tirsdag den 30. oktober 2012

Børsen 30 okt. 2012 og mine svar + klage


Nedenstående er er min besvarselse af børsen spørgsmål i sin helhed, samt min klage til pressenævnet.

link.

Kære Læsere af Børsen 30 okt 2012.

Dette er forsøgt lagt online på børsen.dk/online debat, det er dog blevet fjernet flere gange.
Jeg Kristian Holm, og jeg har lavet en hjemmeside for at besvarer de mange påstande sensationspresse har påstået i jagten på en god historie.
Her på bloggen kan du læse uredigeret besvarelser af pressen spørgsmål, mine svar inkl. retsdomme, beviser på tryk mv. og alligevel forsætter de, selv om de på 3-5 min kan læse at kuratorenes påstande og lyst til pressen skriver om mig, kun har et mål!
At de kan retfærdigører deres mange timer og høje regninger og måske opnå at Skifteretten giver dem flere midler, til at financere deres dyre advokat timer og høje huslejer i denne krise hvor ingen andre vil betale for deres hjælp.

Dobbelt moral
Bech Bruun var fra 2009 til 2010 ultimo min private og firmaet jeg frasolgtes advokater, er man så ikke inhabil, hvis man senere ønsker at være kurator i konkursboet ?
Jeg har indberettet dem til advokatnævnet, så må vi se hvad udfaldet bliver.
Men måske ikke lært at deres tidligere dobbelt roller...?
Andre mener at hvis Danmarks mest omtalte kurator kan slippe afsted med en dobbelt rolle, så kan vi også! Her tænker jeg på Boris Frederiksen "Kammeradvokaten" og Michael Ziegler "Plesner" som begge arbejdet sammen tidligere, og på samme advokat kontor, hvor de rådgav IT Factory om Skattely og kreditor skjul, så hvor svært kan det være at finde de sidste 200 mio. hvis du selv har rådgivet om sagen, og er du ikke inhabil som advokat ?
Kuratorene slipper af sted med alt, da de ikke skal stå til regnskab for deres arbejdes metoder, eller deres regninger de sender til samfundet, her skal de blot holde sig gode venner med Torben Kuld Hansen fra Sø og Handelsretten, har godkender nemlig alle kuratorens regninger, så man kan sige de faktisk har en uendelig penge maskine....

Nedenstående er mit fulde svar til Børsen
Kære Nicolai,

jeg forstår din hang til at eksponere dit eget navn i Børsen.
Du må respektere at de sager, der verserer mod mig og evt. selskaber i koncernen er grundet mit tidligere erhverv som direktør, som jeg tidligere har haft tilknytning til, ved Sø- og Handelsretten og evt. andre retter, skal finde sin afgørelse ved retten – og ikke ”folkedomstolen”.
Under sagernes behandling vil jeg alene udtale mig indenretligt i nødvendigt omfang.
Når der foreligger endelige afgørelser af de verserende sager er du velkommen til at kontakte mig med henblik på at få mine kommentarer.

Men da jeg ved du vil bringe din, Boris og Pernille's historie alligevel, vælger jeg at svare, så jeg i det mindste ikke mister retten til, at klage over dig senere til pressenævnet / civil domstol såfremt du ikke undersøger og skriver sandheden.

Nedenstående er mine svar som jeg kun ønskes cireret for personligt, såfremt mine svar bringes i deres helhed og uændret.

Eftersom vi begge ved, at din historie kun har ét formål, nemlig at bringe et negativt ensidigt budskab på vegne af nogle kuratorer du agere budbringer for, burde du i stedet undersøge tingene som jounalister normalt har pligt til.
Alle informationer inkl. Beviser findes på www.kristian-kongstad-holm.dk som dels besvarer og modbeviser det du påstår, men dombøger og anden skriftlig dokumentation. Så frem du har spørgsmål, vil jeg gerne hjælpe dig, hvis du lover mig det ikke bliver en ensidet historie.

Jeg er ikke direktør længere, og kan derfor kun svare på mine egne vegne  som tidligere direktør.

1. Dårlig presse omtale, som koncernen oplevede mens jeg var direktør, i jounalister har ingen skrubler i jagten på Dansk sensations journalistik.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

2. Jeg afgik som direktør ultimo nov. 2011, på dette tidspunkt var ingen selskaber gået konkurs, desuden var selskaberne ikke ejet af mig.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

3. Den var tilstede da jeg stoppede som direktør, Så det må du spørge den sidste direktør om.

4. Kuratorer som Boris Frederiksen og Pernille Bigaard har kun ét mål, nemlig at skabe mest mulig ballade, for at prøve, at bevise deres værd, på denne måde tjener de jo flest penge til dem selv, husk på at begge advokatkontorer er private virksomheder, kreditorerne for sjællent noget godt ud af en konkurs.
Alle kan vel huske Bøje Nielsen sagen, og hvordan den endte ?.

5. Jeg har personligt ingen Danske aktiver, jeg solgte alt da jeg forlod Danmark i aug. 2009. Det virker dog absurd, at man kan erklæres konkurs, når man ikke bor eller har værneting i Danmark.

6. Ingen, han blev direktør efter mig, og jeg har senere bistået ham i nogle opgaver for koncernen.

7.  Autohuset Valby har intet tilgodehavende, såfremt der er afsagt en dom, er det en udeblivelses dom, som jeg ikke er bevidst om, koncernen har over 1.2 mio. Tilgode hos Wael Mohammad og Autohuset Valby Aps.
Sveahus har alle fået deres depositum retur, på www.kristian-kongstad-holm.dk er der  kopi af alle har modtaget deres depositum, underskrevet erklæringer af alle lejere.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

8.  Jeg har aldrig snydt nogen mennesker, at nogen kan være kommet i klemme, pga. Kuratoreres uetiske måde at behandle ting på, er en anden sag.
( du kan læse mere på www.kristian-kongstad-holm.dk )

Jeg har ikke haft noget ejerskab af nogen selskaber i Danmark, siden ultimo 2009 da jeg flyttede fra Danmark. Du har tidlige fået fremsendt dokumention herfor, det findes også på hjemmesiden.

Jeg gør dig opmærksom på, at du ikke overholder reglerne for god presseskik og må derfor bede dig genoverveje denne artikel og dens vinkel.
På hjemmesiden www.kristian-Kongstad-holm.dk findes der svar og beviser for dine spørgsmål/påstande, jeg må derfor konkludere allerede nu, at du ikke har brugt tid på at undersøge denne historie.

NB: Jeg vil gerne bede dig sende mig en kopi af din artikel så snart den udkommer, så jeg har mulighed for at overholde tidsfrister overfor pressenævnet og civile domstole.


Mvh. Kristian Holm
Den 24/10/2012 kl. 12.53 skrev Nicolai Raastrup:

Kære Kristian Holm

Jeg arbejder på en artikel om behandlingen af dit personlige konkursbo og konkursen i en række af dine selskaber. Jeg vil gerne tale med dig i den anledning. Jeg har følgende spørgsmål:

1)      30 af dine selskaber er gået konkurs – hvad er forklaringen?
2)      Der har været store fortjenester på nogle af dine forretninger, men dit konkursbo er tomt - hvor er pengene blevet af?
3)      Hvor er bogføringen?
4)      Hvorfor samarbejder du ikke med kuratorerne om at finde værdierne?
5)      Dine aktiver tæller bl.a. en båd og en Porsche Cayenne – hvor er de?
6)      Hvad er din relation til Pawel Marek Zalas?
7)      Flere afgørelser siger klart, at du skylder folk penge – bl.a. siger en byretsdom, at du skylder Autohuset i Valby en mio. kr. og Huslejenævnet fastslår, at du skylder kollegie-beboere i Sveahus penge. Hvorfor betaler du ikke?
8)      Hvordan har du det med, at så mange mennesker føler sig snydt af dig?

Jeg håber du vil ringe tilbage. Du har tidligere leveret baggrundsinformation uden for referat, men jeg gør opmærksom på, at dette ikke er en mulighed i denne omgang. Det, du svarer i et interview, er til citat.

Med venlig hilsen

Nicolai Raastrup
Journalist

+45 72 42 30 68 · direkte
+45 72 42 50 68 · mobil

<image003.png>

Dagbladet Børsen A/S · Møntergade 19 · DK-1140 København K · +45 33 32 01 02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående er min klage indsendt til pressenævnet


Børsen,
Nira@borsen.dk
soli@borsen.dk
Monaco, 6 Nov. 2012
Jeg har dags dato modtaget jeres artikler fra Børsen den 29 og 30 Okt. 2012. 

Jeg har valgt at opstille klagen i rækkefølge med jeres artikel, for at gøre det mere overskueligt.

Klage over artiklen bragt den 30 Okt. 2012 : kreditor frustreret over ejendomsmatador.

Fakta Kristian Kongstad Holm
Påstande om Politi efterforsker mig?
Det er korrekt jeg i Maj 2010 svaret til Børsen at så frem Kuratorene mener der er forgået noget ulovligt, vil jeg opfrodre dem til at politianmelde dette. Det har de efter signe så gjort, jeg har bare intet hørt til det, jeg er ligeledes heller ikke blevet sigtet her snart 3 år efter, så skal vi ikke lægge til grund at Politiet nok ikke mener der er forgået noget ulovligt.
( det er dog ikke den opfattelse som man for, når man læser jeres artikel )

Skat, håndvækere og leverandører konflikter for 30 mio.?
Fakta er der ikke findes en retsdom som beviser at selskaberne jeg har været direktør for, har en gæld til disse personer eller selvskaber mens jeg var direktør, så i giver læserne et forkert indtryk, ved jeres fordrejning af sandheden.

Hovedroller i 30 selskabers konkurs ?
Jeg afgik som Direktør ultimo Juni 2011 i næsten alle af koncernens selskaber, over 12 mdr. Senere og efter der har været to andre direktører bliver mange af selskaberne tvangsopløst pga. Manglende indsendelse af årsregnskab.
( Hvordan kan jeg på nogen måde have indflydelse på dette ? ) Dette er ren tilsvining, og Børsen bedes deminterer.

Yossi Manan Ligro Lighting ?
Fakta er det er selskabet Holm Estate 4 Aps som har penge tilgode hos Yossi, dette kan vi bevise. Ydermere har Yossi ingen retsdomme på han har en krone tilgode hos nogle af koncernes selskaber, dette har jeg tjekke op på. Så jeg vil meget gerne bede Børsen fremlægge bevis for deres påstande eller straks deminterer dette.
Vi må også gøre Børsen opmærksom på vi ingen mulighed for genmæle har haft vedr. Dette spørgsmål.
I skriver ligeledes Yossi har aldrig fået betaling fra Kristian Kongstad Holm, selv om i er vidende om jeg ikke ejerselskaberne, eller var direktør på dette tidspunkt.

Ole Andersen VVS
I skriver ”Manden er stævnet men møder ikke i retten ” Dette vil vi gerne bede jer dokumenterer, ydermere har jeg ikke haft ret til genmæle i denne sag, men vi kan oplyse på www.Kristian-kongstad-holm.dk findes der oplysninger om denne sag.

Jens Uggerly 
Påstande om Jens Uggerly skulle have penge tilgode, har vi heller ej haft ret til genmæle, ligeledes kan vi oplyse at alle dokumenter omkring denne sag er at finde på www.Kristian-kongstad-holm.dk
Adgang til spørgsmål og efter prøvelse af Børsen´s påstande inden offenliggørelsen
Fakta er at alle oplysninger om tidligere påstande/spørgsmål var at finde på www.kristian-kongstad-holm.dk, her finde kopi af retsafgørelser til fordel for Kristian Holm, svar på spørgsmål vedr. Depositum osv…

Koncernen som Kristian Holm arbejdet for
Fakta er at både pr. e mail og på www.kristian-kongstand-holm.dk var oplysninger om Kristian Holm ikke ejet koncernen, men blot arbejdet for dem, hvilke er alt afgørelsen for den tilsvinelse Kristian Holm har fået af Børsen.

Endvidere har jeg aldrig har nægtet at ville medvirke til interview. Jeg har hver gang sagt, at jeg gerne ville medvirke, blot skulle jeg have spørgsmålene på e mail, da jeg allerede følte, at der var manipuleret med sagen, og at artiklen faktisk var skrevet på forhånd.
Men hvis man ikke giver de forudrettede mulighed for genmæle, er det nemt at lave sensation aviser på andres bekostning.
Trods gentagende gange at have nævnt/bevist koncernen ikke er min og jeg blot var direktør, bliver de ved, også selv om jeg afgår som direktør ultimo Juni 2011, forsætter de med at bringe usandheder om jeg ejer koncernen og det hele er min skyld. Hvorfor tager man ikke fat i den direktør som fremgår via CVR?


At alle Børsen artikler om sagen har haft store økonomiske følger i form af konkurs m.m. ligesom min familie har oplevet ubehageligheder skal lige nævnes for fuldstændighedens skyld. Klager mener derfor ikke at mediet har overholdet følgende :

·       At Børsen ikke overholder medieansvarsloven § 36 stk. 1,stk 2, og stk 3 iht. Genmæle, Børsen har før alle artiklerne modtaget dokumentation på deres påstande, som er bevidst urigtige, ved at fremsende kopi af domme, udskrifter fra Politiet, osv. Samt de er blevet anvist hjemmesiden www.kristian-kongstad-holm.dk alligevel har vi aldrig fået genmæle.
·       At Børsen overtræder medieansvarsloven § 34 stk. 1 om overholderelse af god presseskik.


Mvh.

Kristian Kongstad Holm

Klage over artiklen bragt  den 29 Okt. 2012 Tema : Svær jagt på krakket ejendomsjonglør.

Undertegnede skal herved - efter at være taget under behandling i ovennævnte Avis - tillade mig at klage og bede jer tage konsekvenserne af jeres avis op til overvejelse.
 I avisen løb  i 29 Okt. 2012  lød overskriften ”SVÆR JAGT PÅ KRAKKET EJENDOMSJONGLØR”
Børsen påstår at bogføringen er væk, og dette kunne fælde Kristian Kongstad Holm
Hvor har Børsen denne information fra, har I talt med den sidste direktør ?
Børsen´s påstod i avisen at Kristian Holm stod I spidsen for 30 selskaber.
-        Kristian Holm afgik som direktør for 80% af koncernens selskaber I Juli 2011, såfremt Børsen havde undersøgt dette ved CVR. eller blot stillet mig spørgsmålet, så jeg havde haft mulighed for genmæle.
-        Ydermere henviste Kristian Holm til www.kristian-kongstad-holm.dk hvor han fortæller jounalisten at hank an finde dombøger og documentation, samt vores forklaring på forskellige presse sager, så Børsen udgangspunkt ikke skal stå alene.
Børsen´s påstod i avisen at vi skulle have overtaget realkredit lån og aldrig betalt.
-        Koncernen opkøbte gennem 2009-2011 ejendomme på tvangsauktioner for 250-300 mio. Tilfældes for dem alle var at største beløb typisk 20-25% af ejendomesværdi skulle betales kontant inden 8 dage, derefter kan jeg forsikre Børsen om mens jeg var direktør at alle afdrag blev betalt på samtligeejendomme.
-        Først efter DR Kontant og Børsen medie omtale baseret på påstande gjorde at mange af koncernens lejere efter Juni 2011 begynde at deponerer deres huslejebetalinger, dette skyldes lejere blev nervøse pga. den dårlige presse omtale, som betød at koncernen hereafter ikke kunne betale deres regninger.
-        Efter ejendomme nu er blevet solgt, er de deponeret penge jo udbetalt til kreditorerne, så måske fik de dem ikke da de skulle, men dette var jo ikke vores skyld.
Børsen´s påstod i avisen bl.a. at båd og luksusbiler forsvundet
-        Børsen beskylder mig for at fjerne værdier fra Konkursboet, Jeg har I mit svar til Børsen skrevet at da jeg fraflyttet Danmark I 2009 solgte jeg alle mine aktiver. Kurator fik medhold I konkursen i landsretten Medio Marts 2012.
-        hvorfor nævner Børsen så en bilhandel tilbage fra 2009, det er vel naturligt når man fraflytter landet, man sælger sin bil, endvidere har Banken modtaget hver en kroner som skyldes I lån på den bil.
-        Børsen omtaler en Porsche Cayenne ? Jeg er ikke dømt konkurs I andre lande end Danmark, Dette betyder jeg kan leve normalt alle andre steder, yderemere kan tilføjes at denne bil blev købt I Jan. 2011 altså 13 mdr. før konkursen, og på Danske Græse plader, som gælder max 30 dage, så fakta ved alle er bilen er på andre plader eller solgt. Da jeg ikke var bosiddende I Danmark, bemærker jeg at Skat som udleverer græse plader, anerkender jeg ikke bor I Danmark, men at det stadig kan lykkes kurator at få en erklæret konkurs I Danmark- meget besynderligt?
-        Dette kunne sikkert havde været afklaret hvis jeg havde fået mulighed for genmæle.

Børsen´s påstod i avisen Kristian Holm selskaber har lånt penge af hinanden på kryds og tværs.
-        Kristian Holm har forklaret pr. e-mail og fremsendt til Børsen inden deres artikel beviser for ejerskab I koncernen.
-        Kristian Holm har ikke fået ret til genmæle vedr. dette spørgsmål, hvorfor Børsen anklager nu star alene og baseret på påstande.
-        Mellemregninger I en koncern med 40 selskaber er helt naturligt, I for det blot til at lyde ulovligt.
Børsen´s påstod i avisen at Kristian Holm skulle skylde først 29 og senere 30 mio. til kreditore I 2011 skrev I 100 mio. Kan I selv finde ud af det ?
-        Kristian Holm har ikke haft mulighed for genmæle I dette spørgsmål, hvorfor Børsen påstande star alene.
-        Såfremt oplysningerne stammer fra Kristian Holm Kurator I hans Personlige konkursbo, burde man måske også huske at tilføje : at kurator ikke har fortaget prøvelser af fordringerne, og at alle værdier som Kristian Holm har været selvskylder for ikke er reliseret endnu, hvorfor man burde have oplyst at beløbet er usikkert.
Børsen´s påstod i avisen at Autohuset Valby ( Wael Mohammad ) har 1,2 mio. tilgode )
-        Havde Børsen nu valgt at læse dommen, så havde det hurtigt gået op for dem, den er baseret på at Wael Mohammad blev smidt ud af bygningerne Gl. Køgelandevej 78-80, 2500 Valby. Men fakta er jo han stadig bor til leje der, og at Kay Wilhelmsen som var udlejer, nu er gået I partnerskab med Wael Mohammad.
-        Ydermere er dommen en udeblivelsesdom som blot skal genoptages, så vinder vi den straks.
-        Børsen valgte ikke at læse vores side af denne sag, selv om vi henviste til det, og Børsen halve sandhed fremstår nu alene.
Børsen fik svar på deres henvendelse på interview, men jeg ønsket kun er blive citeret hvis det blev bragt uredigeret.
-        Udsendelsens løse påstande kom derfor til at stå alene med fatale følger for min arbejdsgiver, mig og især min familie.

-        Endnu engang fremsender jeg div. papirer som tilbageviser anklagerne, men lige meget hjalp det div.
-        Uhyrlighederne blev gentaget. 

Jeg har nu torsdag aften d. 24 okt. 2012 modtaget en e-mail fra Nicolai Rastrup Børsen, som tidligere har skrevet 3 andre artikler omkring Kristian Holm.Teamet for dem alle er en hetz mod Kristian Holm som person.
-        Nicolai Rastrup første artikel om Kristian Holm bringes 17 Juni 2011, det fleste af de emner Børsen bringer I 29 og 30 Okt. 2012 er næsten de samme, så hvorfor bringe dem igen, er der sket noget nyt?
-        Jeg har ligeledes denne gang fremsendt svar på deres fremsendte spørgsmål, dette har dog ingen indvirkning på Børsen.
-        Når jeg fremsender denne klage, skyldes det selvfølgelig, at jeg føler mig dårligt og uretfærdigt behandlet. Ligesom jeg heller ikke mener, at det kan være Børsen’s opgave at ture frem med løse påstande om "Svær jagt på krakket Ejendomsjonglør" m.m. Endvidere har denne aviomtales haft uheldssvangre betydninger for mig, min familie og mine muligheder som erhvervsmand for slet ikke at tale om de økonomiske følger der opstår på baggrund af løse og udokumenterede påstande. Jeg er klar over, at skaden for mig er sket, men jeg tillader mig herved at spørge jer hvor længe kan jeg forvente at befinde mig i Børsen’s gabestok, en stok som jeg i øvrigt troede, var afskaffet for mange år siden.


-        Er Børsen blevet talerør for Pernille BIgaard, Troels Tuxen og Boris Frederiksen, som til dato har haft anlagt mange retssager mod min tidligere arbejdesgiver, dog er sagerne vundet af os eller forliget, hvor hver part betalte sine egne omkostninger. Er Børsen den nye modérne domstol en advokat må se sig fortabt til at bruge, når ikke de kan vinde sagerne I retten, så fælder vi dem bare I medierne. Alt presse omkring min person til dato er igangsat af disse to advokater.

                  Inden avisen udkommer  oplyser jeg igen Børsen om jeg ikke er direktør eller ejer af koncerne, som der sende beviser frem for, alligevel forsætter de tilsvineriet.

-         Endvidere har jeg aldrig har nægtet at ville medvirke til interview. Jeg har hver gang sagt, at jeg gerne ville medvirke, blot skulle jeg have spørgsmålene på e mail, da jeg allerede følte, at der var manipuleret med sagen, og at artiklen faktisk var skrevet på forhånd.
Men hvis man ikke giver de forudrettede mulighed for genmæle, er det nemt at lave sensation aviser på andres bekostning.
-          Trods gentagende gange at have nævnt/bevist koncernen ikke er min og jeg blot var direktør, bliver de ved, også selv om jeg afgår som direktør ultimo Juni 2011, forsætter de med at bringe usandheder om jeg ejer koncernen og det hele er min skyld. Hvorfor tager man ikke fat i den direktør som fremgår via CVR?


-          At alle Børsen artikler om sagen har haft store økonomiske følger i form af konkurs m.m. ligesom min familie har oplevet ubehageligheder skal lige nævnes for fuldstændighedens skyld. Klager mener derfor ikke at mediet har overholdet følgende :

·       At Børsen ikke overholder medieansvarsloven § 36 stk. 1,stk 2, og stk 3 iht. Genmæle, Børsen har før alle artiklerne modtaget dokumentation på deres påstande, som er bevidst urigtige, ved at fremsende kopi af domme, udskrifter fra Politiet, osv. Samt de er blevet anvist hjemmesiden www.kristian-kongstad-holm.dk alligevel har vi aldrig fået genmæle.
·       At Børsen overtræder medieansvarsloven § 34 stk. 1 om overholderelse af god presseskik.


Mvh.

Kristian Kongstad Holm