mandag den 11. november 2013

Klage til pressenævnet over DR kontants udsendelse af 29 okt. 2013
Klage over DR kontants udsendelse af 29 okt. 2013

Forhistorien

Er jeg sikker på at pressenævnet eller DR ikke behøver, da dette nu er sjette gang jeg indbringer DR kontant for pressenævnet.

Opskriften er den samme hver gang Kontant bringer et tv show, brug 80-90 % af programmet sende tid på, at tilsvine en person/virksomhed som ”the bad guy” . Derefter følger et interview, som er 1-2 timers optagelser klippet sammen til 2-3 minutters  manipuleret tv, hvorefter DR Kontant mener du har fået genmæle.
På samme måde virker det hvis du svarer via e-mail, så bringer det 8-10 ord max, som er nøje udvalgt, og udtalt af en person med en dårlig stemme.

Såfremt DR Kontants påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv go stadig været på frifod. Dansk lov gælder vel stadig således, at man er uskyldig til man er dømt ved en domstol?

Jeg stiller mig uforstående overfor DR Kontants manglende lyst til at forholde sig til de ting, som I har modtaget dokumentation for på e-mail tidligere. Ligeledes er det jo nemt her 2-3 år efter, at se tilbage på DR Kontant tidligere påstande, her vedlægges mit brev af både 7 aug. og 21 Okt. 2013 til DR redaktør Jacob Mollerup hvor nogle af DR Kontant påstande, tilbagevises med den faktuelle virkelighed.
Bilag 1.


Klagepunkter

DR Kontant er adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande som de bringer og påstår, dog uden reaktion fra deres side.
Jeg har derfor ikke haft mulighed for genmæle, ligeledes mener jeg at god presseetik er tilsidesat samt muligheden for genmæle.


- DRs intro ”at udlandsdanskeren Kristian Holm har snydt gud og hver mand, og efterladt sig en gæld i millionklassen. ” Dette vil vi gerne bede DR bevise ? Jeg har siden DR kontants første tv show fremlagt dokumentation for at jeg ikke har ejet noget i Danmark siden august 2009.

-DR udtaler af jeg siden maj 2012 har været eftersøgt af politiet, men dette er ikke sandt, ej heller hvad politiet siger, DR kontant modtog inden de bragte deres indslag, både fra min advokat som jeg selv bevis for at jeg ikke var eftersøgt.  Alligevel vælger DR at bringe en så injurierende anklage, som de selv har klippet ind før politiet udtaler sig, ( Kristian Kongstad Holm har siden maj 2012 været eftersøgt af politiet) derfor kommer til at fremstå som at politiet mener det samme. Fakta er at jeg er sigtet i en sag, og har været det siden 2009/10 uden der er sket yderligere. At min advokat har rådgivet mig til ikke at udtale mig, er helt normalt jf. retsplejeloven, når man er sigtet har man ikke pligt til at udtale sig.
Dog har jeg sendt over 100 e-mails til politiet i forsøg på at få dem til at fremme min sag, dette kan ses og læses om på http://kongstadholm.blogspot.com/2013/10/svar-til-dr-kontant-tv-show-af-29.html
Interviewet med politiet er optaget i august, og tingene har ændret sig siden dette tidspunkt, hvorfor det er forkert at bringe det, ligesom seerne ikke oplyses at dette er et gammelt interview.
Ligeledes modtager DR inden deres program kopi af E-mails mellem politiet og mig som afkræfter at jeg er eftersøgt.
Mine advokater har efterfølgende politianmeld politiet til politiet uafhængig anklagemyndighed, for deres overtrædelser jf. retsplejeloven regler om tavshedspligt mv. såfremt pressenævnet skulle ønske en uddybende snak er i velkommen til at kontakte min advokat Michael Juul Eriksen hos TVC.

-DR udtaler sig om mine sigtelser, men uden at de har den mindste ide om hvad de handler om. Både politiet og mine advokater har oplyst mig, at  DR kontant ikke kender til mine sigtelser. Det er derfor gætteri, når de udtaler sig omkring dette.
Vi vil derfor bede DR kontant dokumentere deres belæg for deres udtaleser.

-DR oplyser at mine selskaber skylder op mod 100.000.000 mio. Væk, men fakta er at jeg intet har ejet i Danmark siden august 2009, men koncernen jeg arbejdet for frem til juni 2011, som ca. 1 år efter gik konkurs har både aktiver og passiver, så når i kun medtager passiverne fremstår et forkert billede og seerne modtager forkerte oplysninger, fakta er at næsten alle ejendomme i koncernen blev solgt til mere end de var belånt. 
Ligeledes oplyser kontant at jeg er konkurs, såfremt dette er sandt( hvilke jeg ikke mener, desuden er dette også indbragt for MRK ), er fakta vel at jeg derefter ikke ejer noget, og kan derfor de facto ikke kan skylde nogen nået herefter.

-DR udtaler at jeg hyrede Rene Holmgreen, dette er faktuelt forkert, jeg har aldrig mødt manden. DR bedes dokumenteret deres udsagn. 

-DR udtaler at der skulle være overført penge fra Seychellerne til VP bank, dette er faktuelt forkert, og DR bedes dokumentere deres udsagn.

Jeg ønsker genmæle vedrørende de stærkt injurierende udokumenteret og usande påstande DR fremførte i deres manipuleret tv show ved navnet Kontant bragt den 29 okt. 2013
______________________________
Kristian Holm

Såfremt DR ønsker kopi af e-mail dialogen mellem jer og mine advokater og jeg forud for i bragte jeres tv show 29 okt. 2013, så venligst lad mig vide dette.

Yderligere henviser jeg til min blog www.kongstadholm.blogspot.com hvor dokumentation og mine andre e-mail og breve til jer for findes.