket bestyrker hans utroværdighed, fremlagt forfalskede fakturaer som dokumentation for sin angivelige istandsættelse af lejemålet, men disse selskaber som angiveligt har istandsat  hans lejemål er alle gået konkurs, og ved vidneafhøringer i konkurssagerne er det kommet frem, at direktørerne for disse selskaber ikke genkender hverken Waal eller de af ham fremlagte kvitteringer for udført arbejde. Det er jo aldeles ulovligt og mig bekendt også strafbart. Foruden dokumentfalsk er det muligvis også momssvindel, da Waal angiveligt også har løftet momsen på disse regninger i hans selskab.

Ad 4)               På Gammel Kongevej 33 har vi  enkelte udeståender, men vi har til gengæld valide indsigelser og tvister over for flere af fagleverandørerne, som ikke har leveret en tilstrækkelig ydelse i henhold til de indgåede aftaler. Det vedrører eksempelvis Uggerly El, Ligro Lighting m.fl.

Vedrørende Ligro Lighting, så leverede de trods skriftlig aftale herom, lysarmaturerne mere end 1,5 måned for sent, trods at vi indledte dialogen herom allerede primo september 2010. Endvidere pressede de os til at lægge en kontant forudbetaling for leverancen, med lovning på at lamperne ville blive leveret senest 5. december 2010. Lamperne blev leveret natten til den 22. december 2010, hvilket medførte en forsinkelse af lejers indflytning og voldsomme udgifter til elektrikerens ekstra arbejde ved montering hen over jul og nytår. Lejer skulle flytte ind den 7. januar 2011 efter at være blevet udskudt 3 gange i løbet af december måned grundet lampernes forsinkelse. Da Ligro aldeles afviste at deltage i betalingen af den omfangsrige kompensation samt lejetabet i forhold til lejer, så valgte vi at tilbageholde betalingen for en sending lamper som Ligro også havde leveret til ejendommen. Vi forbereder i øjeblikket stævning mod Ligro Lighting med krav om erstatning i omegnen af 350.000,00 for dette forhold.

Uggerly El som jf. deres kontrakt havde projekteringsansvaret for elinstallationerne på projektet var tillige mere end 1,5 måneder forsinket. De afviste desuden ultimo november at sætte yderligere mandskab på entreprisen trods vores opfordringer, i det vi samt vores banks tilsynsførende kunne konstatere, at de var langt fra målet. Det resulterede i at banken valgte at tilbageholde flere rater af byggebelåningen og vi måtte samtidig sætte et andet elektriker firma på dele af Uggerlys oprindelige entreprise. Selv da bygningen skulle godkendes af brandvæsenet inden lejers forsinkede indflytning den 7. januar 2011, var brandgodkendelsen af ABA anlægget som lå under Uggerlys projekteringsansvar ikke på plads. Dette måtte vi selv og vores rådgivere sørge for, for at undgå yderligere forsinkelser. Jf. kontrakten er Uggerly forpligtet til at betale dagbøder for forsinkelsen, men dette har de pure afvist. Selv efter den 7. januar og lejers indflytning var ABA anlægget ikke færdigbragt i  kælderen, hvorfor vi måtte kompensere lejer herfor, med deraf følgende yderligere udgifter. Endelig har vi efterfølgende ved lejers ibrugtagning af ejendommen kunne konstatere alvorlige fejl i dele af Uggerlys arbejde, som vi har måtte lade udføre af andre elektrikere, da vi ikke havde tiltro til at Uggerly loyalt ville lade dette udføre før deres krav mod os var betalt. Det er selvfølgelig uacceptabelt for os, da vi mener at have et modkrav på mere end 500.000,00 mod Uggerly El.Med venlig hilsen

Kristian Holm
Direktør

Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 10. juni 2011 11:30
Til: Dan Strandberg - HolmGroup; Rasmus Meyhoff - Meyhoff
Emne: Fwd: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Best regards  Kristian holm sent from iPhone
Fra: "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Dato: 10. jun. 2011 10.50.45 CEST
Til: "KH@holmgroup.dk"
Emne: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Til Kristian Kongstad Holm

I forbindelse med det program vi sender på tirsdag, vil vi meget gerne i kontakt med dig. Vi har talt med en del lejere, kreditorer og udlejere, der forgæves leder efter dig. Flere af dem deltager i Kontant. Vi har, som du ved, også forsøgt at få fat på dig på Kongevejen 239 i Virum, hvor dine ansatte oplyser du er i udlandet. Vi vil gerne have et interview med dig om din forretning og de metoder du anvender.
   I programmet fortæller lejere på Sveahus om, hvordan du, trods huslejenævnets kendelse, beholder deres depositum og acontovarme, samt at du oplyser forkerte firmanavne på kontrakterne..
   Vi taler også med en lejer af et lagerlokale hos Lej1lager Kvistgård, der fortæller om indbruddet som du sikkert er bekendt med og jeres håndtering af sagen. Det er beklageligt, at der har været indbrud på ejendommen. I vores lejekontrakt med ejendommens ejer, er ejer forpligtet til at holde ejendommen bygningsforsikret. En forsikring som almindeligvis også dækker bygningsskader ved indbrud. Ejendommens ejer er desværre gået konkurs, og der er ikke forsikring for skaden. Vi har påpeget dette over for konkursboet, men de har ikke valgt at gøre videre.
Vi taler også med Wael M. Kessie, din tidligere lejer på Gl. køgelandevej 80, og hans advokat  om sagen der. Lejekontrakten med Waal er forhandlet indeholdende en række bestemmelser, som tager højde for den situation, at Mammut Development mister lejeforholdet med Kay Wilhelmsen på ejendommen Gammel Køge Landevej  80. Da der opstår konflikt mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen angående lejemålet, så vælger Waal at tilbageholde sine lejebetalinger efter at have indgået i dialog med Kay Wilhelmsen og at etablere et lejeforhold direkte med Kay Wilhelmsen. Vi opfordrer gentagne gange til at lejen bliver betalt, da lejeforholdet ellers vil blive
Derudover taler vi med flere af de håndværkere, der udført arbejde for dig på Gl. Kongevej 33. De mangler også at få flere mio. kr.
Fælles for dem alle er at de gerne vil i kontakt med dig og mener du skylder dem flere mio. kr.

Vh

Kåre Quist
Vært, Kontant

og

Mads Nilsson
journalist Kontant