søndag den 26. februar 2012

DR Kontant februar 2012 mine svar og forklaring

Nedenstående er mine uredigeret svar og spørgsmål vedr. DR kontant tv show i Febuar 2012 inkl. min klage til pressenævnet.


DR kontant Feb 2012


DR kontant Feb. 2012
Nedenstående er hele e-mail dialogen mellem DR kontant og Kristian Kongstad Holm.
DR kontant henvendte sig via e-mail og telefonsvarer besked første gang den torsdag d. 23 feb. kl 17.56
Start venligst med at læse nede fra og op, da de ældste mails er nederst.
Læg mærke til at nå vi svarer medfølger der dokumentation, DR kontant spørgsmål mv. er alene baseret på udokumenteret påstande fra kriminelle personer eks. Rene Holmgren og Kristian Bendz Juul som begge er  i dømt ubetinget fængsels straffe samt bøder. ( er dette troværdige personer ?) 
Fakta om Rene Holmgren og Kristian Bendz Juul

Rene HolmgrenKristian Bendz Juul ( KBJ )
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Kære Lisbeth
Danmarksradio,
Bestyrelsen,


Pressenævnet, 26/2-2012
DR kontant afd. For sensations tv baseret på envejs journalistik .

Vedr.: Klage over DRs udsendelser Kontant juni, nov. og dec. 2011 samt feb. 2012.
Undertegnede skal herved - efter at være taget under behandling i ovennævnte programmer - tillade mig at klage og bede jer tage konsekvenserne af jeres programmer op til overvejelse.
 I udsendelsen i juni måned lød overskriften ”boligspekulant på flugt”.
Kontant påstod i udsendelsen bl.a. at politiet ikke kunne finde mig og at jeg var eftersøgt. Jeg fremsendte en ren straffeattest ligesom jeg kunne oplyse at politiet kunne bekræfte, at jeg ikke var efterlyst.
Alligevel fastholdt Kåre Quist, at jeg er eftersøgt af politiet. Jeg blev opfordret til at medvirke i et interview til en udsendelse, hvilket jeg afslog men meddelte, at jeg gerne ville medvirke i et direkte interviews i udsendelsen samt jeg svarede på alle DR´s spørgsmål fremsendt på e-mail. Dette blev dog afvist af Kåre Quist.
Udsendelsens løse påstande kom derfor til at stå alene med fatale følger for min arbejdsgiver, mig og især min familie.


Udsendelsen i november 2011 fastholdt påstandene om, at jeg var eftersøgt af politiet m.m. Jeg blev atter anmodet om et interview, men fastholdt, at jeg kun ville medvirke i direkte udsendelse, hvilket igen blev afslået.
For god ordens skyld skal det måske lige nævnes, at DR i forbindelse med denne udsendelse filmede i Monaco, hvilket er i strid med Monagastisk lov, men det hører DR nok nærmere om.
Ligeledes stjal Kåre Quist på live tv personlige breve stillet til mig, fra en adresse i Cannes, som ligeledes er anmeldt til Fransk Politi.
Endnu engang fremsender jeg div. papirer som tilbageviser anklagerne, men lige meget hjalp det div.
Det samme gentog sig i ultimo december 2011 hvor DR fulgte op på året, her burde DR have bragt et dementi for alle de forhold som i med urette har anklaget mig for.
Uhyrlighederne blev gentaget. 

Jeg har nu torsdag aften d. 23. feb. modtaget en mail fra DR om, at DR’s gamle kending er på programmet igen tirsdag d 28. feb.
Denne gang har DR ved hjælp af en straffet person, bosiddende på Malta med en historik der indbefatter 2 års ubetinget fængsel straf og en bøde/efterbetaling på 5mio kr., atter kastet sig over min person. Jeg har et perifert kendskab til personen.
Jeg fastholder selvfølgelig mit krav om kun at medvirke i en direkte udsendelse, men dette lader ikke til at være en mulighed.
Jeg har ligeledes denne gang fremsendt svar på deres fremsendte spørgsmål, dette har dog ingen indvirkning på DR.
Når jeg fremsender denne klage, skyldes det selvfølgelig, at jeg føler mig dårligt og uretfærdigt behandlet. Ligesom jeg heller ikke mener, at det kan være DR’s opgave at ture frem med løse påstande om "boligspekulant flugt" m.m. Endvidere har disse udsendelser haft uheldssvangre betydninger for mig, min familie og mine muligheder som erhvervsmand for slet ikke at tale om de økonomiske følger der opstår på baggrund af løse og udokumenterede påstande. Jeg er klar over, at skaden for mig er sket, men jeg tillader mig herved at spørge jer hvor længe kan jeg forvente at befinde mig i DR’s gabestok, en stok som jeg i øvrigt troede, var afskaffet for mange år siden.


Er DR blevet talerør for Pernille BIgaard og Boris Frederiksen, som til dato har haft anlagt mange retssager mod min tidligere arbejdesgiver, dog er sagerne vundet af os eller forliget, hvor hver part betalte sine egne omkostninger. Er DR kontant den nye modérne domstol en advokat må se sig fortabt til at bruge, når ikke de kan vinde sagerne I retten, så fælder vi dem bare I medierne. Alt presse omkring min person til dato er igangsat af disse to advokater.
 NB: jeg har gentagende gange personligt, samt koncernens økonomi chef tilspurgt DR hvor vi kunne klage til, alle gange har Lisbeth Kølster svaret tilbage, at dette skulle vi gøre til hende, hvorefter intet er sket i sagerne. Vi følger os magtesløses om har brug for hjælp derfor går vi nu til pressenævnet.


Med venlig hilsen
Kristian Kongstad HolmKopi sendt til generaldirektøren i DR, Lisbeth Kølster og Kåre Quist, DR direction samt pressenævnet.


Best Regards

Kristian Kongstad Holm
____________________________________________________________________________________


Den 26/02/2012 kl. 18.47 skrev Lisbeth Kølster DR Nyheder:


Kære Kristian Holm,

På tirsdag sender DR/Kontant det 3. (ikke 4.) program om din virksomhed. På intet tidspunkt siden juni sidste år, hvor vi indledte den efterhånden meget omfattende research omkring dine forretninger, har vi været i en reel dialog. Du har ikke besvaret de spørgsmål, vi har rejst, du har ikke ønsket at lade dig interviewe til udsendelserne, og du har ikke fremsendt relevant dokumentation. Vi fremlægger hjertens gerne, hvad vi har – og gennemgår gerne udsendelsen nøje punkt for punkt. Dette har vi gjort dig klart fra starten. Men det kræver, at du giver tilsagn om at medvirke. Vi kan ikke via mail fremlægge et materiale, som består af en omfattende dokumentsamling, notater af research-samtaler samt båndede interviews med involverede i sagen og eksperter, som har kulegravet din virksomhed. Alt dette kan vi forelægge dig ved et forberedende møde før et interview. Vi har givet dig et rids af, hvad udsendelsen vil rumme. På den baggrund kan det undre, at du ikke aktivt forsøger at sætte dig ind i, hvad vi har, men blot besvarer vores henvendelse med rasende udfald i alle retninger. Men dette synes altså at være mønsteret, før udsendelserne sendes. Til gengæld har der ikke været klaget over programmerne, når de er bragt, hverken fra din side eller andres. Jeg kan forsikre dig om, at vi også denne gang har vores research og dokumentation fuldstændigt på plads.
Med venlig hilsen
--------------------------------------------------------------------------------------------Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1 DR
DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk

www.dr.dk

________________________________________________________________________________________________
Kære DR Kontant og Direktionen 25/2-2012 kl. 13.24


Jeg synes DR tavshed efterlader en fornemmelse af DR kontant har en personlig vendetta pga. jeg og min familie har Politi anmeldt DR kontant for lovovertrædelse i Frankrig og Monaco. Måske har DR en bagtanke med, at efter 2-3 programme rammes koncernen og kristian som person af mistillid fra sine kunder, at deres betalings evne svækkes så meget, at noget gå galt, så kan vi jo altid fremhæve det.

Jeg har sendt jeg uanet dokumention for jeres spørgsmål og påstande som stadig er udokumenteret fra jeres side, dog forsætter i med en 4 udsendelse, det er jo bevisligt efter jeres 3 andre programmer at jeres vidner har løget om deres påstande.
Jeg synes dog det er stof til eftertanke at i alle gangene har kontaktet mig torsdag aften eller fredag morgen, altså med så kort varsel at i ikke kan lave jeres program om, hvis nu som i mit tilfælde jeg modbeviser jeres påstande. Hvor er rets sikkerheden henne når det gælder journalisters ansvar og etik?

Burde både seerne og dem som i medtager i jeres program, ikke have en vished for, at der er udført dybde gående journalistik inden i bringer en udsendelse?
Jeg har nu gang på gang modbevist jer inden jeres udsendelse, er DR sensations journalister fuldstændig uden empati for andre mennesker/skæbner som bliver ødelagt pga. der stadig er mennesker som tro DR bringer troværdigt TV.

Kristian Bendz Juul
Jeg fandt dette fra vores retsager, hvor Kristian Bendz Juul beskriver vores forretnings forhold ( fra medio 2009 ), Ligeledes vidne han om dette hvor han er under straffeansvar senere på året.
./. vedhæftet fil og mail fra KBJ til alle panthavere som forklarer vores forretninger. set i lyset af hvordan market forsatte ned, skulle jeg nok havde haft mere rabat.

Ligeledes vedhæftes  vores presse meddelse inkl. spørgsmål og svar til Berlingske 31/3-10.  Boris og Pernille anlagde 16 retssager, som vi enten vandt eller forliget ved hver part betalte egne omkostninger.
./. vedhæftet fil
_______________________________________________________________________________________________
KæreKåre Quist og DR sensations journalister. Samt direktionen i DR. 23/2-2012 kl. 10.47
Jeg kan forstå på din telefon besked af 23 feb. 2012 og din mail, at du er rejsttil Malta for at tale med Svindleren og den bedrageridømte mand Rene Holmgreen,som du ligeledes selv har haft med i dine sensations-tv-programmer tidligere.
Link til fakta om Rene Holmgren : 
Dette er nu det 4 program i ønsker at bringe om mig, set i lyset af, at jeg inden de3 tidligere udsendelser har dokumenteret via e-mail til jer, enten via domme,fakta eller ved, at vedhæfte e-mail dokumentation for jeres påstande varusande.
Iburde i stedet for dette bringe et dementi for alle de ting i har vist på tv,som i vidste var usande iht. Dokumentation fremsendt til jer minimum 2-3arbejdes timer efter i har stillet os spørgsmål. Så der har været masser af tidtil at rette programmet. Men målet har helt tydeligt været at bringe sensationjournalistik for en hver pris, kan et offentlig TV kanal tillade sig dette, ogburde DR kontant så ikke hører til under underholdning i stedet.
Førstvar Wael Mohammed, Black Cobra medlem og med en lang straffeattest, jereskronvidne, og nu en dømt bedrager, som er idømt over 2 års fængsel, hvad bliverdet næste, at Stein Bagger skal vidne for jer?
Du oplyser på min telefonsvarer at ReneHolmgreen skulle kunne fortælle noget om mig ? han er jo en troværdig fyr, menhan har helt sikkert ikke en ren straffeattest som jeg. Men han kan sikkertfortælle mange ting, som i kan klippe og redigere i til uigenkendelighed, såseerne kan få sensations tv.  Nedenståendeer en kort beskrivelse fra andre medier omkring Rene Holmgreen, men dette ved Isikkert allerede, da jeres program er baseret på dybdte borende journalistik.
Jeg formoder du fremsender dokumentation for dine påstande, så svarerjeg gerne!

Jeger afgået som direktør pr. 24. november 2011, da min familie og jeg trængte tilro efter jeres tv programmer baseret på påståede og udokumenterede fakta.
Jeger faktisk rystet over en statsfinansieret tv kanal som laver underskud påunderskud, kan få lov at rejse verdens rundt i jagten på en historie fra 2009,som jeg har vundet alle retssager omkring ? 
Iskriver
-mit forretnings kompleks, men iht. at oprette en bank konti, skal banker efter KYC regler kende deres kunder, ergo kan alle bankerne bevidne, jeg ikke ejerdet, ligeledes har I modtaget et brev fra koncernens advokat i Juli 2011, sombekræftede dette, hvorfor bliver I ved?
Alle ansatte/banker vil ligeledes kunne bevidne, jeg ikke har haft bankadgang siden2009, hvor jeg rejste ud af Danmark.
 -at flere ejendomme er på vej på tvangsauktion (3 ud af 27 ejendomme) skyldesflere ting, en af dem er jeres tv-program, som har gjort, at tilfredse lejerehar følt sig usikre, banker, som var glade for os, tog afstand, og derfordeponerede nogle lejere deres betalinger, som har gjort, at selskabet ikke harkunnet servicere sin gæld til tiden. I kan læse hele historien på minhjemmeside www.kristian-kongstad-holm.dk,  hvor jeg beskriver,hvorfor ejendomme kan ende på tvangsauktion.
 -Du skriver, at jeg er erklæret personligt konkurs, dette er rigtigt! Dette varjeg også i Juli måned 2011, indtil Landsretten ophævede denne dom igen, jeg vilformode det samme sker igen, når Landsretten behandler sagen ultimo denne måned.
 -Du nævner igen, at jeg skulle være sigtet af Politiet, dette vil jeg gerne bededig dokumentere! 
Jegvil blot minde dig om i alle jeres 3 tidligere programmer har I nævnt, at jeger politieftersøgt, til trods for dette, rejser jeg verden rundt for min arbejdsgiverinkl. til Danmark.
Jeghar fået lavet nyt pas, straffeattester 6 stk. som alle ligger på hjemmesidentil dokumentation for dine udokumenterede påstande, og som bevis for DR Kontanthar løget i sine 3 tidligere udsendelser. 
Tænk at en offentlig TV station kan tillade sig at lyve for åben skærm i jagten påseere.
 Som yderligere bevis vil jeg snarligt rejse til Danmark og hente endnu en renstraffeattest inden jeres program tirsdag som yderligere bevis for jeres usandheder. Såfremt der skulle ligge nogle stævninger, skal disse jo forkyndesfor selskabet eller selskabets nyvalgte direktør, da jeg ikke er direktørlængere.
 Jeg vil meget gerne udtale mig i sager, hvor du/I kan dokumentere ved at fremsendemig bevis for din/jeres påstande, så svarer jeg meget gerne på dette på skrift.Jeg ønsker på ingen måde at medvirke på sensations TV, hvor ting bliverredigeret til uigenkendelighed. 
 - Vedrørende Kristian Bentz Juul så har koncernen været iretten, vi vandt alle retssagerne og få blev forligt hvor begge parter opgavsagerne. Vil du fortælle mig, at DR Kontant skal være Danmarks nye domstol oggenoptage dem pga. at domstolen tog fejl, er det ikke det Danmark er bygget på,et retssamfund?
Link til Fakta om Kristian Bendz Juul :
 Jeg gør DR opmærksom på straffeloven § 264, som tilsvarende findes i Frankrig ogMonaco. Såfremt I vælger igen at komme på besøg, vil I blive retsforfulgt påsamme måde som sidst.
 Linktil Rene Holmgreen svindel:
 JehovasVidne knaldet for kæmpe moms-fup
Af:Jan Lauridtsen 25/01/201207:54 | KrimiBT
Han er tidligere blevet afslører i at platte danskere med falskekreditkort og tilbyde lån med årlige renter på knap 250.000 procent. Nu er33-årige René Holmgren dømt for omfattende moms-unddragelse. 
Detskete i dag ved Københavns Byret.
 Herblev Rene Holmgren idømt over to års fængsel. Han blev desuden idømt en bøde påfem mio. kr. og frakendt retten til at være stifter af eller direktør ellermedlem af bestyrelsen i selskab med begrænset ansvar, hedder det i dommen.
 linktil Rene Holmgreen svindel :
________________________________________________________________________________________________
Fra: Mads Nilsson DR Nyheder <MNZ@dr.dk>
Emne: Fra DR-Kontant
Dato: 24. feb. 2012 13.45.21 CET
Til: "kongstadholm@me.com" <kongstadholm@me.com>
Cc: Lisbeth Kølster DR Nyheder <LKB@dr.dk>, Dorthe Vest Andersen DR Nyheder <DVA@dr.dk>, Kåre Hjøllund Quist DR Nyheder <KHJQ@dr.dk>


Kære Kristian Holm
Som du ved kan vi ikke bringe lange mailkorrespondancer i et tv-program. Det glæder os til gengæld at høre, at du er i Danmark inden tirsdag. Derfor vil vi gentage vores tilbud til dig om et interview. Jeg kan samtidig oplyse dig om, at vi ikke kommer til Monaco i denne omgang.
Mvh
Mads Nilsson
journalist Kontant

DR Byen, opg. 1-5 
Emil Holms Kanal 20 
0999 København C 
M +45 2854 0753
Email: mnz@dr.dk

________________________________________________________________________________________________
Kære Mads og resten af DR kontant.                                                                                                                 24/2-2012kl. 15.13

Som du ligeledes ved Mads, er jeg heller ikke tilpistol Journalistik og sensations tv, derfor ønsker jeg på ingen måde, atmedvirke til tv baseret på usande påstand.

Fakta er PT :
Jeg har bedt DR dokumenterer deres påstande, dog harjeg intet modtaget dd., hvilke jeg må lægge til grund at der intet findes!

Alle mine oplysninger er sande og dette erdokumenteret og bevidst  ved, atvedhæftet dem, linket til dem, eller refereret til retsdomme.

Så frem DR har i sinde at bringe en udsendelse"igen", som er baseret på løgn og påstande, vil jeg blot oplyse DRdirektion om det erstatnings ansvar i pådrager jer.

I skulle meget heller komme med et dementi på følgende:

Oplysninger som DR kontant har bragt som er løgn, ogsom de har modtaget bevis for inden hver udsendelse :

1. Kristian Kongstad Holm er Politi eftersøgt! ( derfindes 6 rene straffeattester som er hentet før og efter i har bragt usandeoplysninger ) inkl. En straffeattest afhentet idag den 24 feb 2012.

2. Påstande om Advokat Per Edren Løgn om lejerne ikkefik deres penge som lovet på Skoleholdervej ( ejendomme er solgt påtvangsauktion og alle lejere har fået deres penge inkl. Nykredit som ingenpenge tabte )

3. Wael M. Kassie men hans rigtige navn er WaelMohammad, medlem af Black Cobra, men også DR kontants kronvidne i leje sagen,mit spørgsmål er blot : bor Wael Mohammad stadig i disse lokaler ?


4. Sandheden om huset i Cannes, her er kun en ting atsige Claus Vilsen, Fleming Grunet og Finn Nielsen I lyver, og holder ikke jeresaftaler.

5. Jens Uggely sandheden, dog skal de meddeles at ved1 års gennem gangen var der betydelige fejl I EL udført primært af Uggely El,ikke endeligt opgjort ca. 300.000,-

6. DR usande oplysninger omkring det er mig personligtsom skulle være den ultimative ejer, brevet fra Advokaten I Paris some er lavettil alle Bankerne efter deres KYC regler, beskriver ejerkredsen. Jeg har engangejet dele af selskaberne I koncernen, men ikke mere.


ønsker du/I at læse videre og DR kontant usande ogudokumenteret påstande se www.kristian-kongstad-holm.dk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DR direktionen,
DR kontant,
Pressenævnet,

Monaco, 15. marts 2012


Vedr.: klager over DR's udsendelser Kontant

Jeg skal ved nærværende tillade mig at klage over behandlingen af diverse spørgsmål mine personlige forhold vedrørende, således som disse emner er blevet gjort til genstand for pressedækning i programmet ”Kontant”  ( juni, november og  december 2011 samt 28. februar 2012).

Jeg skal på ingen måde ved nærværende anfægte eller bestride pressens ret til at foretage dybdegravende journalistik og i denne forbindelse ligeledes pege på forskellige samfundsforhold mv., som måtte kunne interessere offentligheden på legitim vis.

Pressens funktion i denne sammehæng må anses for at være en nødvendig institution i ethvert velfungerende demokrati.

Prisen for et sådant system er imidlertid, at der naturligvis må lægges visse begræsninger på denne pressefrihed (således som iøvrigt beskyttet ved Menneskerettighedskonventionens art. 10) grundet hensynet (ligeledes retsbeskyttet) til borgernes rettigheder.

Vigtigheden af den nærmere fastsættelse af ytringsfrihedens grænser, som jo indebærer til stadighed vanskelige spørgsmål, bliver bestemt ikke mindre derved, at nyere medier (især internet) gør det muligt for enhver, der måtte ønske det, at skade en person’s navn og rygte – og dette nærmest ubodeligt.

Behovet for en væsentlig grad af justits (selvjustits inkluderet) i relation til offentlige medier må ligeledes anses at være stærkt stigende. Gabestoksproblemet er bestemt ikke blevet mindre, siden den fysiske gabestok blev afskaffet.

Menneskerettighedsdomstolen har ved flere lejligheder haft adgang til at udtale sig om denne problematik i relation til den utilbørlige påvirkning af dommerstanden:

-          Ninn-Hansen c/ DK 18.05.1999 Requête n° 28972/95

-          Hauschildt c/ DK 24.05.1989 Requête n° 10486/83

-          Craxi c/ Italie 5.12.2002 Requête no 34896/97

Danmarks Radio, som en statsinstitution må anses at være omfattet af Menneskerettighedskonventionens regler, således at overtrædelse heraf ved Danmarks Radio’s mellemkomst i givet fald sanktioneres.

I min konkrete sag er jeg, uvist af hvilken grund, - jfr. nedenfor – blevet gjort til offer (intet andet ord vil passende beskrive den hetz, som klart er af personlig karakter) for en ensidig og odiøs kampagne.

Det bør i denne forbindelse nærmere afklares, af hvilken grund, DR’s journalister Lisbeth Kølster og Kåre Quist har besluttet at gøre det til deres korstog at forfølge mig.

Bortset fra dette spørgsmål, hvis betydning bestemt ikke er uvæsentlig, skal jeg tillade mig at pege på, at jeg aldrig er blevet dømt for strafbare forhold i Danmark eller noget andet sted i verden, at ingen sigtelse imod mig nogensinde er rejst og at de eneste retssager,  jeg har været involveret i personligt eller som direktør omhandler civilretlige spørgsmål såsom håndhævelse af lejekontrakter mv.

Alligevel bliver jeg hængt ud af ”Kontakt” som værende ”på flugt”, kriminel mv.

Disse forhold har medført, at min familie og jeg ikke længere har adgang til at drive forretning i Danmark på normale vilkår, ligesom forretningsforbindelser (aktuelle og potentielle) i udlandet har adgang til disse informationer, således at mit forretningsmæssige virke bliver mere og mere umuligt.

Herudover – og det er det mest alvorlige  – har denne pressedækning allerede haft en utilbørlig påvirkning på dommerstanden.

Det viser sig således, at der umiddelbart efter sidstnævnte udsendelse (den 28.februar i år) er faldet to domme (........................og ..........................), hvis udfald er i strid med tidligere domme på området og iøvrigt er udtryk for en omstødelse af konkret retspraksis.

Jeg er blevet opfordret til at udtale mig i disse programmer, men Danmarks Radios ensidighed taget i betragtning og den overhængende risiko (sikkerhed) for, at mit indlæg ville blive forvandsket ved krydsklipning mv., har medført, at jeg kun har ønsket en sådan medvirkning, hvis der var tale om en direkte udsendelse, hvilket imidlertid er blevet mig nægtet.

Danmark’s Radio’s samfundsrolle kan på ingen måde bestå i at forfølge borgere, blot fordi én eller anden journalist finder det interessant at påtage sig denne rolle.

Grænserne for ytringsfriheden må nødvendigvis håndhæves på en sådan måde, at disse ikke kun resulterer i en senere erstatning, idet den ubodelige skade da allerede er sket. Ingen økonomisk erstatning vil kunne kompensere den tort,  det er at blive udsat for en systematisk og ensidig heksejagt i  Rigets mægtigste medie.

Der bør statueres et eksempel henset til Danmark Radio’s meget væsentlige opinionsdækkende indflydelse, som indebærer, at journalisterne nødvendigvis må afkræves en langt højere grad af selvjustits, hvilket ligeledes må kræves af redaktionen, direktionen of af bestyrelsen.

Nærværende klage er at betragte som af formel karakter, hvis besvarelse vil determinere beslutningerne vedr de retsmidler,  jeg i givet fald måtte blive tvunget til at bringe i anvendelse. Jeg skal imidlertid appelere til Deres objektivitet i afvejningen af de hensyn, som bør indgå i behandling af  problemstilingen. Det vil ikke gavne DRs samfundsmission, om væsentlige principspørgsmål måtte overgåes af en korporatistisk  reflekshandling, som for enhver pris forsvarer journalister og den såkaldte "ytringsfrihed", selv når førstnævnte begår åbenbare fejl af faktuel karakter og tilsidesætter grundlæggende etiske principper, som kendetegner deres profession, og når sidstnævnte ( ytringsfriheden) misbruges til at forfølge personer på  hetzlignende manér.

DR vil fremstå som en betydeligt mere seriøs institution, hvis  direktionen og bestyrelsen tager afstand  fra  pågældende journalistiske metoder end hvis man blot - endnu engang - forsvarer personlige angreb under henvisning til "ytrings- og pressefriheden ".  Hvor mange menneskers skæbne skal ofres på dette alter , hvis sakrosankte karakter  naturlivis ikke består i retten til at forfølge privatpersoner eller virksomheder, blot fordi offeret af en eller anden grund ikke tækkes den kuglestøbende journalist? Prøv at forstille Dem, at det var Dem selv, det gik ud over ? Man står fuldstændigt magtesløs overfor DR- mediemastodonten.

Jeg skal appellere  til Deres velvillige analyse af problemstillingen og til Deres forståelse og almindelige medmenneskelighed ( kvaliteter, som ikke burde være DR fremmede).

Jeg står meget gerne til rådighed for fremsendelse af det faktuelle materiale, som De måtte mene af betydning for Deres vurdering af sagen herudover fremsendelse af straffeattest og dokumentation for min fremsende af klager allerede over udsendelserne bragt i november og december 2011.

Det kan dog på nærværende sted kort sammenfattes, at jeg flere gange har fremsendt redegørelser for, at jeg ikke er efterlyst af politiet, ligesom jeg har fremsendt blank straffeattest.

At politiet ikke kan finde mig, er i strid med sandheden. Jeg har personligt indfundet mig på bl.a. Nordsjællands-politistation for at afhente straffeattest. Til trods for, at Kåre Quist er blevet gjort bekendt med, at politiet ikke leder efter mig, fremturer han med at oplyse, at politiet efterlyser mig (i samtlige udsendelser)!

Jeg har konsekvent fremlagt dokumentation for, at de oplyste sager om ubetalte regninger, m.m. enten er vundet af mig, eller at der er indgået forlig i retten, eller gjort indsigelser imod dem.

I  februar-udsendelsen blev atter vist et klip med en ung studerende, der angiveligt ikke havde fået sit depositum retur. Igen et bevis på Kontant´s manipulering med sandheden. Den unge studerende har for længst fået sit tilgodehavende refunderet. Det nævnte man ikke i udsendelsen.

I udsendelsen i feb. valgte DR's repræsentant at rejse til Malta, for her at interviewe en person, som måske kunne servere seertalsboostende nyt i sagen om ”boligspekulanten, der er på flugt i Monaco”.  

Det drejer sig om en person, som er blevet idømt en ubetinget fængselsstraf på over 2,5 år. Han skulle hjælpe DR med at afsløre, hvordan "boligspekulanten" fik "smuglet" mio. af kroner ud af landet.  Sådan lød det i hvert fald i traileren, der vistes som appetitvækker for programmet Kontant, som iøvrigt blev sendt, inden jeg modtog spørgsmål fra DR. Der var imidlertid intet at komme efter (bortset fra at DR's repræsentant fik en tur til Malta), men skaden på mit navn og min familie var sket (endnu engang).

For god ordens skyld skal afslutningsvis lige nævnes, at DR også var i Monaco for at jagte mig.  I Monaco er det forbudt at  filme uden særlig tilladelse fra myndighederne, ligesom det i Frankrig er ulovligt at stjæle post som det ligeledes er i Danmark, således som de, DR Kåre Quist, gjorde fra mit hus i Frankrig, men det hører DR  mere om, eftersom begge sager nu er Politianmeldt.

Endelig er det i høj grad upassende, at DR  i deres jagt på mig og de virksomheder jeg var direktør for, møder op til et bryllup ved Holmens Kirke, hvor  jeg var inviteret som gæst. Jeg er overbevist om, at folkekirken ligeledes finder sådanne handlinger usmagelige for at bruge en eufemisme.


______________________
Med venlig hilsen
Kristian Kongstad Holm
./. kopi af 2 af de 4 klagehenvendelser dateret.
Alle e-mail mellem parterne samt dokumentation for min uskyld for findes på