torsdag den 31. oktober 2013

Politianmeldelse af Ekstra Bladet 30 okt. 2013

Kære Morten og Poul, ( Ekstra Bladet )
Jeg kunne forstå på vores samtale for lidt siden, du påstår du ikke havde set denne politianmeldelse/politi rapporterne, så derfor fremsendes de lige igen. 

Vi mangler forsat oplysninger på jeres video mand Anton, vil i venligst fremsende dem til os. 
Ydermere har vi lige talt med Mougins politi som fastslå, at de har oplyst jer jeres billeder og video er ulovligt jf. politirapporten dateret 15 og 16 oktober som få timer efter er fremsendt til jer på Ekstra Bladet samt jeres Journalist som var med til at udfører disse ulovlighederer. 

Jeg må igen opfordre jer til at forholde jer til den dokumenteret sandhed som også kan læses på : www.kongstadholm.blogspot.com


Nedenstående er kopi af politianmeldelse af Ekstra Bladet til Dansk politi, ligeledes findes der flere politianmeldelser/rapporter i Frankrig. Disse kan se i artiklen omkring Ekstra Bladet den 29 Okt. 2013. 
------------------------------------------------
Københavns politiet
Polititorvet 14
1780 København V
Kbh@politi.dk                                             

Ekstra Bladet ( EB )
Rådhuspladsen 37
1785 København V

Politianmeldelse af :

Ulovlig indtrængen på privat grund, foto optagelser på privat grund, hærværk, bagvaskelse, injurier mv.

Kære Politi,

Vi vil gerne politianmelde EB  for ovenstående ulovligheder som de har udsat os for 14-30 oktober 2013, vi har politianmeldt dette i Frankrig, men politi hernede, mener det er dansk politi som skal køre denne sag, da Journalisten Miki Mistrati, og film manden Anton er bosiddende i Danmark, ligeledes har EB værneting i Danmark, som billederne og deres ulovligheder er finansieret af EB

Ligeledes er de fleste overtrædelser udført med Dansk værneting, som injurier, bagvaskelse på e-mail, samt billederne og video optagelserne er bragt i deres avis og på deres online medie.

Billederne som er tilvejebragt via ulovlig indtrængen, hærværk mv. som er politianmeldt i Frankrig, men ved at bringe dem i Danske medier overtræder de § 264 i straffeloven.
Under deres ophold i Frankrig mødtes EB, Jens Dinesen, Dan Shefet og Mik Decaulaincourt flere gange og planlagde disse ulovligheder, ligeledes kan vi bevise at Jens Dinesen betalte adskillige regninger for EB kunne udfører disse ulovligheder.
Vi vil gerne bede politiet hurtigst muligt retten henvendelse til EB, som forsat bruge de ulovlige billeder og video, selv om de 14 okt. Blev gjort tydeligt opmærksom på det måtte de ikke.

Anmeldere
Cathrine Holm                                      Kristian Holm
Adresser fjernet
06250 Mougins                                    98000 Monaco_______________________________     ________________________________

./. 2 politi rapporter, kopi af E-mails sendt mellem Kristian Holm og EB.  Vi har billede dokumentation for alle skader som EB har medført os, som kan fremsendes.

 Best regards Kristian Holm
      
------------------------------------------------Den 30/10/2013 kl. 14.56 skrev Morten Johnsen:

 Mit svar til Ekstra Bladet vedrørende deres udokumenteret påstande

Kære Morten, "Ekstra Bladet"

Jeg har været tilknyttet Living in a Box som konsulent og jeg har ikke indsat nogle direktører i selskabet, ydermere er det umuligt da jeg ikke har haft nem id siden 2010.

Jeg har ingen kommentarer til dine udokumenterede og urigtige påstande. Hvis du ønsker mine kommentarer, må du fremsende dokumentation.

Jeg må henvise til direktøren i Living In a Box, da jeg ikke kan kommenterer på noget jeg blot er konsulent for. 

Jeg ønsker ikke at drøfte min privatøkonomi med Ekstra Bladet.Best regards Kristian Holm
      
           


Den 29/10/2013 kl. 14.57 skrev Morten Johnsen:

hej Kristian.
 
I forlængelse af vores tidligere spørgsmål, vil jeg gerne vide, hvad din tilknytning til Living In A Box er.
 
Jeg kan se fra diverse mailkorrespondancer, at du har indsat forskellige direktører i selskabet til trods for, at du ifølge firmaet "kun" har med IT og teknik at gøre.
 
Jeg vil også gerne høre, hvad du mener om Lejernes LO's advarsler mod selskabet?
 
Ydermere vil jeg også gerne vide, om de penge du tjener i regi af selskabet går videre til dine kreditorer?
 
På forhånd tak.
 
Venlig hilsen,
Morten Johnsen
Erhvervsredaktør
Ekstra Bladet
morten.johnsen@eb.dk - direkte: +45 3347 2017 - mobil:  +45 5374 0823

tirsdag den 29. oktober 2013

Er man uskyldig til man er dømt ved en domstol i Danmark?

Nedenstående er nogle af mine sidste breve til Politiet i håb om de ville fremme min sag, så den enten kunne blive afsluttet pænt, ved jeg modtog et brev om jeg var uskyldig, eller ved en retssag - så jeg kan bevise min uskyld!

I Danmark har vi en kultur for at jagte personer som gør det godt, det hedder Janteloven. 
Jeg har tidligere skrevet om janteloven som du kan læse om via dette link 
Her på min blog kan du læse om hvad jeg har været udsat for gennem de sidste 5 år, blot fordi Janteloven, Dansk middelmådighed og sensationspressen. 


Kort forklaring om mit udestående med Politiet,

Sagen drejer sig om 4 punkter, som Politiet nu har efterforsket i snart 5 år, uden der er sket en skid! Det er simpelhen tarveligt ikke at fremme en så simpel sag, eller som minimum tage en dialog med mig, så jeg kunne fremlægge beviserne, hvilket er meget simpelt. Men du kan selv bedømme hvad du synes, skulle det tager Politiet 5 år at afklarer 4 så lige til punkter ?
Yderligere har mine advokater siden april 2012 gentagende gange forsøgt dialog og løsninger, men Politiet har ikke ønsket at medvirke til samarbejde. Mit advokat firma TVC har oplyst mig de andre har været udsat for noget ligende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordsjællands politi
Prøvestenvej 1
3000 Helsingør
Att: Helle Just Kragh

Kristian Kongstad Holm                                                                                                    16/1-2014
xxx
xxx
kongstadholm@gmail.com
Kære Helle Just,

Jeg har forgæves forsøgt at fange dig pr. telefon, derfor dette brev.

I august 2013 oplyste du til retten ( noteret i retsbogen ) at politiet indenfor max 3 måneder ville have en tiltale klar, der er nu gået over et halvt år, og vi har ingen ting hørt fra jer overhoved?

Du udtaler dig gerne om min sag til Ekstra Bladet, Mik Decaulaincourt, Carsten Norton, Miki Mistrati, DR Kontant osv. men når jeg eller mine advokater henvender os svarer du os ikke?

Jeg håber inderligt min sag snart kan komme for en domstol, så jeg kan få bevist min uskyld og komme videre i mit liv.

Jeg vil meget gerne bede Politiet/retten om at udvise respekt for jeg ikke bor i Danmark, hvorfor jeg allerede nu gerne vil bede Politiet/retten om at samle dagene, hvor man forventer jeg skal give møde i retten.

Omkostningerne til rejse til/fra Danmark og ophold i Danmark må Politiet forvente vi vil kræve erstatning for, såfremt vi vinder sagerne.

Jeg ser frem til vi snart mødes i retten så vi kan få dette afsluttet. ________________________________
 Kristian Holm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nordsjællands politi
Prøvestenvej 1
3000 Helsingør
Att: Helle Just Kragh
kge002@politi.dk

Kristian Kongstad Holm
xxx
xxx
kongstadholm@gmail.com

Kære Helle og Keld,  tak for snakke i dag pr. telefon, som jeg oplyste jer er der intet jeg ønsker mere end at denne sag bliver fremmet, jeg har siden 2010 skrevet minimum hver anden måned pr. email eller post til Betina, Flemming og Keld, samt jeg også har haft ringet til dem. Som jeg forstår sagen afventer på i svarer tilbage med konkrete spørgsmål, i ønsker besvaret i sagen. Bliver mere præciseret.

Vi kunne også via Skype/telefon eller skriftligt som i ønsker det, få  mere uddybende  svar på jeres spørge ramme som i sendte til min advokat første gang sidste uge, men jeg har jeg svaret på  jeres spørge ramme nedenstående så godt jeg kunne.
Jeg ser frem til at forsætte en positiv dialog omkring denne sag, så vi kan få den afsluttet eller bragt for en domstol.
Dette kunne jo ske til at starte med ved at vi holdte 2-3 ugelige møder af 1 times varighed, så kunne Keld imellem møderne undersøge de forklaringer jeg komme med, samt indhente den nødvendige dokumentation, til næste møde.

Jeg valgte i dag at tage telefonen og ringe til Keld Gemmer igen, og vi havde faktisk en god dialog, hvor jeg kom med forslag til hvordan vi pragmatisk kunne løse besvarelsen af disse spørgsmål, han har lovet mig at vende ideerne med hans overordnet og han ville vende tilbage i morgen.

Ellers må  jeg og min advokat  afvente vi snarligt modtager mere præcise spørgsmål, som jeg gerne kommer til Danmark og forklarer om  personligt, så frem du lover ikke at udøve magtmisbrug ved at varetægtsfængsle mig, når jeg jo kun har et ønske nemlig at fremme sagen som jeg har prøvet siden 2009.

Lad os nu løse denne sag på en pragmatisk måde, så vil jeg genoverveje ikke og klager mod i tager fat i min sag nu, så den kan blive afsluttet eller bragt for en domstol.


Sags fremstilling og svar på Politiet spørgsmål fremsendt pr. e-mail 13 aug. 2013.


·      Uretsmæssig hævning vedr. selskabet Heimdalsgade 39 Aps.
Jeg kan oplyse at jeg aldrig i min tid som direktør har haft adgang til koncernes bank konti, jeg har aldrig haft et nem id, så jeg har på ingen måde kunne haft indsigt eller disponeret over disse kontis.
Men jeg kan oplyse følgende, for at kaste lys over sagen :
Selskabet Heimdalsgade var administreret af Frederiksdal ejendoms administration Aps, direktøren hed Simin Gredal.
Frederiksdal Ejendoms Administration Aps opkrævet huslejer for KBJ koncernen, da de fleste ejendomme var overbelånte, og presset økonomisk, havde KBJ givet transport til banker og real kredit for den fulde leje, så de huslejer som kom ind til Frederiksdal Ejendoms administration Aps blev disse penge brugt til at betale selskabs regninger for deres administration / løninger. Dog var der ikke nok penge penge og jeg ved selskabet endte med at have et stort tilgodehavende for deres arbejde. Husk på havde de ikke sendt regninger ud og forsat driften, var alt gået i stå.

·      Indgåelse af 12 lejekontrakter
Vi indgik i april eller en af de første dage i maj 2009 nogle lejekontrakter med KBJ koncernen, dette var jo vores hoved forretning at leje og videre udleje, det som vi typisk gjorde var at finde lokaler som skulle sættes istand, og da markede ingen penge havde, kunne udlejerne ikke betaler for den istandsættelse der skulle til for at udleje deres lokaler, det udnyttede vi ved at få en rigtigt god leje, samt yderligere nedslag for den istandsættelse vi jo så selv måtte udfører, men udlejer var jo altid glade for de fik nedbragt deres tomgangs leje, som betød de kunne forsætte deres forretninger. Aftaler med KBJ var på markeds niveau, men det er faktisk sagen lige gyldig, da vi endte med at indgå aftaler/forlig med banker og real kredit om 80% af disse ejendomme, og vi derefter blev ejerne af bygningerne med deres samtykke.
De 20% som ikke blev købt, afleveret vi enten nøglerne tilbage, eller vandt retssagerne i by og landsret.
Se evt. KBJ vidne udsavn under vidne ansvar, samt de breve og e-mails sendt ud til kreditorene.

·      Provenuet fra Gl. Kongevej 33
Selskabet Holm Estate 4 Aps lavet ultimo marts 2011 en transport erklæring for at beskytte sine kreditorer som havde lånt selskabet penge eller stillet kreditter tilrådighed uden sikkerhed, som eks kan nævnes :
EBH bank/FS som have givet os et lån på 42 mio. Uden anden sikkerhed end en udbetaling på 2 mio. Da et medie et par dage før havde bragt en grim historie plantet af Kammeradvokaten, henvende de sig ( Evind & Charlotte FS ) og bad os lave en sådan transport erklæring. Jeg som direktør valgte at ligestille alle kreditorer som der på dette tidspunkt ikke var tvivl om deres regninger eller lån at sikre dem alle på lige vilkår, dette efterløb ca. Lidt over 4 mio tilbage til at færdig gøre byggeriet, som pt. Var budgetteret til ca. 2,8 mio.
Ydermere kan det nævnes at så frem Kongsholm Invest ltd. ikke havde ydet kreditter og lån til færdiggøresen, havde FIH bank en transport og sikkerhed et hele provenuet underskrevet i november 2010 med banken.

·      Salg af lystbåd.
Jeg sælger en båd til en privat person som ikke kan betale den fulde købesum på båden som er unden 1 år gammel, bådens nypris er 990.000 DKK og han køber båden for ca. 800.000 hertil skal lægges jeg har indsat rigtigt meget udstyr ud over købsprisen. Da han ikke har alle pengene betaler han en udbetaling, go betaler/bytter ting fra hans forretning AJ engross med mig for de ydelser som der skulle betales på lånet, jeg tænkte hvis han ikke betaler henter jeg jo bare båden, så jeg var ikke nervøs…
Bade jeg og køberen indgår I December et forlig med jyskefinans, som underskrives go køberen indbetaler 500.000 og jeg 100.000 så sagen kan afsluttes. Jeg forstår ikke hvad politiet har spørgsmål til her, de har jo I 2010 modtaget alle disse papirer. 

Se venligst nedenstående eksemple hvor det tydeligt fremgår der er indgået et forlig mellem parterne:

Jeg indestår for rigtigtheden af ovenstående forklaring, ved at underskrive.

Monaco 17 august 2013

Kristian Holm----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nord Sjællands Politi
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
Att.: Betina Hald Engmark
                                                                                                                                      Dato 21/7-2013

Kære Betina
Tak for en behagelig samtale i telefonen i dag, jeg værdsætter meget vores praktiske snak om at finde en ende på denne endeløse venten på der ske noget i sagen.
Jeg må påpege at jeg allerede i 2009/10 selv henvendte mig til både Keld Gemmer og Flemming Poulsen om at jeg gerne ville besvare og dokumentere alle evt. spørgsmål de måtte have, eftersom det var mig oplyst at de efterforskede noget omkring mig. Siden da har jeg rykket via email, breve og telefon opkald jævnligt, desværre er min adgang til firmaets server blevet afbrudt da i ødelagde serveren under jeres ransagning.
Jeg har i de breve jeg kunne finde flere gange fortalt Keld om jeg arbejdet i udlandet, og nogle gange i længere perioder end andre, jeg har opfordret politiet gentagende gange til at mødes, dog uden held.
Ligeledes har jeg i breve forsøgt at få den anholdelse ordre fjernet i har lavet, for at jeg kunne mødes med min forsvarer og drøfte sagen grudigt igennem, dette har dog ikke være muligt endnu, trods både jeg og min advokat gentagende gange har forsøgt at få en aftale på plads.
Som jeg fortalte dig i telefonen ville en afhøring af mig personligt, ikke medfører noget godt, da jeg ingen mulighed under et sådan møde ville have til at forberede mig, da jeg stadig ikke kender til hvad i vil vide/mangler at få belyst, men hvis du lod mig kunne komme til Danmark, ville jeg i samarbejde med min advokat, kunne udarbejde en besvarelse/ sagsfremstilling på hvert enkelt punkt på de sigtelser de har oplyst mig forligger, jeg ville kunne oplyse hvem som ville kunne bevidne dette, samt fremlægge tingbøger, ejendomsdata osv. Som kun kan trækkes hvis man har et dansk kredit kort, hvilke jeg ikke har haft siden 2009 da jeg fraflyttede Danmark.
Jeg har forstået på Keld det drejer som om en båd, men denne sag er jo afsluttet og forliget, og jeg har gentagene gange skrevet til jer om denne sag, dog uden at få noget svar/spørgsmål, ligeledes har jeg frivilligt fremsendt jer alt dokumentation i sagen, for at fremme sagen dette er dog uden held, sagen startede i 2009 og er så vidt jeg ved ikke afsluttet fra jeres side til dato.
Så er der sagen med nogle lejeaftaler, jeg har side 2009/10 flere gange til konkursboet, i retssager som fulgte, og som til sidst endte med koncernen jeg arbejdet for købte de fleste ejendomme, resten af dem blev der indgået forlig/gentlemans aftale med kreditorerne omkring udenom konkursboet, som gjorde det pisse sure. Jeg har siden 2009 maj måned opfordret konkursboet til at politianmelde sagen omkring lejeaftaler, men jeg formoder de først lige skulle bruge alle pengene i konkursboet før de gav op, ellers havde de vel stævnet os i HolmGroup, de stævninger der kom er alle forliget eller vi har vundet helt eller delvist. Hvordan i er kommet frem til det kan koste konkursboet anslået 35 mio. Er mig ubegribeligt.
1.     i konkursboets første skrivelse til alle panthaver inden de vidste om lejeaftalerne, skrev de alle ejendomme var værdiansat til 0,- da alle var overbelånte osv. Ikke desto mindre købte vi 80% af dem efterfølgende med alle panthavernes accept.
2.     De ejendomme vi ikke købte indgik vi forlig med eller lod retten afgøre hvem som havde ret, til at starte med tabte vi to sager, men derefter vandt vi alle, så til sidst indgik vi en forligs aftale med dem alle.
3.     Så frem nogen mener vores lejeaftaler var for gode, jeg så må jeg bede Jeppe Holst og Mads Christian Høj fra Plesner om at tænke tilbage på vores allerførste møde i 2009, her nævnte Jeppe nemlig at vi havde lejet for billigt, men jeg lagde en mappe på bordet med kopi af alle mine indgået lejeaftale med Kay Wilhelmsen, Porthus gruppen, Ibeh Invest, osv. samt kopi af børsen torsdags version med ejendomme, hvor 70% af alle ejendomme var stærkt nedsat/lejerabet/trappelejer osv, derefter forlod han mødet.
4.     Jeg vil minde politiet om i 2009 var året alt faldt sammen i erhvervslivet, ingen kunne låne penge osv… KBJ skulle have sin tomgang ned til 5% iht. Roskildebanks krav, dette hjalp vi ham med, vi var ikke lige så glade for alle aftalerne, men gennemgående var vi tilfredse, derfor der da opstod problemer med nogle af ejendommene, afleveret vi simpelthen nøglerne tilbage mod ingen part havde nogen krav mod den anden bagefter, de var simpelthen ikke værd at kæmpe for, men dem vi troede på kæmpet vi for/eller købte selv om det var imod vores koncept at eje ejendomme.
Ovenstående har jeg udtalt gentagende gange til medier mv. siden 2009, som jeg forstår det har i nu alle vores dokumenter, jeg har tidligere tilbudt at fremlægge de sager i ønsket at vide noget om skriftligt, dog uden at få svar tilbage.
Jeg er meget uforstående overfor Politiet ikke har ville samarbejde, tænk på hvor mange penge/time i kunne havde sparet ved at lade mig fremlægge tingene, og ud fra dette nemt vurderer om i burde efterforske dybere.
Som jeg nævnte for dig på begynder jeg arbejde den 5 august, dette er grundet til både jeg og mine advokater har jagtet jer for at komme videre, i er nød til at udvise respekt for andre mennesker ikke bare kan vente i evig uvished, og bare stå klar når i 4-5 år senere mener nu er i klar.
Få nu fjernet den arrest ordre og bekræft det på skrift for os, så kan jeg i det mindste gennemgå sagen grundigt med min advokat inden 5 august( få lavet udtræk af ejendoms data mv. som kan bevise min uskyld ), så kunne jeg opfordre dig til at meddele Keld Gemmer at se frem vi for et afhørings tema/agenda som vi talte om, først der give det mening med en afhøring, sagen er alt for kompleks til ikke at vide hvad i vil tale om, og specielt efter snart 5 års ventetid.

Mvh. Kristian Kongstad Holm  

Min reaktion på Ekstra Bladet artikel af 29 oktober 2013.


In Danish and English below,

Min reaktion på Ekstra Bladet artikel af 29 oktober 2013.

Ekstra Bladet er adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande som de bringer I avisen og på deres net tv, dog uden reaktion fra EB's side.
Jeg har derfor ikke haft mulighed for genmæle, ligeledes mener jeg god presse etik er tilsidesat.

Såfremt Ekstra Bladets påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv. Dansk lov gælder vel stadig således at, man er uskyldig til man er dømt?

Jeg oplyste Ekstra Bladet at jeg desværre ikke kunne deltage i et interview andet end på skrift, derefter valgte de alligevel at bryde ulovligt ind på min kones lejemål i Sydfrankrig. Ekstra Bladet  burde kunne sige sig selv, at selv om Mik Decaulaincourt skulle være den rigtige ejer, så trænger man ikke bare ulovligt ind på en ejendom som er lejet ud.
Cathrine fremviste både til Ekstra Bladet og politiet, sine papirer på ejendommen har været på tvangsauktion siden 2008, hvor den fallente alkoholliger Mik Decaulaincourt og hans fraskilte hustru, ikke kunne betale afdrag til sine kreditorer mere. 
Derfor blev Ekstra Bladet og Mik Decaulaincourt politianmeldt i Frankrig og nu også Danmark, for at have overtrådt straffeloven § 264 som giver op til 2 års fængsel.
læs evt. hele forhistorien på http://gossipcotedazur.blogspot.com

Jeg ønsker på ingen måde at omgås eller mødes med personer, som har et så lemfældigt forhold til loven og politiet som Ekstra Bladet.
Min lyst til at deltage i et interview er selvsagt stærkt påvirket af dine gentagne forsøg på ulovlig indtrængning, hærværk, bagvaskelse, injuriere,  og din/Ekstra Bladets umiddelbart stærkt ensidige vinkling af historien. Men jeg har intet at skjule og jeg vil svare jeres henvendelser på e-mail, så misforståelser undgås.

NB: Jeg stiller mig uforstående overfor Ekstra Bladets manglende lyst til at forholde sig til de ting, som I har modtaget dokumentation forud for jeres artikel på e-mail. Ydermere har jeg udbedt mig at mine svar bliver bragt i sin helhed, og Ekstra Bladet må forholde sig til god journalistik, og belyse sagen fra to sider, dette er på ingen måde overholdt.

  1. Jeg vedlægger hermed alle e-mails sendt mellem parterne fra den 14 – 22 oktober 2013, som bevis for Ekstra Bladet ikke har overholdt god presseetik.
  2. Ekstra Bladet og Kurator I Danmark ( Boris Frederiksen og Pernille Bigaard ) har intet med mig at gøre, ligesom jeg har dokumenteret at jeg ikke ejer de selskaber som de har under konkurs behandling. Jeg frasolgte alle mine Danske værdier I 2009 da jeg fraflyttet Danmark. Ligeledes er helt overbevist om, at såfremt Boris Frederiksen vil i kontakt med mig, så kender han min e-mail adresse.
  3. Det er ikke min opfattelse, at jeg skulle være personlig konkurs, og denne sag er af samme årsag indbragt for Menneskehedsrettighedskommisionen. Desuden er min privatøkonomi vel min private sag, ligesom spørgsmålet om, hvorvidt Cathrine har råd til at betale huslejen, er hendes private sag. Jeg kan tilføje at jeg købte I 2010/11 en Porsche I Danmark på grænseplader, som man vel kun kan hvis man bor I udlandet, dog påstår Danmark/Ekstra Bladet nu, at jeg skulle være taget under konkursbehandling, men jf. Konkursloven kan kun bosatte Danskere tages under konkurs, så jeg tager det med sindsro, uanset hvad betyder en konkurs jo bare man slå en streg I sandet, dagen efter starter man blot forfra.
  4. Der er et navneforbud i denne sag, som er indbragt for Højesteret, derfor kan jeg ikke komme ind på den aktuelle sigtelse, men jeg tager dette med sindsro. Lad mig understrege at de 4 forhold politiet undersøger, er af udelukkende  økonomisk karakter. Jeg har selv siden 2009 både til kuratorer, panthavere og medierne opfordret politiet til at efterforske sagen. Der er dog til dato ikke sket noget som helst, til trods for, at jeg og mine advokater minimum hver måned har rykket for behandling af sagen, så vi kan få dette afsluttet. Jeg håber meget, sagen ender i retten, så jeg kan få bevist min uskyld.
  5. Mine butikker stod for over 62% af salget i Bildillen.  Jeg var partner med grundlæggeren, Vi fik uenigheder omkring hvordan Bildillen skulle drives generelt, derfor stoppede jeg. 2 måneder efter var jeg i gang med min nye partner som jeg opbyggede BilXperten med, som på under 1,5 år blev Danmarks største biludstyrskæde. I 2004 blev Bildillen til en del af BilXperten kæden. Dine påstande om bortvisning og bedrageri er absurde, usande og injurierende, heldigvis kender mange af jeg mig fra denne tid, så en nærmere forklaring behøves nok ikke. 

Ekstra Bladet er tidligere adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande, dog uden reaktion fra din side. Såfremt dine påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv. Dansk lov gælder vel stadig således at,  man er uskyldig til man er dømt?


NB: Jeg stiller mig uforstående over for Ekstra Bladets manglende lyst til at forholde sig til de ting, som I har modtaget dokumentation for på e-mail tidligere. Hvordan kan en ledende medarbejder på Ekstra Bladet krænke privatlivets fred og overtræde både god presseskik samt straffelovens § 264. Ekstra Bladet og du burde kunne sige sig selv, at hvis man skal klatre over 2-3 hegn og passere skilte med Privat Område skrevet på, er noget ikke helt rigtigt, ? Det kan godt være Mik Decaulaincourt engang har ejet huset og derfor havde et skøde, men manden er blevet fallent pga. alkoholmisbrug og manglende forståelse for forretning, alle kan jo tydeligt se på manden der er noget helt galt, og Ekstra Bladet har jo betalt hans billet og ophold, så med det i tankerne samt at i flere gange under jeres ophold er set sammen med Jens Dinesen og Dan Shefet, kunne meget tyde på i var blevet betalt for at bringe en ensidig historie.  

_______________________________
Kristian Holm

læs også http://kongstadholm.blogspot.com/2013/10/ekstra-bladet-i-ledtog-med-mafien-jens.html
og http://kongstadholm.blogspot.com/2013/10/ekstra-bladet-29-okt-2013-og-mine-svar.html


My reaction on the article published by Ekstra Bladet 29. of october 2013

The newspaper Ekstra Bladet has repeatedly been asked to bring evidence of the insane claims they have brought in their newspaper and on their net-tv, but to this date they haven't given any response.
I therefor, have not had the opportunity to reply, also in my opinion, good press ethics has been violated.

If Ekstra Bladets claims generally should be truthful, I would probably have not had a clean record my whole life. I believe Danish law still applies, that you are innocent until you are convicted ?

I've informed to Ekstra Bladet that I unfortunately could not attend an interview other than in writing. Then they chose nonetheless to break into my wife's lease in southern France. Ekstra Bladet apparently believe that it is Mik Decaulaincourt who is the proper owner of the house. Even if that had been the truth, they should have registered that there was something completely wrong since they had to break into the house to get access.

Cathrine showed both Ekstra Bladet and the police, the papers on the properties, claiming it have been foreclosed since 2008, when the fallente alcohol Mik Decaulaincourt and his ex wife could not pay the deductions to the creditors anymore.
Therefore, Ekstra Bladet and Mik Decaulaincourt have now been reported to the police in France and now also Denmark , for violating Penal Code § 264, which gives up to 2 years in prison.
read the prehistory http://gossipcotedazur.blogspot.com
I am not in any way interested in dealing with or meeting people who is acting so carelessly before the law and police as Ekstra Bladet.
My desire to attend an interview is obviously heavily influenced by the repeated attempts on unauthorized access, vandalism, slander, libel, and your / Ekstra Bladet strong unilateral angle of the story. I have nothing to hide and I will answer your inquiries by e-mail, to avoid any misunderstandings.

NB: I am unsympathetic towards Ekstra Bladet's reluctance to deal with the facts which you have received documentation for, prior to your article. Furthermore, I sought that my answers will be published in its entirety, and Ekstra Bladet has to relate to quality journalism and look at the the case from both sides, this is by no means complied.

1. I enclose with this all emails sent between the parties from 14. to 22. of october 2013 as proof that Ekstra Bladet has not complied with sound press ethics.
2.  Ekstra Bladet and Curator of Denmark ( Boris Frederiksen and Pernille Bigaard ) has nothing to do with me , as I have proven that I do not own the companies they have in bankruptcy . I sold all my Danish values ​​in 2009 when I left Denmark . And I am absolutely convinced that if Boris Frederiksen want to contact me, he knows my email address.
3. It is not my opinion that I should be bankrupted , and this case is for the same reason before the on Human Rights, commission . In addition, my personal finances is my private matter , as is whether Cathrine can afford to pay the rent, her private matter. I might add that I, in 2010/11 bought a Porsche In Denmark on export plates, only if you live abroad, is that possible. However Denmark / Ekstra Bladet now claim that I should have gone bankrupt, fact is that according to bankruptcy law can only danish people settled in Denmark be ​​bankrupt , so I take it with equanimity , no matter what, a bankruptcy is just drawing a line in the sand , the day after, you start fresh.
4 There is a name ban in this case, which is pending before the Supreme Court, therefore I can not comment on the current charge, but I take this with equanimity. Let me emphasize that the 4 conditions the police examines are of a purely economic nature. I have since 2009 to both curators, mortgagees and the media invited the police to investigate the case . However, to this date nothing has happened at all, despite the fact that I and my lawyers minimum each month has pressured them to consider the matter, so we can get this finished. I very much hope the matter ends up in court , so I can have my innocence proved.
5 My shops accounted for over 62% of all sales in Bildillen. I was partner with the founder, we had disagreements about how Bildillen should be operated in general, so I quit. 2 months after, my new partner and I formed BilXperten, less than 1.5 years after, is became the largest chain of automotive accessories. In 2004, Bildillen became a part of BilXperten. Your allegations of expulsion and fraud is absurd, untrue and libelous, fortunately many of you know me from that time, so an explanation is not required.
NB: I remain baffled by Ekstra Bladet's reluctance to deal with the facts that they have received documentation for by e-mail earlier. How can a senior executive at Ekstra Bladet violate both the privacy and the ethics of journalism and the Penal Code § 264. Ekstra Bladet and you should be able to tell yourself that if you have to climb 2-3 fences and pass signs with Private Area written, that something is not quite right? It may well be Mik Decaulaincourt once owned the house and therefore had a deed, but the man is bankrupted due to abuse and lack of understanding of business, anyone with a right mind can clearly see that something is wrong with this man. Ekstra Bladet payed for his ticket and stay, so with that in mind as well as in several times during your stay you have been seen  together with Jens Dinesen and Dan Shefet, could very much indicate that Ekstra Bladet has been paid to bring this one-sided story.