mandag den 18. november 2013

Ekstra Bladet tilbud om interview, på bedre vilkår men stadig ikke fair?


UPDATE #EKSTRABLADET MODTAGER KRITIK FRA PRESSENÆVNET VEDRØENDE DERES ARTIKLER OMKRING MIG LÆS MERE HER : PRESSENÆVNET GIVER EKSTRA BLADET KRITIK

Ekstra Bladet tilbud om interview op til den 18 nov. 2013.

Jeg stiller mig forsat uforstående over for Ekstra Bladets artikel bragt 29, 30 & 31 Okt. 2013 som var stærkt ensidige vinkling af historien, og efter grundige overvejelser og flere snakke med mine advokater og min familie er jeg kommet frem til følgende.

-Ekstra Bladet er tidligere adskillige gange blevet bedt om at fremsende beviser for disse vanvittige påstande, dog uden reaktion fra Ekstra Bladet side. Jeg kan derfor ikke stille op til et nyt interview baseret på de gamle spørgsmål.

-Jeg må derfor bede Ekstra Bladet fremsende dokumentation for deres påstande forud for et evt. interview, samt et nyt spørge tema baseret på de påstande Ekstra Bladet kan dokumenterer.
I har oplyst mig at spørgsmålene vil være de samme som tidligere, de spørgsmål er besvaret efter bedste evne. Ønsker i mere konkrete svar, bedes i fremsende dokumentation som i tidligere er blevet opfordret til gentagende gange, dog uden reaktion fra jeres side.

-Såfremt der ikke er nye spørgsmål som kan dokumenteres har mine advokater frarådet mig at deltage i et interview pga. nedenstående grunde :

-De ønsker på ingen måde at jeg omgås eller mødes med personer, som har et så lemfældigt forhold til loven og politiet som Ekstra Bladet.

-Min lyst til at deltage i et interview er selvsagt stærkt påvirket af dine gentagne forsøg på ulovlig indtrængning, hærværk, bagvaskelse og injuriere.

- vi har politianmeldt jer bade I Frankrig som Danmark.

-Vi har klaget over jer bade til redaktionen på Ekstra Bladet som til pressenævnet, ligesom der er en injurie sag på vej.

-Ekstra Bladets umiddelbart stærkt ensidige vinkling af historien.

- Jeg har ikke haft mulighed for ordenligt genmæle, da Ekstra Bladet sensation  journalistik er baseret på, at de allerede har skrevet historien før de interviewer mig, og når artiklen bringes er 80-90% ren udokumenteret tilsvining og mit genmæle fylder max 5-10%. Jeg mener derfor Ekstra Bladet har tilsidesat god presse etik ved kun at bringe en stærkt ensidige vinkling af historien fremsat af Jens Dinesen og Mik Decaulaincourt.

Men jeg har intet at skjule og derfor har jeg også svaret på alle henvendelser som jeg har modtaget og det vil jeg forsætte med, så misforståelser netop undgås.
Jeg havde bare håbet at Ekstra Bladet journalister ville havde spurgt sig selv om, hvad er Jens Dinesen og Mik Decaulaincourt motiv for at give Ekstra Bladet denne historie ?

Jeg har derfor tilladt mig at vedhæfte mit brev til Mik Decaulaincourt og hans panthaverne, politiet, og Jens Dinesen for at give Ekstra Bladet indsigt I hvad disse personer har gang I endnu en gang, jeg har tidligere fremsendt jer dokumentaion for dette.

Udklip fra brevet af 5 nov.
”Du har gennem de sidste par måneder, kommet med mange absurde, udokumenteret og stærkt injurierende beskyldninger, men jeg tager det nu med sindsro, og vil blot oplyse dig du er politianmeldt, ligesom der er en injurie sag på vej, så må vi ikke håbe den ender for dig som den gjorde for din ven Jens Dinesen som fik 40 dage fængsel for bagvaskelse.

Du har sendt mig en e-mail af 5 nov. 2013 hvor du mener at have husleje tilgode, jeg er nød til at understrege overfor dig, at det som du har gang i er ulovligt.

Du har ikke siden 2008 betalt afdrag til dine kreditorer vedrørende huset i Mougins, du overtræder derfor næsten samtlige § i straffelovenskapitel 28, når du opkræver husleje, velvidende af den Franske Stat ligeledes har gjort udlæg i Cathrines lejebetalinger :
- vel vidende at huset er på tvangsauktion.
- du bevidst forsøger at unddrage dine kreditorer.
- du beder rockere og mafiaen om at afpresse os for penge, selv om du ikke er berettiget til dem.
- du forsøger at tilegne dig penge som ikke tilhører dig, selv om du også modtager kontant hjælp i Danmark.
- når du oplyser Cathrine og jeg om du ønsker at leje andre dele af huset ud, velvidende du her bevidst svindler dine kreditorer, ligesom da du ulovligt forsøgte sammen med Dan Shefet og Jens Dinesen at svindle jer til at købe ejendomme billigt på tvangsauktion.
- når du har solgt private indbo som din Napoleon samling, biler, bygge osv. samling, for at unddrage kreditorerne, er dette solgt til Jens Dinesen.

Jeg kan henvise til disse to websites som forklare mere om Mik person www.gossipcotedazur.blogspot.com og www.kongstadholm.blogspot.com

Som du er bekendt med betaler vi husleje til den Franske stat direkte, vi ønsker på ingen måde dialog med en person med et så lemfældigt forhold til loven som dig og dine svindel venner. Vi håber blot at en af dine kreditorer snart vil få dig erklæret konkurs, så du ikke kan forsætte disse ulovligheder.
./. er Cathrine Brev til Kammeradvokaten af 1/3-2013”Mvh. Cathrine & Kristian


Såfremt Ekstra Bladet påstande generelt skulle være sande, så havde jeg nok ikke haft en ren straffeattest hele mit liv. Dansk lov gælder vel stadig således at,  man er uskyldig til man er dømt?

Jeg må derfor oplyse Ekstra Bladet at jeg desværre ikke kan deltage i et interview andet end på skrift. Jeg ønsker på ingen måde at omgås eller mødes med personer, som har et så lemfældigt forhold til loven og politiet som Ekstra Bladet.
Min lyst til at deltage i et interview er selvsagt stærkt påvirket af dine gentagne forsøg på ulovlig indtrængning, hærværk, bagvaskelse, injuriere,  og Ekstra Bladets umiddelbart stærkt ensidige vinkling af historien. Men jeg har intet at skjule og derfor har jeg også svaret på alle henvendelser som jeg har modtaget, så misforståelser netop undgås.


18/11-2013

_______________________________
Kristian Holm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 14/11/2013 kl. 16.40 skrev Miki Mistrati <Miki.Mistrati@eb.dk>:

Kære Kristian Holm,

Vi har nu besluttet - ganske ekstraordinært - at bryde med de almindelige journalistiske principper i denne sag, da der er tale om en meget alvorlig sag.

Det betyder, at vi vil lade sig læse tekster, hvor du selv optræder, igennem for eventuelle faktuelle fejl. Det samme gælder for videointerview, hvor du får lov til at gennemse indslag, hvor du selv optræder, for eventuelle faktuelle fejl.

Men lad mig understrege igen; det er stadig hos, der har redigeringsretten, og du skal dokumentere eventuelle faktuelle fejl inden for 24 timer som aftalt i tidligere emails. Og husk, det er ikke et spørgsmål om holdninger til tekst og video, men reel dokumentation, som vi vurderer efter gældende presseetiske retningslinier.

Ellers gælder nedenstående stadig:

1) Vi vil henvise til din blog, hvor vi finder det nødvendigt.

2) Morten Johnsen og Carsten Norton, der står for historierne, vil sende dig spørgsmålene. Det har de allerede gjort ved flere lejligheder. Hvis vi aftaler interviewmøde i næste uge har du mere end to dage til at forberede dig på spørgsmålene, du allerede har fået tilsendt. Du er velkommen til at spørger, hvis du er i tvivl.

3) Ekstra Bladet arbejder efter Medieansvarloven og de presseetiske retningslinier. Men det fratager os ikke retten at stille os kritiske overfor sagen mod dig - såvel stille os kritiske overfor Mik Henler, politiet, anklagemyndigheden og andre aktører i sagen. Vi researcher til stadighed på hele sagen, og ingen parter bliver skånet for vores kritiske, journalistiske efterprøvning.

4) Vi takker for inspiration til at kikke kritisk på Jens Dinesen og Mik Henler. Som nævnt overfor i pkt. 4 researcher vi stadig på hele sagen. Hvorvidt Jens Dinesen og/eller Mik Henler bliver inddraget i de journalistiske historier på Ekstra Bladet er og bliver vores beslutning, som tages ud fra et journalistisk synspunkt. Men vi kan garantere, at vi ikke lade nogen 'skurke' gå fri fra vores journalistik.


Vi vil stadig foreslå, at vi laver interviewet i næste uge. Vi er åbne for alle muligheder om tid og sted. Det kan også blive i Danmark, hvis du har lyst til at komme her. Ellers kommer vi gerne til udlandet på et sted, som vi udpeger. Det vil i så fald blive på et hotel nær dig.----------------------------
Med venlig hilsen / Best regards


Miki Mistrati
Ledende Redaktør / Director
M: +45 21 12 13 13
T: @mrmistrati
E: miki@eb.dk<mailto:miki@eb.dk>
W: eb.dk<http://eb.dk>