mandag den 20. juni 2011

Børsen 20 juni 2011 og mine svar


Nedenstående er mine svar på Børsen artikel bragt 20 juni 2011.

Link til de to avis artikler :

http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/12/3174246/artikel.html?hl=S3Jpc3RpYW4gSG9sbQ,,


Fra: Nicolai Raastrup <nira@borsen.dk>
Dato: 17. jun. 2011 11.04.41 CEST
Til: Kristian Holm - HolmGroup <kongstadholm@gmail.com>
Emne: SV: Interview, Børsen
Kære Kristian

Tak for samtalen.

Som nævnt vil jeg gerne have at du forholder dig til konkursbegæringer fra bl.a. Ligro Lighting, Uggerly og DONG. Som nævnt kan jeg også konstatere, at rækken af utilfredse forretnings-forbindelser er stor - du kender dem bedre end jeg gør, men det er velkendt at der er tvister med bl.a. Autohuset i Valby, kollegiet Søndre fasanvej og K/S Pentatrade samt konkursboet efter KBJ.
Vi er vidende om, at Uggerly El har forsøgt sig med skræmmekonkurser, men at den blev afvist inden retsmødet fandt sted, men vi kan naturligvis kun tage afstand fra sådan praksis. Herudover har vi ikke kendskab til konkursbegæring mod andre selskaber i koncernen. Men det ligger jo fast, at forudsætningen for at begære konkurs er, at det pågældende selskab ikke har de fornødne midler til at betale kreditor eller der er gjort indsigelser eller er tvist i sagen.
Vedrørende Mammut Development, så kan vi ikke kommentere på forhold vedrørende dette, i det jeg er afgået som direktør pr. 10. april og selskabet er frasolgt koncernen. Men jeg var ikke vidende om nogen skræmmekonkursbegæringer da jeg fratrådte som direktør. Da Sdr. Fasanvej er en del af et selskab som ikke længere indgår i koncernen, kan vi naturligvis ikke kommenterer herpå.
Vedrørende Uggerly, så må vi henvise til, at der verserer en konflikt i sagen, og at denne ikke endnu er afgjort. Jeg kan derfor ikke kommenterer indgående på denne, da jeg forventer at det skal afgøres ved retten. Uggely har dog rigtignok forsøgt med en konkurs af selskabet Holm Estate 4, men er blevet afvist i skifteretten i det vi havde gjort rettidige indsigelser over for hans arbejde og fordi der var rigelig med betalingsevne i selskabet til at afdække hans eventuelle tilgodehavende. I mellemtiden har Uggerly taget usædvanlige metoder i brug, ved at tage arrest i indeståendet, som var reserveret til betaling af de sidste kreditorer på ejendommen. Så nu kan resten af kreditorerne risikere at skulle vente på en retslig afgørelse mellem os og Uggerly, før de vil kunne få deres penge. Vi er uforstående overfor at Uggerly skulle have et tilgodehavende, i det Uggerly ikke har formået at afslutte sin entreprise rettidigt med store omkostninger for os til følge.
Vi har ikke modtaget konkursbegæring fra DONG. Tvært i mod har der været udført et indgående arbejde fra vores administrations side for at få styr på DONG og deres relation til vores forskellige ejendomme. Der henstår i dag ikke udeståender mellem koncernens selskaber og DONG.
Vedrørende Autohuset Valby, så må jeg henvise til vores besvarelse af emails til DR Kontant som fyldestgørende redegør herfor. Vi fremsender senere i dag en redegørelse i denne sag, med dokumentation af de forskellige forhold herom.
Vedrørende KBJ konkursen, så mener jeg at der er blevet skrevet og kommenteret alt det som kan kommenteres på den sag. Det er jo en gammel sag som for længst er afsluttet i mine øjne. Dog kan vi nævne at efter den sidste artikel den 16. marts 2011, indeholdende en påstand om at jeg skulle være blevet politianmeldt, så har vi haft kontakt til politiet, som har oplyst pr. brev til min advokat, at vi ville høre fra politiet inden for en måned, hvor der måtte foreligge en politianmeldelse. Herudover finder vi det dog mærkværdigt, at Børsen gør en særlig sag ud af, at konkursboet overleverer sagen til politiet efter konkurslovens §110. Dette er jo helt normal praksis, og ikke har nogen praktisk betydning.

Endelig håber jeg du vil forholde dig til, hvordan det kan være, at der er så mange tvister i dine forretninger? Det er utrolig svært for mig at kommentere på et så bredt formuleret spørgsmål. I det omfang at vi har konflikter, så er de almindeligvis begrundet. Men du bliver nødt til at stille spørgsmålet mere præcist før jeg kan svare. Vi er dog utrolig ærgerlige over den behandling vi har fået af DR Kontant i deres seneste udsendelse, i det deres metoder er utrolig presseetisk anløbne. Desuden har de fremstillet deres sager utrolig ensidigt og uden at udføre en rimelig kildekritik forinden. Vi har endvidere ikke fået mulighed for at svare vores sag ved andet end et interview til kamera, hvilket vi ikke har ønsket grundet risikoen for at blive redigeret til ukendelighed. Jeg håber derfor du forstår, at vi derfor kun ønsker at forholde os til helt konkrete problemstillinger, da alt andet hurtigt kan føre til misforståelser, som vi gerne ser undgået.