søndag den 19. oktober 2014

Så faldt dommen over DR Kontant - vi lade lige billede stå et øjeblik

T h i  k e n d e s  f o r  r e t:De indstævnte 1, 5, 6 og 7, Kåre Quist, Dorthe Vest Andersen, Sara Munck Andersen og Lisbeth Kølster, straffes hver især med 10 dagder á 1.000 kr., i alt 10.000 kr. Forvand- lingsstraffen er i hvert enkelt tilfælde fængsel i 10 dage.


De beskyldninger, der er indeholdt i DR´s indslag Kontant på DR 1 den 15. september 2009 kl. 21.15 mod Boligadministratorerne A/S og ejendomsadministratoren for at have snydt, nar- ret, fuppet, benyttet prispumper og løgn og for at have opperet et stiftelsesgebyr på 7 mio. kr. fra                                       , kendes ubejede.


De indstævnte 1, 5, 6 og 7, Kåre Quist, Dorthe Vest Andersen, Sara Munck Andersen og Lisbeth Kølster, skal in solidum til Boligadministratorerne A/S og ejendomsadministratoren betale
50.000 kr. til dækning af omkostningerne ved offentliggørelse af denne doms konklusion.De indstævnte 1, 5, 6 og 7, Kåre Quist, Dorthe Vest Andersen, Sara Munck Andersen og Lisbeth Kølster, skal endvidere in solidum betale Boligadministratorerne A/S og ejendoms administratoren en samlet godtgørelse på 100.000 kr. med procesrente fra den 13. december 2009.  De indstævnte 2, 3 og 4, Marie Andersen Klareskov, Birger Lund og David Wit- trock Rathje, frifindes for Boligadministratorerne A/S´ og ejendomsadministratoren påstand 5 og 7.


De indstævnte 2, 3 og 4, Marie Andersen Klareskov, Birger Lund og David Wittrock Rat- hje, frifindes for Boligadministratorerne A/S´ og ejendomsadministratoren påstand 3, og de ind- stævnte 1 og 6, Kåre Quist og Sara Munck Andersen, frifindes for Boligadministratorerne A/S´ og ejendomsadministratoren påstand 4.


Samtlige indstævnte, Kåre Quist, Marie Andersen Klareskov, Birger Lund, David Wittrock Rathje, Dorthe Vest Andersen, Sara Munck Andersen og Lisbeth Kølster, frifindes for Bo-
ligadministratorerne A/S´  påstand 6 om erstatning efter markedsfø- ringsloven.


I sagsomkostninger for byretten og for landsretten skal de indstævnte 1, 5, 6 og 7, Kåre Quist, Dorthe Vest Andersen, Sara Munck Andersen og Lisbeth Kølster, in solidum betale henholdsvis 171.900 kr. til Boligadministratorerne A/S og 187.500 kr. til Ejendomsadministrator.


Boligadministratorerne A/S  skal  betale 7.500 kr. til hver af de indstævnte 1 og 6, Kåre Quist og Sara Munck Andersen.


Det idømte skal betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse. Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8 a.

(Sign.)
Udskriftens rigtighed bekræftes. Østre Landsret, den