søndag den 26. februar 2012

DR Kontant 20 juni 2011 mine svar og forklaringDen 14/06/2011 kl. 17.34 skrev Lisbeth Kølster DR Magasiner:

Kære Kristian Holm,
Kontants debat-felt er beregnet til seerkommentarer til udsendelsen – ikke til offentliggørelse af lange mailkorrespondancer. Da der ydermere fremsættes personangreb, har vi valgt at fjerne indlægget fra Kontants hjemmeside.
----------------------------------------------------------------------------------------------Lisbeth KølsterRedaktør, Kontant, DR1
DRDR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk


------------------------------------------------------------------------------------------
Kan du stole på DR Kontant ? læs nedenstående hvad medarbejderne blev lovet, dog blev intet overholdt. 
Til Info og jeres kommentarer !
/Dan
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lisbeth Kølster DR Magasiner [mailto:LKB@dr.dk]
Sendt: 15. juni 2011 17:57
Til: Dan Strandberg - HolmGroup
Cc: Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Emne: SV: Besøg af DR,
Kære Dan Strandberg,
DR udleverer rent principielt aldrig råmateriale.
Men jeg har gennemset hele optagelsen, hvor Kåre Quist først taler med en
medarbejder i døren, derefter med dig inde på kontoret. Jeg har ligeledes
genset den redigerede sekvens i programmet.
Medarbejderen siger: " Jeg kan desværre ikke rigtigt svare på dine spørgsmål
og jeg vil helst heller ikke på kamera, for jeg har ikke nogen indflydelse
på de ting, du spørger om.
Medarbejderen taler altså videre med Kåre Quist, mens der filmes. Det,
medarbejderen afviser, er at udtale sig om virksomheden - som han ikke har
indflydelse på.
 
Medarbejderen afviser altså at tale indholdsmæssigt om, hvad der foregår i
virksomheden, hvilket Kåre Quist giver udtryk for, at han fuldt ud forstår -
han er bare interesseret i kontaktoplysninger på Kristian Holm, og det
drejer samtalen sig om. Medarbejderen beder ikke om at få slukket for
kameraet, men går ind i kontoret for at hente dig. Vi har ingen interesse i
at lade menige medarbejdere optræde for deres firma, og derfor laver vi en
meget effektiv sløring af hans ansigt.
Mens Kåre Quist og holdet venter på dig, er der en kvinde, som siger, at hun
af private årsager ikke vil i TV. Det lover Kåre Quist. Kvinden ses ikke i
programmet.
Herefter taler Kåre Quist med dig. Halvandet minut inde i samtalen siger du,
at du "ikke har lyst til at deltage" med følgende begrundelse:
"Med risiko for at være illoyal over for den virksomhed, jeg er ansat i. KH
er stadig direktør for det selskab, så hvis jeg udtaler mig, det kan godt
være, jeg har holdninger, men jeg kan ikke udtale mig på nogen måde. Vil du
sige noget, hvis jeg slukker kameraet? Helst ikke nej, det er det samme for
mig, hvis jeg siger noget. Jeg kan sagtens forstå det".
Du henviser altså til loyalitet over for firmaet. Det, du giver udtryk for,
er, at du ikke ønsker at udtale dig om virksomheden. Heller ikke du beder
om, at kameraet bliver slukket. Samtalen fortsætter i ca. halvandet minut og
handler om Kristian Holms opholdssted, og du fortæller om jeres personaletur
til Sydfrankrig, uanfægtet af kameraerne.
Da disse oplysninger er vigtige for sagen, vælger vi at bruge nogle bidder
fra samtalen, men også du bliver sløret effektivt.
Den eneste, der siger, at eventuelle optagelser ikke må bruges, er førnævnte
kvinde.
Der bliver ikke givet nogen løfter til jer om ikke at bringe klip af
optagelserne. De klip, vi bruger, handler udelukkende om kontakten til
Kristian Holm. Vi respekterer jeres status som ansatte og ikke ansvarlige
for virksomheden og slører jer, så jeres ansigter på ingen måde kan
genkendes. I taler til synlige kameraer.
Jeg forstår, hvis I har været påvirkede af situationen og derfor ikke
husker, præcis hvordan ordene er faldet. Det er vores praksis at slukke for
optagelsen, hvis vi bliver bedt om det. Bliver vi bedt om at forlade et
sted, gør vi det. Ingen af delene sker.
Med venlig hilsen
----------------------------------------------------------------------------
----------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk
-------------------------
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 15. juni 2011 14:43
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Emne: SV: Besøg af DR,
Prioritet: Høj
Kære Lisbeth Kølster,
Dit udsagn hænger ikke sammen med den virkelighedsopfattelse vi har. Således
har min medarbejder der modtog jer i døren meddelt mig at han ikke ønskede
at blive filmet/optaget. Så du meget gerne sende mig det uredigerede
materiale fra jeres besøg hos os, og i givet fald jeg/vi har misopfattet
noget så skal jeg naturligvis beklage.  Men jeg husker normalt rimeligt
godt, og jeg ved at det blev flere gange sagt at vi ikke ønskede at komme i
tv. Og ingen på kontoret erindrer at Kåre skulle have taget et forbehold for
at vi kunne blive bragt med sløring.
Jeg skal endnu engang henvise til min efterfølgende mail til Kristian Holm
og Kåre, hvor jeg netop skriver at der er lovet at vi ikke kommer med i
udsendelsen, her kunne Kåre have påtalt dette hvis dette ikke var i
overensstemmelse med virkeligheden. Men det har han valgt ikke at gøre.
Men vi kommer nemt om med hvad der er fakta, hvis du blot sender mig det
uredigerede materiale for jeres besøg hos os (i et læseligt format).
På forhånd tak !
Med venlig hilsen
Frederikdal ejendomsadministration ApS
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M: +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Lisbeth Kølster DR Magasiner [mailto:LKB@dr.dk]
Sendt: 15. juni 2011 13:27
Til: Dan Strandberg - HolmGroup; khjq@dr.dk
Emne: SV: Besøg af DR,
Kære Dan Strandberg,
Kontants medarbejdere, som besøgte jer forleden, lagde ikke skjul på, at der
blev filmet. Vi gav et løfte om, at ingen medarbejdere ville blive vist med
ansigt på TV - men vi bestrider at have lovet ikke at vise klip fra de
samtaler, Kåre Quist havde med to medarbejdere. Ingen bad om, at kameraerne
blev slukket, da samtalerne blev optaget. Vi mener, at det havde offentlig
interesse at bringe de valgte klip. Vi overholdt løftet om fuldstændig
sløring af alle ansigter.
Med venlig hilsen
----------------------------------------------------------------------------
----------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
DR Byen
Emil Holms Kanal 20, opg.6-4
DK-0999 København C
T +45 3520 3040
D +45 2854 4681
lkb@dr.dk
www.dr.dk
-------------------------
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 15. juni 2011 13:10
Til: khjq@dr.dk
Cc: Lisbeth Kølster DR Magasiner;
Emne: Besøg af DR,
Prioritet: Høj
Hej Kåre !
Det var med stor undren og en vis mængde indignation at jeg, og ligeledes
mine medarbejdere, i går aftes kunne se kontant på DR1. Jeg skal ikke
forholde mig til indholdet som sådan, men jeg er i den grad nødt til at
forholde mig til at du/i, på trods af at du to gange ved besøget, over for
undertegnede og mine medarbejdere forsikrede, at ingen af os under nogen
omstændigheder hverken i hel eller tilsløret form, ville blive en del af
udsendelsen. Det skal anføres, at vi jo ved jeres besøg netop meddelte jer
at vi ikke ønskede at komme på TV, og at der ikke skulle filmes/optages.
Jeg kan således blot konstatere, at du af 2 omgange i forbindelse med jeres
besøg hos os, valgte at optræde svigagtigt ved at lyve folk op i deres åbne
ansigter. Der er således ingen af de tilstedeværende på kontoret, der var i
tvivl om hvad du lovede og senere gentog.
Jeg vedhæfter mail til Kristian Holm, som var sendt med kopi til dig, i
hvilken jeg bl.a. netop for god ordens skyld, oplyser Direktøren i selskabet
om hvad du havde udtalt/lovet. Her havde du jo rigelig mulighed for at vende
tilbage til mig, hvis der var noget der var misopfattet.
Jeg sidder med en gruppe medarbejder der i den grad føler sig forulempet og
krænket på deres rettigheder, hvilket jeg ligeledes skal forholde mig til.
Således har en enkelt af mine medarbejdere, af private årsager, hemmeligt
nummer og adresse, hvorfor gårsdagens udsendelse fremadrettet kan medføre
voldsomme implikationer.
Jeg ved ikke om fremgangsmåden er typisk for journalister i DR, men
fremgangsmåden er i min optik ikke i overensstemmelse med hvad man kan
betragte som værende etisk korrekt. Hvorledes sagen stiller sig i forhold
til gældende love og regler forholder jeg mig ikke til p.t.
Vi overvejer naturligvis stadig det videre forløb omkring ovenstående.
Jeg imødeser en kommentar på ovenstående.
Med venlig hilsen
Frederikdal ejendomsadministration ApS
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M:  +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Dan Strandberg - HolmGroup [mailto:ds@holmgroup.dk]
Sendt: 9. juni 2011 14:02
Til: Kristian Holm (KH@holmgroup.dk)
Cc: khjq@dr.dk
Emne: Besøg af DR
Hej Kristian.
Vi har inden frokost, i dag haft besøg af 4 personer fra DR, herunder Kåre
Quist (vært på Kontant).
Kåre stillede nogle spørgsmål og kom samtidigt med nogle udsagn som jeg ikke
kunne svare/kommentere på.
DR var inde på matriklen og ligeledes på kontoret, hvor man valgte at filme
desuagtet af at der særskilt var blevet bedt om at der ikke blev filmet.
Kåre oplyste dog, at ingen af medarbejderne, på nogen måde, ville blive vist
i fjernsynet (ej heller i retoucheret format). Der blev desuden filmet på
vores parkeringsområde, jeg antager at dette var vore opslag samt
postkasser.
Kåre efterlyste dine kontaktoplysninger, herunder et telefonnummer.
Jeg lovede at sende kåre dine kontaktdata så han kan komme i kontakt med
dig, og med denne mail, hvor Kåre er med CC, har han således din mail.
Jeg vedlægger kopi af Kåre´s kort med hans kontaktdata.
Jeg går ud fra at du tager sagen herfra.
Med venlig hilsen
Dan Strandberg
økonomi- og administrationschef
Kongevejen 239
2830 Virum
M: +45 3160 4655
T:  +45 4595 0961
F:  +45 4595 0928
Mail: ds@holmgroup.dk
Web: www.holmgroup.dk
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nedenstående er den mail dialog som startet fredag den 10 Juni kl. 11 mellem DR kontant og Holm Group

hvis du har set TV programmet vil du nok være rystet over at læse sandheden om hvordan DR Kontant laver sensations TV på, og hvordan de fordrejer sandheden så programmet kan blive til underholdene TV for seere som ikke er bedre vidne. kort før Tv udsendelsen startet lagde vi alt på nettet på deres hjemmeside, som blev fjernet af DR          "censur" på statens TV kanal, hvorfor må vi ikke skrive sandheden på deres hjemmeside ? de valgte efter 1 time at lukke debatten på deres hjemmeside efter seerne gav dem massiv kritik. læs nedenstående om døm selv.

Den stakkels jura studerende som påstår hun har mere end 20.000,- tilgode lad os lige regne på det, for DR kontant fremviser jo ingen beviser.
hun udtaler hun betaler ca. 3200,- pr. mdr. i leje inkl. forbrug som El, Vand, Varme, Internet, Tv pakke, Fælles område rengøring osv.
hun siger hun har boet der i 5 mdr. 5 x 3200,- = 16.000,- depositum betalt iht. kontrakt 3 mdr. netto leje 2400,- x 3 = 7.200,-
tilsammen giver de to beløb 23.200,- så DR kontant og den stakkels jura studerende mener altså det lyder fair hun kun skulle betale 640,- pr. mdr. i leje inkl. alle fælles udgifter osv. jeg vil lade læserne selv bedømme om dette ville være normalt?
hun påstår ligeledes det er svært at finde ud af hvem som er udlejer pga. selvskabet har skiftet navn. Både selvskaber og personer kan skifte navn, nogen måske fordi de bliver gift, ikke kan lide sit navn, men en ting er sikkert ens CPR. NR vil altid være det samme, og sådan er det også med virksomheder, så hvis de havde læst lejekontrakten, ville de blot have kunne slået dette op på CVR.dk og fundet svaret.  

Mohammad Wael, bandemedlem af Black Cobra, højre hånd for Kay Wilhelmsen når beskidt arbejde skal udføres, ifølge BIQ virksomheds registeret har han aldrig tjent penge på at være selvstændig, dog påstår han alligevel han har brugt 2 mio. på istandsættelse som han har tabt. men hvad er det han har tabt ?
Han sidder på TV og tager telefonen i selvsamme lokaler som DR kontant hævder han er blevet smidt ud af ?
næsten Alt inventar er vores, og han har aldrig betalt dette!
Hans advokat har i en stævning inden DR kontant TV udsendelse stævnet os for ca. 900.000,- så hvordan kan dette beløb lige pludselig vokse med 1.1 mio. bare fordi det er godt TV ?
Endvidere kan Kronmann Reumert bevidne samt vi fremviste en kopi fra Sø og Handelsretten hvor direktøren i det selskab som Wael Mohammad påstår har renoveret hans lejemål med, udtalt under straffeansvar at han aldrig har udført arbejde for Wael Mohammad som nu er politi anmeldt og ventes sigtet for bedrageri, dokument falsk, samt moms svindel da han har trukket momsen på de falske fakturas.

Ligro Lightning og Uggely El kører der retssager med, som vi er overbevist om at vinde, så snart dommen er faldet vil det blive skrevet her på siden. 

vi har ikke valg at fremvise alle de støttebeviser og afgørelser som blev fremsendt til DR kontant, da de er meget personlige med CPR NR. mv.

Fra: Kristian Kongstad Holm
Dato: 14. jun. 2011 11.45.38 CEST
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Emne: Vedr.: SV: SV: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Det er fremsendt i fredags, jeg prøver at få en medarbejder til at genfremsende dette igen, med kåre og Mads har gået detBest regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 11.41 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner
Kære Kristian Holm,
Hvilken dom henviser du til?
Hvis dine advokater har beviser for, at Wael Kessie har begået ”dokumentfalsk, momssvindel og bedrageri”, må du bede dem sende os dokumentation.
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
-------------------------
Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 14. juni 2011 11:20
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Per Edren
Emne: Re: SV: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Det er jo løgn,
1. Jeg henviser til en dom som i kan få oplysniger om direkte hos domstolene.
2. Jeg har videre sendt hans trusels mail, som bevis hvad hans agenda er.
3. I har fået oplys hvilke Politi myndigheder som kan bekræfte det.
4. I har fået en mail fra KronmannReumert som i kan ringe til og få bekræftet at de ting Wael Mihammad har istandsat, har han og hans Advokat vedlagt regninger for i deres retssag. Disse er dokumentfalsk, momssvindel og bedrageri som både vi, Per Edren og Kronmann Reumert har anmeldt ham for til Politi og Skat.
Endvidere er han bandemedlem af Black Cobra, dette kan Politiet bandeenhed bekræfte kontakt person er sendt til jer.

Alt er sendt til jer i fredags. Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 10.55 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner
Kære Kristian Holm,
Vi har efterprøvet dine beskyldninger mod Wael Kessie. Vi har ikke modtaget skriftlig dokumentation fra dig, som underbygger dine beskyldninger og ved derfor ikke, hvilke ”gyldige beviser” eller retsbogsudskrifter du henviser til.
Med venlig hilsen
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
DR
-------------------------
Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 14. juni 2011 10:29
Til: Lisbeth Kølster DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Per Edren
Emne: Re: SV: SV: SV: VS: Henvendelse til Kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Lisbeth

Per Edren er en af de 3 advokat firmaer koncernen bruger i Danmark. Som vi tidligere har nævnt ønsker ejerkredsen ikke at deltage i et program som bygger deres historier på påstande og meninger. Per Edren har tavshedspligt, og han kan derfor ikke udtale sig på ejerkredsen vegne.
Jeg er stadig forundret over at et bandemedlem, bliver fremstillet på jeres hjemmeside her til morgen kl. 8.00 som et offer. Han er kilden til alt ondt, læs dog hans mails mv. Det gør mig så vred, at i vil bringe en tv udsendelse bygget på påstande fra et bandemedlem og med en straffeattest så lang som biblen. I skulle skamme jer!
Nb: Min advokat har bedt mig gøre jer opmærksom på i har været i besiddelse af gyldige beviser som kan modbevise jeres opbyggede historie, og ejerkredsen har bedt mig oplyse jer vi vil gå til de Danske domstole og efter prøve om er tv program, kan bringes på påstande, som er modbevist inden det sendes i tv. Det mener vores advokat ikke.

./. vi har referatet til en dom/retsbog som kuglegraver jeres ene deltager Wael Mohammad, faktisk så meget at advokat firmaet Kronmann Reumert har meldt ham Politiet og har er sigtet for bedrageri, dokument falsk, moms svindel i denne sag mod Lej1lager. Hvordan kan en sådan mand være troværdig ?Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 14/06/2011 kl. 09.43 skrev Lisbeth Kølster    DR Magasiner <
Kære Kristian Holm,
Da du ikke har ønsket at oplyse os dit opholdssted og medvirke i udsendelsen, kommer vi ikke videre. Vi interviewer i dag din advokat Per Edrén, og så må du forlade dig på, at han repræsenterer dig på bedste vis.
Med venlig hilsen
--
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lisbeth Kølster
Redaktør, Kontant, DR1
-------------------------
Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 13. juni 2011 22:57
Til: Mads Nilsson DR Magasiner
Cc: Dorthe Vest Andersen DR Magasiner; Lisbeth Kølster DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Emne: Re: SV: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Mads & Co.

Jeg er noget forundret over i kører et medie spot omkring jeres udsendelse imorgen, hvor i kalder mig en storsvindler og at politiet ikke kan finde mig. Jeres program er så uprofessionelt. Du sender mig en mail som du fik svar på samme dag, var det så svært? Hvis du på under en dag kan få fat på mig, ville politiet nok også kunne!
Man kan ikke drive en forretning, hvis ikke man er til at komme i kontakt med direktøren!
Jeg var for nylig i Danmark og få en kopi af min rene straffeattest, da den skal bruges for at få opholdtilladelse hvor jeg er udstationeret pt. Hvis politiet ville mig noget, ville de nok have sagt noget der. Ydermere er jeg i dialog med politiet næsten hver uge pga. af sagen med de bandemedlemmer som politiets bandeenhed efterforsker, som Wael Mohammad, Ifriem og Rami, Waels bande. Til Info er det disse personer i har med i programmet. Jeg har sendt dig kopi af de trusselsmail vi har modtaget, hvor han netop truer med jeres tv program hvis ikke han får et forlig. Ligeledes mail fra Nordsjællands politi der bekræfter vores politianmeldelser mv.
Jeg forstår simpelthen ikke den måde i manipulerer folk på, og de konsekvenser det giver andre bagefter.
 Undrer det jer ikke, at vi blev tvunget væk fra flere af vores lagerhoteller af black Cobra, som nu idag drives af selv samme Wael Mohammad og nu er der ikke længere problemer.
 Kan DR leve med at i bringer usandheder og påstande som der ikke er en retslig afgørelse for? Det er folks påstande i bygger jeres tv program på. I burde være mere ansvarsbevidste på en så stor statslig tv kanal.
 Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 13/06/2011 kl. 21.48 skrev "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Kære Kristian Holm

Vi er selvfølgelig kede af, at du ikke ønsker at stille op til interview til programmet.

vh

Mads Nilsson
journalist Kontant


Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 12. juni 2011 21:09
Til: Mads Nilsson DR Magasiner
Cc: Lisbeth Kølster DR Magasiner; Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner; Dorthe Vest Andersen DR Magasiner
Emne: Re: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Kære Mads

Tak for din bekræftelse for modtagelse af vores mail. Vi ønsker dog ikke at ændre på vores holdning i tidligere fremsendt mail. Så spørgsmål er velkommen via mail, som vi vil besvare så hurtigt vi kan. Dog er det helligdag imorgen i det meste af verden, og jeg kan derfor ikke besvare enkle sager uden ejerkredsen godkendelse.

Personligt er min holdning den, at vi har gennem 2010 haft over 1500 leje mål registeret, så at du kan finde nogle lejere som føler sig dårligt behandlet, er ikke rart, da vi prøver at gøre vores bedste hverdag, men vi er ikke fejl fri, og heldigvis lever vi et retssamfund som så afgøre sådanne sager og ikke medier og Llo.
Vi har lige ledes gennemført en masse byggerier, hvor andre i branchen har fejlet. Det kan godt være nogle af vores leverandører føler sig uretfærdig behandlet, men der er jo altid to sider af en sag, og ud fra erfaring viser jeres program kun en side af sagen, hvorfor jeg personligt ikke kan se jeg skal overbevise ejerkredsen om vi deltager.

Så frem i bringer urigtige oplysninger i jeres tv program vil vi retsforfølge dette. Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Den 12/06/2011 kl. 13.20 skrev "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Kære Kristian Kongstad Holm

Tak for din mail. Vi forsøger selvfølgelig at efterprøve din forklaring, men understreger at, hvis du skal komme til orde i udsendelsen må vi insistere på et interview til Kamera. Vi er et tv-program og kan ikke referere din meget lange mail i udsendelsen. Jeg kan forstå, at du af mange årsager ikke har lyst til at komme til Danmark, men vi kommer meget gerne til dig. Det vil kunne lade sig gøre i morgen mandag.

Med venlig hilsen

Mads Nilsson
journalist Kontant
  Best regards  Kristian Holm
Sent from my IPhone Start på videresendt besked:
Fra: "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Dato: 12. jun. 2011 13.20.36 CEST
Til: Kristian Holm - HolmGroup
Cc: Lisbeth Kølster    DR Magasiner , Kåre Hjøllund Quist    DR Magasiner , "Dorthe Vest Andersen    DR Magasiner"
Emne: SV: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Kære Kristian Kongstad Holm

Tak for din mail. Vi forsøger selvfølgelig at efterprøve din forklaring, men understreger at, hvis du skal komme til orde i udsendelsen må vi insistere på et interview til Kamera. Vi er et tv-program og kan ikke referere din meget lange mail i udsendelsen. Jeg kan forstå, at du af mange årsager ikke har lyst til at komme til Danmark, men vi kommer meget gerne til dig. Det vil kunne lade sig gøre i morgen mandag.

Med venlig hilsen

Mads Nilsson
journalist Kontant


Fra: Kristian Holm - HolmGroup
Sendt: 10. juni 2011 17:25
Til: Kåre Hjøllund Quist DR Magasiner
Cc: Mads Nilsson DR Magasiner
Emne: Fwd: VS: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant


Kære Kåre og Mads,

Tak for din mail.

Da jeg er udenlandsdansker siden 2009, er det svært for mig med så kort varsel at deltage i programmet. Endvidere er det min opfattelse, at programmet allerede forinden har besluttet vinklen på udsendelsen, og tidligere programmer viser, at min rolle og forklaringer som direktør ikke vil blive portrætteret på anden vis, end den som programmet allerede har besluttet sig for. Det er tillige den tydelige holdning fra ejerkredsen bag de selskaber jeg er direktør for, at man ikke ønsker at udtale til på TV, men alene besvare henvendelser til pressen skriftligt for at undgå misforståelser.
Jeg vil gøre jer opmærksom på paragraff 264 & 264a i straffeloven, som jeg vil bede jer overholde  i respect for ansatte, privat personer mv.
Overholdes dette ikke vil i blive retsforfulgt. Jeg har imidlertid forsøgt at besvare dine spørgsmål på bedste vis, men understreger, at de dækker over forhold som er temmelig komplicerede, hvorfor de ikke lader sig forklare udtømmende på så kort tid som jeg har fået til rådighed. I beder om, at jeg forholder mig til jeres spørgsmål på omkring 10 arbejdstimer inden udsendelsen, hvilket ikke er tilstrækkelig tid til en rimelig forberedelse.

Ad 1)               Det er meget svært for mig at besvare dette spørgsmål uden at få præsenteret de konkrete sager I henviser til. Der kan være specifikke årsager hertil, som vil kunne kommenteres, såfremt I spørger til de konkrete sager. Så hvis I præciserer sagerne, så skal jeg forsøge at kommentere mere konkret på jeres spørgsmål. Dog skal jeg understrege, at vi, grundet flere lejesager, har nedsat lejen og undladt genudlejning af værelserne på ejendommen, hvilket har belastet ejendommens økonomi. Endvidere har der været en voldsomt forbrug af el, vand og varme på ejendommen som er blevet efteropkrævet lejerne. Derfor er der ikke mange som har depositum til gode.

Jeg er uforstående over for at der skulle være problemer med hvem lejekontrakterne er udstedt af. Venligst præciser dit spørgsmål herom.

Ad 2)               Det er beklageligt, at der har været indbrud på ejendommen. I vores lejekontrakt med ejendommens ejer, er ejer forpligtet til at holde ejendommen bygningsforsikret. En forsikring som almindeligvis også dækker bygningsskader ved indbrud. Ejendommens ejer er desværre gået konkurs, og der er ikke forsikring for skaden. Vi har påpeget dette over for konkursboet, men de har ikke valgt at gøre videre. For så vidt angår indbo som er bortkommet, så er det, som altid, lejernes egne indboforsikringer, som skal dække tabet. Indboet har jo været aflåst, så forsikringsvilkårene er jo overholdt.

Ad 3)               Lejekontrakten med Waal er forhandlet indeholdende en række bestemmelser, som tager højde for den situation, at Lej1Lager som agerer på vegne af Mammut Development mister lejeforholdet med Kay Wilhelmsen på ejendommen Gammel Køge Landevej  80. Dette er specifikt forhandlet med Waal ved indgåelsen, så han kunne være tryg ved lejeforholdet. Men det fremgår tydeligt, at lejemålet kunne opsiges uagtet 10 års uopsigelighed, hvis Kay Wilhelmsen opsiger hovedlejemålet.

Da der opstår konflikt mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen, subsidiært Lej1Lager angående lejemålet, så vælger Waal at tilbageholde sine lejebetalinger, efter angiveligt at have indgået i dialog med Kay Wilhelmsen om etablering at et direkte lejeforhold med Kay Wilhelmsen jf. forlig mellem Waal og Kay Wilhelmsen. Vi opfordrer gentagne gange Waal til at lejen bliver betalt, da lejeforholdet ellers vil blive ophævet. Han modtager også lovformelige påkrav og efterfølgende ophævelse. Når en lejer dermed har misligeholdt sine forpligtelser som lejer, så bortfalder enhver rettighed i lejekontrakten, hvorefter vi har brugt depositum til at dække hans restance til os. Dette er helt efter bogen.

                        Efterfølgende forbliver Waal på ejendommen som lejer hos Kay Wilhelmsen, og han overtager sågar Mammut Developments forretning med at udleje til mindre lagerformål på ejendommen på vegne af Kay Wilhelmsen, i det konflikten mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen er endt ved at Mammut Development er blevet fjernet fra ejendommen. Dette verserer der i øvrigt en boligretssag om i det Mammut Development har stævnet Kay Wilhelmsen for ulovligt at have smidt Mammut Development ud fra ejendommen.

                        I forhold til Waal, er det således meget svært at se hvor han måtte have tabt penge i dette forhold. Han har fortsat lejemålet og fuld brug af sine istandsættelser. Han har haft lejefrihed i istandsættelsesperioden. Han har overtaget som kompensation fra Mammut Development i form af udstyr til sin forretning for et beløb på ca. kr. 150.000,00. Han driver nu udlejning på vegne af Kay Wilhelmsen, hvilket man må formode han også tjener penge på. Så hvorfor Waal er så forurettet er temmelig svært at se.

Waal har nedlagt påstand om vanhjemmel i sagen, men efter vores (og vores advokaters) opfattelse kan Mammut Development (tidl. Kristian Holm Invest), som den oprindelige lejer, fremleje. I dette tilfælde har vi valgt at fremleje til at Lej1Lager Valby ApS, der siden hen har videreudlejet til Mohammed Wael. Denne opdeling beror på en koncernintern vurdering, idet det momsmæssigt var lettere at håndtere ved at Lej1Lager ApS var udlejer i relation til Mohammed Wael. Hvorvidt Lej1Lager ApS eller Kristian Holm Invest var udlejer i relation til Mohammed Wael er for så vidt underordenet, dels da begge selskaber indgår i den samme koncern og dels eftersom lejemålet blev uden problemer eller indsigelser fra ejendommens ejer Kay Wilhelmsen stillet til Mohammed Waels disposition. Udlejningen er således ikke sket i strid med ejers rettigheder.Det er dog korrekt, at Lej1Lager Valby skulle have stået som direkte lejer i relation til Kay Wilhelmsen, men som følge af andre omstændigheder, blev disse direkte aftaler med Kay Wilhelmsen aldrig endeligt indgået.Mohammed Wael har da også siden hen betalt depositum og den leje han valgte at deponere uden accept fra Lej1lager Valby Aps vedrørte ikke spørgsmålet om, hvorvidt Lej1Lager Valby ApS eller Kristian Holm Invest var rette udlejer men om lejemålet mellem Kay Willhemsen og Kristian Holm Invest var udlejet.Mht. spørgsmålet om opsigelse som følge af, at ejendommen skulle udvikles af Kay Wilhelmsen fremgår det meget klart af lejekontrakten mellem Lej1Lager Valby og Mohammed Wael, at lejemålet, der er uopsigeligt i en 10 årig periode, kan opsiges af Lej1Lager Valby, såfremt Kay Wilhelmsen opsiger hovedlejemålet med henblik på udvikling af ejendommen.

                        Sagen om Gammel Køge Landevej 80 kompliceres dog yderligerer af, at Waal og Kay Wilhelmsen undervejs indblandede bandemedlemmer til at true ejendommens lejere til at stoppe lejeindbetalinger til Mammut Development, og repræsentanter fra Mammut Development blev fysisk smidt fra ejendommen af disse bandemedlemmer ved brug af trusler om fysisk vold. Dette forhold er i øvrigt blevet politianmeldt, og politiet har været tilkaldt hertil et utal af gange. I forlængelse heraf og med frygt for repressalier fra disse kriminelle elementer, forlod Mammut Development ejendommen og stævnede i stedet Kay Wilhelmsen herfor.

                        Waal har efterfølgende truet og chikaneret både mig, vores advokat samt koncernens ansatte via mails og sms, og disse forhold er blevet politianmeldt. Men det vidner om, at Waals troværdighed som sandhedsvidne i denne sag  er uhyre belastet, og bør derfor omgås med forsigtighed. Samtlige mails og sms er naturligvis gemt og videregivet til Nordsjællands Politi.

                       Waal har yderligere, hvilket bestyrker hans utroværdighed, fremlagt forfalskede fakturaer som dokumentation for sin angivelige istandsættelse af lejemålet, men disse selskaber som angiveligt har istandsat  hans lejemål er alle gået konkurs, og ved vidneafhøringer i konkurssagerne er det kommet frem, at direktørerne for disse selskaber ikke genkender hverken Waal eller de af ham fremlagte kvitteringer for udført arbejde. Det er jo aldeles ulovligt og mig bekendt også strafbart. Foruden dokumentfalsk er det muligvis også momssvindel, da Waal angiveligt også har løftet momsen på disse regninger i hans selskab.

Ad 4)               På Gammel Kongevej 33 har vi  enkelte udeståender, men vi har til gengæld valide indsigelser og tvister over for flere af fagleverandørerne, som ikke har leveret en tilstrækkelig ydelse i henhold til de indgåede aftaler. Det vedrører eksempelvis Uggerly El, Ligro Lighting m.fl.

Vedrørende Ligro Lighting, så leverede de trods skriftlig aftale herom, lysarmaturerne mere end 1,5 måned for sent, trods at vi indledte dialogen herom allerede primo september 2010. Endvidere pressede de os til at lægge en kontant forudbetaling for leverancen, med lovning på at lamperne ville blive leveret senest 5. december 2010. Lamperne blev leveret natten til den 22. december 2010, hvilket medførte en forsinkelse af lejers indflytning og voldsomme udgifter til elektrikerens ekstra arbejde ved montering hen over jul og nytår. Lejer skulle flytte ind den 7. januar 2011 efter at være blevet udskudt 3 gange i løbet af december måned grundet lampernes forsinkelse. Da Ligro aldeles afviste at deltage i betalingen af den omfangsrige kompensation samt lejetabet i forhold til lejer, så valgte vi at tilbageholde betalingen for en sending lamper som Ligro også havde leveret til ejendommen. Vi forbereder i øjeblikket stævning mod Ligro Lighting med krav om erstatning i omegnen af 350.000,00 for dette forhold.

Uggerly El som jf. deres kontrakt havde projekteringsansvaret for elinstallationerne på projektet var tillige mere end 1,5 måneder forsinket. De afviste desuden ultimo november at sætte yderligere mandskab på entreprisen trods vores opfordringer, i det vi samt vores banks tilsynsførende kunne konstatere, at de var langt fra målet. Det resulterede i at banken valgte at tilbageholde flere rater af byggebelåningen og vi måtte samtidig sætte et andet elektriker firma på dele af Uggerlys oprindelige entreprise. Selv da bygningen skulle godkendes af brandvæsenet inden lejers forsinkede indflytning den 7. januar 2011, var brandgodkendelsen af ABA anlægget som lå under Uggerlys projekteringsansvar ikke på plads. Dette måtte vi selv og vores rådgivere sørge for, for at undgå yderligere forsinkelser. Jf. kontrakten er Uggerly forpligtet til at betale dagbøder for forsinkelsen, men dette har de pure afvist. Selv efter den 7. januar og lejers indflytning var ABA anlægget ikke færdigbragt i  kælderen, hvorfor vi måtte kompensere lejer herfor, med deraf følgende yderligere udgifter. Endelig har vi efterfølgende ved lejers ibrugtagning af ejendommen kunne konstatere alvorlige fejl i dele af Uggerlys arbejde, som vi har måtte lade udføre af andre elektrikere, da vi ikke havde tiltro til at Uggerly loyalt ville lade dette udføre før deres krav mod os var betalt. Det er selvfølgelig uacceptabelt for os, da vi mener at have et modkrav på mere end 500.000,00 mod Uggerly El.Med venlig hilsen

Kristian Holm
Direktør

Fra: Kristian Kongstad Holm
Sendt: 10. juni 2011 11:30
Til: Dan Strandberg - HolmGroup; Rasmus Meyhoff - Meyhoff
Emne: Fwd: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant

Best regards  Kristian holm sent from iPhone
Fra: "Mads Nilsson    DR Magasiner"
Dato: 10. jun. 2011 10.50.45 CEST
Til: "KH@holmgroup.dk"
Emne: Henvendelse til kristian Holm fra Danmarks Radio - Kontant
Til Kristian Kongstad Holm

I forbindelse med det program vi sender på tirsdag, vil vi meget gerne i kontakt med dig. Vi har talt med en del lejere, kreditorer og udlejere, der forgæves leder efter dig. Flere af dem deltager i Kontant. Vi har, som du ved, også forsøgt at få fat på dig på Kongevejen 239 i Virum, hvor dine ansatte oplyser du er i udlandet. Vi vil gerne have et interview med dig om din forretning og de metoder du anvender.
   I programmet fortæller lejere på Sveahus om, hvordan du, trods huslejenævnets kendelse, beholder deres depositum og acontovarme, samt at du oplyser forkerte firmanavne på kontrakterne..
   Vi taler også med en lejer af et lagerlokale hos Lej1lager Kvistgård, der fortæller om indbruddet som du sikkert er bekendt med og jeres håndtering af sagen. Det er beklageligt, at der har været indbrud på ejendommen. I vores lejekontrakt med ejendommens ejer, er ejer forpligtet til at holde ejendommen bygningsforsikret. En forsikring som almindeligvis også dækker bygningsskader ved indbrud. Ejendommens ejer er desværre gået konkurs, og der er ikke forsikring for skaden. Vi har påpeget dette over for konkursboet, men de har ikke valgt at gøre videre.
Vi taler også med Wael M. Kessie, din tidligere lejer på Gl. køgelandevej 80, og hans advokat  om sagen der. Lejekontrakten med Waal er forhandlet indeholdende en række bestemmelser, som tager højde for den situation, at Mammut Development mister lejeforholdet med Kay Wilhelmsen på ejendommen Gammel Køge Landevej  80. Da der opstår konflikt mellem Mammut Development og Kay Wilhelmsen angående lejemålet, så vælger Waal at tilbageholde sine lejebetalinger efter at have indgået i dialog med Kay Wilhelmsen og at etablere et lejeforhold direkte med Kay Wilhelmsen. Vi opfordrer gentagne gange til at lejen bliver betalt, da lejeforholdet ellers vil blive
Derudover taler vi med flere af de håndværkere, der udført arbejde for dig på Gl. Kongevej 33. De mangler også at få flere mio. kr.
Fælles for dem alle er at de gerne vil i kontakt med dig og mener du skylder dem flere mio. kr.

Vh

Kåre Quist
Vært, Kontant

og

Mads Nilsson
journalist Kontant