tirsdag den 29. oktober 2013

Er man uskyldig til man er dømt ved en domstol i Danmark?

Nedenstående er nogle af mine sidste breve til Politiet i håb om de ville fremme min sag, så den enten kunne blive afsluttet pænt, ved jeg modtog et brev om jeg var uskyldig, eller ved en retssag - så jeg kan bevise min uskyld!

I Danmark har vi en kultur for at jagte personer som gør det godt, det hedder Janteloven. 
Jeg har tidligere skrevet om janteloven som du kan læse om via dette link 
Her på min blog kan du læse om hvad jeg har været udsat for gennem de sidste 5 år, blot fordi Janteloven, Dansk middelmådighed og sensationspressen. 


Kort forklaring om mit udestående med Politiet,

Sagen drejer sig om 4 punkter, som Politiet nu har efterforsket i snart 5 år, uden der er sket en skid! Det er simpelhen tarveligt ikke at fremme en så simpel sag, eller som minimum tage en dialog med mig, så jeg kunne fremlægge beviserne, hvilket er meget simpelt. Men du kan selv bedømme hvad du synes, skulle det tager Politiet 5 år at afklarer 4 så lige til punkter ?
Yderligere har mine advokater siden april 2012 gentagende gange forsøgt dialog og løsninger, men Politiet har ikke ønsket at medvirke til samarbejde. Mit advokat firma TVC har oplyst mig de andre har været udsat for noget ligende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordsjællands politi
Prøvestenvej 1
3000 Helsingør
Att: Helle Just Kragh

Kristian Kongstad Holm                                                                                                    16/1-2014
xxx
xxx
kongstadholm@gmail.com
Kære Helle Just,

Jeg har forgæves forsøgt at fange dig pr. telefon, derfor dette brev.

I august 2013 oplyste du til retten ( noteret i retsbogen ) at politiet indenfor max 3 måneder ville have en tiltale klar, der er nu gået over et halvt år, og vi har ingen ting hørt fra jer overhoved?

Du udtaler dig gerne om min sag til Ekstra Bladet, Mik Decaulaincourt, Carsten Norton, Miki Mistrati, DR Kontant osv. men når jeg eller mine advokater henvender os svarer du os ikke?

Jeg håber inderligt min sag snart kan komme for en domstol, så jeg kan få bevist min uskyld og komme videre i mit liv.

Jeg vil meget gerne bede Politiet/retten om at udvise respekt for jeg ikke bor i Danmark, hvorfor jeg allerede nu gerne vil bede Politiet/retten om at samle dagene, hvor man forventer jeg skal give møde i retten.

Omkostningerne til rejse til/fra Danmark og ophold i Danmark må Politiet forvente vi vil kræve erstatning for, såfremt vi vinder sagerne.

Jeg ser frem til vi snart mødes i retten så vi kan få dette afsluttet. ________________________________
 Kristian Holm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nordsjællands politi
Prøvestenvej 1
3000 Helsingør
Att: Helle Just Kragh
kge002@politi.dk

Kristian Kongstad Holm
xxx
xxx
kongstadholm@gmail.com

Kære Helle og Keld,  tak for snakke i dag pr. telefon, som jeg oplyste jer er der intet jeg ønsker mere end at denne sag bliver fremmet, jeg har siden 2010 skrevet minimum hver anden måned pr. email eller post til Betina, Flemming og Keld, samt jeg også har haft ringet til dem. Som jeg forstår sagen afventer på i svarer tilbage med konkrete spørgsmål, i ønsker besvaret i sagen. Bliver mere præciseret.

Vi kunne også via Skype/telefon eller skriftligt som i ønsker det, få  mere uddybende  svar på jeres spørge ramme som i sendte til min advokat første gang sidste uge, men jeg har jeg svaret på  jeres spørge ramme nedenstående så godt jeg kunne.
Jeg ser frem til at forsætte en positiv dialog omkring denne sag, så vi kan få den afsluttet eller bragt for en domstol.
Dette kunne jo ske til at starte med ved at vi holdte 2-3 ugelige møder af 1 times varighed, så kunne Keld imellem møderne undersøge de forklaringer jeg komme med, samt indhente den nødvendige dokumentation, til næste møde.

Jeg valgte i dag at tage telefonen og ringe til Keld Gemmer igen, og vi havde faktisk en god dialog, hvor jeg kom med forslag til hvordan vi pragmatisk kunne løse besvarelsen af disse spørgsmål, han har lovet mig at vende ideerne med hans overordnet og han ville vende tilbage i morgen.

Ellers må  jeg og min advokat  afvente vi snarligt modtager mere præcise spørgsmål, som jeg gerne kommer til Danmark og forklarer om  personligt, så frem du lover ikke at udøve magtmisbrug ved at varetægtsfængsle mig, når jeg jo kun har et ønske nemlig at fremme sagen som jeg har prøvet siden 2009.

Lad os nu løse denne sag på en pragmatisk måde, så vil jeg genoverveje ikke og klager mod i tager fat i min sag nu, så den kan blive afsluttet eller bragt for en domstol.


Sags fremstilling og svar på Politiet spørgsmål fremsendt pr. e-mail 13 aug. 2013.


·      Uretsmæssig hævning vedr. selskabet Heimdalsgade 39 Aps.
Jeg kan oplyse at jeg aldrig i min tid som direktør har haft adgang til koncernes bank konti, jeg har aldrig haft et nem id, så jeg har på ingen måde kunne haft indsigt eller disponeret over disse kontis.
Men jeg kan oplyse følgende, for at kaste lys over sagen :
Selskabet Heimdalsgade var administreret af Frederiksdal ejendoms administration Aps, direktøren hed Simin Gredal.
Frederiksdal Ejendoms Administration Aps opkrævet huslejer for KBJ koncernen, da de fleste ejendomme var overbelånte, og presset økonomisk, havde KBJ givet transport til banker og real kredit for den fulde leje, så de huslejer som kom ind til Frederiksdal Ejendoms administration Aps blev disse penge brugt til at betale selskabs regninger for deres administration / løninger. Dog var der ikke nok penge penge og jeg ved selskabet endte med at have et stort tilgodehavende for deres arbejde. Husk på havde de ikke sendt regninger ud og forsat driften, var alt gået i stå.

·      Indgåelse af 12 lejekontrakter
Vi indgik i april eller en af de første dage i maj 2009 nogle lejekontrakter med KBJ koncernen, dette var jo vores hoved forretning at leje og videre udleje, det som vi typisk gjorde var at finde lokaler som skulle sættes istand, og da markede ingen penge havde, kunne udlejerne ikke betaler for den istandsættelse der skulle til for at udleje deres lokaler, det udnyttede vi ved at få en rigtigt god leje, samt yderligere nedslag for den istandsættelse vi jo så selv måtte udfører, men udlejer var jo altid glade for de fik nedbragt deres tomgangs leje, som betød de kunne forsætte deres forretninger. Aftaler med KBJ var på markeds niveau, men det er faktisk sagen lige gyldig, da vi endte med at indgå aftaler/forlig med banker og real kredit om 80% af disse ejendomme, og vi derefter blev ejerne af bygningerne med deres samtykke.
De 20% som ikke blev købt, afleveret vi enten nøglerne tilbage, eller vandt retssagerne i by og landsret.
Se evt. KBJ vidne udsavn under vidne ansvar, samt de breve og e-mails sendt ud til kreditorene.

·      Provenuet fra Gl. Kongevej 33
Selskabet Holm Estate 4 Aps lavet ultimo marts 2011 en transport erklæring for at beskytte sine kreditorer som havde lånt selskabet penge eller stillet kreditter tilrådighed uden sikkerhed, som eks kan nævnes :
EBH bank/FS som have givet os et lån på 42 mio. Uden anden sikkerhed end en udbetaling på 2 mio. Da et medie et par dage før havde bragt en grim historie plantet af Kammeradvokaten, henvende de sig ( Evind & Charlotte FS ) og bad os lave en sådan transport erklæring. Jeg som direktør valgte at ligestille alle kreditorer som der på dette tidspunkt ikke var tvivl om deres regninger eller lån at sikre dem alle på lige vilkår, dette efterløb ca. Lidt over 4 mio tilbage til at færdig gøre byggeriet, som pt. Var budgetteret til ca. 2,8 mio.
Ydermere kan det nævnes at så frem Kongsholm Invest ltd. ikke havde ydet kreditter og lån til færdiggøresen, havde FIH bank en transport og sikkerhed et hele provenuet underskrevet i november 2010 med banken.

·      Salg af lystbåd.
Jeg sælger en båd til en privat person som ikke kan betale den fulde købesum på båden som er unden 1 år gammel, bådens nypris er 990.000 DKK og han køber båden for ca. 800.000 hertil skal lægges jeg har indsat rigtigt meget udstyr ud over købsprisen. Da han ikke har alle pengene betaler han en udbetaling, go betaler/bytter ting fra hans forretning AJ engross med mig for de ydelser som der skulle betales på lånet, jeg tænkte hvis han ikke betaler henter jeg jo bare båden, så jeg var ikke nervøs…
Bade jeg og køberen indgår I December et forlig med jyskefinans, som underskrives go køberen indbetaler 500.000 og jeg 100.000 så sagen kan afsluttes. Jeg forstår ikke hvad politiet har spørgsmål til her, de har jo I 2010 modtaget alle disse papirer. 

Se venligst nedenstående eksemple hvor det tydeligt fremgår der er indgået et forlig mellem parterne:

Jeg indestår for rigtigtheden af ovenstående forklaring, ved at underskrive.

Monaco 17 august 2013

Kristian Holm----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nord Sjællands Politi
Prøvestensvej 1
3000 Helsingør
Att.: Betina Hald Engmark
                                                                                                                                      Dato 21/7-2013

Kære Betina
Tak for en behagelig samtale i telefonen i dag, jeg værdsætter meget vores praktiske snak om at finde en ende på denne endeløse venten på der ske noget i sagen.
Jeg må påpege at jeg allerede i 2009/10 selv henvendte mig til både Keld Gemmer og Flemming Poulsen om at jeg gerne ville besvare og dokumentere alle evt. spørgsmål de måtte have, eftersom det var mig oplyst at de efterforskede noget omkring mig. Siden da har jeg rykket via email, breve og telefon opkald jævnligt, desværre er min adgang til firmaets server blevet afbrudt da i ødelagde serveren under jeres ransagning.
Jeg har i de breve jeg kunne finde flere gange fortalt Keld om jeg arbejdet i udlandet, og nogle gange i længere perioder end andre, jeg har opfordret politiet gentagende gange til at mødes, dog uden held.
Ligeledes har jeg i breve forsøgt at få den anholdelse ordre fjernet i har lavet, for at jeg kunne mødes med min forsvarer og drøfte sagen grudigt igennem, dette har dog ikke være muligt endnu, trods både jeg og min advokat gentagende gange har forsøgt at få en aftale på plads.
Som jeg fortalte dig i telefonen ville en afhøring af mig personligt, ikke medfører noget godt, da jeg ingen mulighed under et sådan møde ville have til at forberede mig, da jeg stadig ikke kender til hvad i vil vide/mangler at få belyst, men hvis du lod mig kunne komme til Danmark, ville jeg i samarbejde med min advokat, kunne udarbejde en besvarelse/ sagsfremstilling på hvert enkelt punkt på de sigtelser de har oplyst mig forligger, jeg ville kunne oplyse hvem som ville kunne bevidne dette, samt fremlægge tingbøger, ejendomsdata osv. Som kun kan trækkes hvis man har et dansk kredit kort, hvilke jeg ikke har haft siden 2009 da jeg fraflyttede Danmark.
Jeg har forstået på Keld det drejer som om en båd, men denne sag er jo afsluttet og forliget, og jeg har gentagene gange skrevet til jer om denne sag, dog uden at få noget svar/spørgsmål, ligeledes har jeg frivilligt fremsendt jer alt dokumentation i sagen, for at fremme sagen dette er dog uden held, sagen startede i 2009 og er så vidt jeg ved ikke afsluttet fra jeres side til dato.
Så er der sagen med nogle lejeaftaler, jeg har side 2009/10 flere gange til konkursboet, i retssager som fulgte, og som til sidst endte med koncernen jeg arbejdet for købte de fleste ejendomme, resten af dem blev der indgået forlig/gentlemans aftale med kreditorerne omkring udenom konkursboet, som gjorde det pisse sure. Jeg har siden 2009 maj måned opfordret konkursboet til at politianmelde sagen omkring lejeaftaler, men jeg formoder de først lige skulle bruge alle pengene i konkursboet før de gav op, ellers havde de vel stævnet os i HolmGroup, de stævninger der kom er alle forliget eller vi har vundet helt eller delvist. Hvordan i er kommet frem til det kan koste konkursboet anslået 35 mio. Er mig ubegribeligt.
1.     i konkursboets første skrivelse til alle panthaver inden de vidste om lejeaftalerne, skrev de alle ejendomme var værdiansat til 0,- da alle var overbelånte osv. Ikke desto mindre købte vi 80% af dem efterfølgende med alle panthavernes accept.
2.     De ejendomme vi ikke købte indgik vi forlig med eller lod retten afgøre hvem som havde ret, til at starte med tabte vi to sager, men derefter vandt vi alle, så til sidst indgik vi en forligs aftale med dem alle.
3.     Så frem nogen mener vores lejeaftaler var for gode, jeg så må jeg bede Jeppe Holst og Mads Christian Høj fra Plesner om at tænke tilbage på vores allerførste møde i 2009, her nævnte Jeppe nemlig at vi havde lejet for billigt, men jeg lagde en mappe på bordet med kopi af alle mine indgået lejeaftale med Kay Wilhelmsen, Porthus gruppen, Ibeh Invest, osv. samt kopi af børsen torsdags version med ejendomme, hvor 70% af alle ejendomme var stærkt nedsat/lejerabet/trappelejer osv, derefter forlod han mødet.
4.     Jeg vil minde politiet om i 2009 var året alt faldt sammen i erhvervslivet, ingen kunne låne penge osv… KBJ skulle have sin tomgang ned til 5% iht. Roskildebanks krav, dette hjalp vi ham med, vi var ikke lige så glade for alle aftalerne, men gennemgående var vi tilfredse, derfor der da opstod problemer med nogle af ejendommene, afleveret vi simpelthen nøglerne tilbage mod ingen part havde nogen krav mod den anden bagefter, de var simpelthen ikke værd at kæmpe for, men dem vi troede på kæmpet vi for/eller købte selv om det var imod vores koncept at eje ejendomme.
Ovenstående har jeg udtalt gentagende gange til medier mv. siden 2009, som jeg forstår det har i nu alle vores dokumenter, jeg har tidligere tilbudt at fremlægge de sager i ønsket at vide noget om skriftligt, dog uden at få svar tilbage.
Jeg er meget uforstående overfor Politiet ikke har ville samarbejde, tænk på hvor mange penge/time i kunne havde sparet ved at lade mig fremlægge tingene, og ud fra dette nemt vurderer om i burde efterforske dybere.
Som jeg nævnte for dig på begynder jeg arbejde den 5 august, dette er grundet til både jeg og mine advokater har jagtet jer for at komme videre, i er nød til at udvise respekt for andre mennesker ikke bare kan vente i evig uvished, og bare stå klar når i 4-5 år senere mener nu er i klar.
Få nu fjernet den arrest ordre og bekræft det på skrift for os, så kan jeg i det mindste gennemgå sagen grundigt med min advokat inden 5 august( få lavet udtræk af ejendoms data mv. som kan bevise min uskyld ), så kunne jeg opfordre dig til at meddele Keld Gemmer at se frem vi for et afhørings tema/agenda som vi talte om, først der give det mening med en afhøring, sagen er alt for kompleks til ikke at vide hvad i vil tale om, og specielt efter snart 5 års ventetid.

Mvh. Kristian Kongstad Holm